Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aerosolsammansättning i ett renluftsområde

Lannefors, Hans ; Hansson, Hans-Christen ; Akselsson, Roland LU ; Bohgard, Mats LU ; Granat, Lennart ; Johansson, Thomas B LU ; Rudell, Bertil and Johansson, Sven A E (1979) In Slutrapport för anslag SNV 7-147: projekt "Aerosolsammansättning"
Abstract (Swedish)
Aerosolsammansättningen i ett renluftsområde i Mellansverige (Velen) har studerats under en årscykel. Aerosolpartiklarna har uppdelats efter aerodynamisk storlek i 7 fraktioner. Varje fraktion från 113 provtagningstillfällen har analyserats m a p svavel och tungmetaller m h a partikelinducerad röntgenstrålning s k PIXE-analys.

Resultaten påvisar variationer i ämneskoncentrationer mellan enskilda mättillfällen omspännande två storleks ordningar. Årsmedelkoncentrationerna ligger på samma nivå som i rural miljö i Bolivia, Canada, Norge och Schweiz. Jämfört med motsvarande koncentrationer i urban miljö (Köpenhamn m fl storstäder) är tungmetallkoncentrationerna en till två storleksordningar (svavelkoncentrationen endast en faktor tre)... (More)
Aerosolsammansättningen i ett renluftsområde i Mellansverige (Velen) har studerats under en årscykel. Aerosolpartiklarna har uppdelats efter aerodynamisk storlek i 7 fraktioner. Varje fraktion från 113 provtagningstillfällen har analyserats m a p svavel och tungmetaller m h a partikelinducerad röntgenstrålning s k PIXE-analys.

Resultaten påvisar variationer i ämneskoncentrationer mellan enskilda mättillfällen omspännande två storleks ordningar. Årsmedelkoncentrationerna ligger på samma nivå som i rural miljö i Bolivia, Canada, Norge och Schweiz. Jämfört med motsvarande koncentrationer i urban miljö (Köpenhamn m fl storstäder) är tungmetallkoncentrationerna en till två storleksordningar (svavelkoncentrationen endast en faktor tre) lägre i Velen. Inga påtagliga säsongsvariationer kunder spåras varken för antropogent eller naturligt bildade ämnen.

Klassificering av mättillfällena efter luftmassans historia kunde förklara mycket av de stora koncentrationsvariationerna. Grundämneskoncentrationerna var mellan en faktor 2 och 10 högre i luftmassor som kom från den europeiska kontinenten eller Storbritannien jämfört med de som kom norrifrån. Lägst var koncentrationerna i luftmassor som kom från Nordatlanten eller Norska Havet. Svavelkoncentrationerna visade störst beroende av luftmassans historia. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
aerosols, clean air areas in Sweden, particle size fraction, elemental composition
in
Slutrapport för anslag SNV 7-147: projekt "Aerosolsammansättning"
pages
120 pages
publisher
Lunds universitet, Institutionen för Kärnfysik
report number
LUTFD2/(TFKF-3021)/1-120
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Ergonomics and Aerosol Technology (011025002), Nuclear Physics (Faculty of Technology) (011013007), The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) (011026001)
id
808cce8b-a3a7-4abc-b887-2cf9f7840463 (old id 2157189)
date added to LUP
2016-04-04 10:04:47
date last changed
2018-11-21 20:56:35
@techreport{808cce8b-a3a7-4abc-b887-2cf9f7840463,
 abstract   = {{Aerosolsammansättningen i ett renluftsområde i Mellansverige (Velen) har studerats under en årscykel. Aerosolpartiklarna har uppdelats efter aerodynamisk storlek i 7 fraktioner. Varje fraktion från 113 provtagningstillfällen har analyserats m a p svavel och tungmetaller m h a partikelinducerad röntgenstrålning s k PIXE-analys.<br/><br>
Resultaten påvisar variationer i ämneskoncentrationer mellan enskilda mättillfällen omspännande två storleks ordningar. Årsmedelkoncentrationerna ligger på samma nivå som i rural miljö i Bolivia, Canada, Norge och Schweiz. Jämfört med motsvarande koncentrationer i urban miljö (Köpenhamn m fl storstäder) är tungmetallkoncentrationerna en till två storleksordningar (svavelkoncentrationen endast en faktor tre) lägre i Velen. Inga påtagliga säsongsvariationer kunder spåras varken för antropogent eller naturligt bildade ämnen.<br/><br>
Klassificering av mättillfällena efter luftmassans historia kunde förklara mycket av de stora koncentrationsvariationerna. Grundämneskoncentrationerna var mellan en faktor 2 och 10 högre i luftmassor som kom från den europeiska kontinenten eller Storbritannien jämfört med de som kom norrifrån. Lägst var koncentrationerna i luftmassor som kom från Nordatlanten eller Norska Havet. Svavelkoncentrationerna visade störst beroende av luftmassans historia.}},
 author    = {{Lannefors, Hans and Hansson, Hans-Christen and Akselsson, Roland and Bohgard, Mats and Granat, Lennart and Johansson, Thomas B and Rudell, Bertil and Johansson, Sven A E}},
 institution = {{Lunds universitet, Institutionen för Kärnfysik}},
 keywords   = {{aerosols; clean air areas in Sweden; particle size fraction; elemental composition}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{LUTFD2/(TFKF-3021)/1-120}},
 series    = {{Slutrapport för anslag SNV 7-147: projekt "Aerosolsammansättning"}},
 title    = {{Aerosolsammansättning i ett renluftsområde}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5455553/2157226.pdf}},
 year     = {{1979}},
}