Advanced

Ungdomars spel om pengar. Spelmarknaden, situationen och karriären.

Svensson, Ove LU (2005) In Lund Dissertations in Sociology 64.
Abstract
Gambling has become widely accepted in Sweden during the 1990s, with betting shops, gambling machines and casino-like gambling in pubs and restaurants, as well as Bingo-Lotto in our living rooms. Beyond the expansion in availability of legal gambling opportunities, the most notable change is the shift from gambling in specific venues to gambling in a much wider range of social settings. The consequences of this development have not yet been fully described and analysed. However it is likely that teenagers will observe and engage in gambling activities at younger ages than in the past. The main purpose of this dissertation is to discuss the social impact of increased availability of gambling in society and to obtain a better understanding... (More)
Gambling has become widely accepted in Sweden during the 1990s, with betting shops, gambling machines and casino-like gambling in pubs and restaurants, as well as Bingo-Lotto in our living rooms. Beyond the expansion in availability of legal gambling opportunities, the most notable change is the shift from gambling in specific venues to gambling in a much wider range of social settings. The consequences of this development have not yet been fully described and analysed. However it is likely that teenagers will observe and engage in gambling activities at younger ages than in the past. The main purpose of this dissertation is to discuss the social impact of increased availability of gambling in society and to obtain a better understanding of gambling activities among teenagers.A critical review of research literature on gambling is an essential part of the dissertation, as it tries to organise concepts, theories and research results from different research perspectives into a framework for understanding of gambling behaviour among young people.In addition to the literature review this dissertation includes analysis of some empirical data collected in a national two-phase study. The first phase consisted of a survey among the general population in Sweden to obtain some information about gambling activities, individual experiences of gambling and gambling related problems. The second phase was designed to include all respondents with gambling problems in the sample, together with a matched control group. Face to face interviews and data collection were carried out about two years later with 324 respondents, including 96 teenagers. Gambling problems were assessed and then reassessed after two years in the second phase with SOGS-R.Gambling has become institutionalised within the mainstream economy and is supported by the many of stakeholders, including the state, sport organisations, and others, benefiting from its proliferation. Restrictions and age limits reduce the level of gambling activity among teenagers but they do not prevent them from gambling, and attitudes towards gambling could be described as ambivalent or even in favour of gambling.Teenagers seem to look upon their introduction to gambling as part of their normal transition into adulthood. The majority of the teenagers do gamble for recreational and social purposes. Regardless of their age, sex and socio-economic situation, they usually participate in gambling just for the fun of it. But among ten per cents of the teenagers gambling becomes more problematic. A framework for understanding of gambling and gambling problems among young people relates gambling actions to 1) personal background and living conditions, 2) the gambling settings and concepts of space, time and type of gambling, 3) the consequences as flow and the desire to repeat the gambling actions, and 4) the gamblers intention.In spite of lower rates of gambling involvement, teenagers were found to be three times more likely than adults to experience difficulties related to their gambling. A major finding reported in this dissertation is however that gambling problems, at least in less severe forms, seems to be more changeable over time than expected. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. Konsekvenserna av detta har ännu inte blivit beskrivna och analyserade av spelforskningen. Det är emellertid sannolikt att ungdomar i ökad omfattning involveras i spel redan under de tidiga tonåren. Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är att uppmärksamma och diskutera de sociala konsekvenserna av... (More)
Popular Abstract in Swedish

Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. Konsekvenserna av detta har ännu inte blivit beskrivna och analyserade av spelforskningen. Det är emellertid sannolikt att ungdomar i ökad omfattning involveras i spel redan under de tidiga tonåren. Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är att uppmärksamma och diskutera de sociala konsekvenserna av ungdomars ökade tillgång till spel i samhället, och bidra till en ökad förståelse av spelandet bland ungdomar.En kritisk genomgång av forskningslitteraturen kring spel är en viktig del av avhandlingen. Den försöker att organisera begrepp, teorier och forskningsresultat utifrån olika perspektiv och konstruera en handlingsteoretisk tankeram för att förstå ungdomars spelande.Avhandlingen baseras även på empiriska data som samlades in genom nationell undersökning av svenska folkets spelande. Den första fasen av undersökningen utgjordes av en telefonintervju med slumpmässigt urval av befolkningen i ålder 15 till 74 år. Den andra fasen utgjordes av face-to-face intervjuer med samtliga respondenter som hade spelproblem och en matchad kontrollgrupp, sammanlagt 324 individer varav 96 ungdomar. Spelproblem mättes vid den första fasen av undersökningen och sedan efter två år vid den andra fasen med SOGS-R.Avhandlingen uppmärksammar att spelandet blivit en institutionaliserad del av ekonomin och att många intressenter, inklusive staten, idrottsvärlden och föreningslivet blivit beroende av spelintäkter. Begränsningar och åldersrestriktioner sätter gränser för de ungas spelande, men de förhindrar inte spel, och allmänhetens inställning till spel kan närmast beskrivas som ambivalent eller positiv till spel.Ungdomar verkar se introduktionen i spel som en naturlig del av vuxenblivandet och tillägnelsen av vuxna vanor. De flesta ungdomar spelar oavsett ålder, kön eller socioekonomiska förhållanden för nöjes skull. Men omkring fem till tio procent utvecklar ett mer problematiskt spelande med negativa konsekvenser. En tankeram utvecklas i avhandlingen som relaterar de ungas spelande till, 1) personlig bakgrund och levnadsförhållande, 2) spelsituationen och upplevelsen av rummet, tiden och pengar, 3) konsekvenserna av spelandet i form av upplevelser av flow och begäret att upprepa spelhandlingarna, och 4) intentioner med spelandet.Trots lägre involvering i spel är spelproblem tre gånger så vanliga bland ungdomar i åldern 15 till 17 år än bland övriga deltagare i undersökningen. Det framgår dock av avhandlingen att spelproblemen för de flesta ungdomar är av övergående natur, åtminstone när det gäller mindre omfattande spelproblem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • docent Lallander, Philip, Sociologi, Högskolan i Kalmar
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sociologi, Sociology, Leisure activity, Consumption, Gambling, Youth
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
64
pages
281 pages
publisher
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
defense location
Palaestra, Lunds universitet
defense date
2005-05-26 13:15:00
ISSN
1102-4712
ISBN
91-89068-17-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cd7dd0ff-17bc-4241-aa1d-271c9ccb8db8 (old id 25054)
date added to LUP
2016-04-01 15:32:22
date last changed
2019-05-21 15:55:15
@phdthesis{cd7dd0ff-17bc-4241-aa1d-271c9ccb8db8,
 abstract   = {Gambling has become widely accepted in Sweden during the 1990s, with betting shops, gambling machines and casino-like gambling in pubs and restaurants, as well as Bingo-Lotto in our living rooms. Beyond the expansion in availability of legal gambling opportunities, the most notable change is the shift from gambling in specific venues to gambling in a much wider range of social settings. The consequences of this development have not yet been fully described and analysed. However it is likely that teenagers will observe and engage in gambling activities at younger ages than in the past. The main purpose of this dissertation is to discuss the social impact of increased availability of gambling in society and to obtain a better understanding of gambling activities among teenagers.<br/><br>
<br/><br>
A critical review of research literature on gambling is an essential part of the dissertation, as it tries to organise concepts, theories and research results from different research perspectives into a framework for understanding of gambling behaviour among young people.<br/><br>
<br/><br>
In addition to the literature review this dissertation includes analysis of some empirical data collected in a national two-phase study. The first phase consisted of a survey among the general population in Sweden to obtain some information about gambling activities, individual experiences of gambling and gambling related problems. The second phase was designed to include all respondents with gambling problems in the sample, together with a matched control group. Face to face interviews and data collection were carried out about two years later with 324 respondents, including 96 teenagers. Gambling problems were assessed and then reassessed after two years in the second phase with SOGS-R.<br/><br>
<br/><br>
Gambling has become institutionalised within the mainstream economy and is supported by the many of stakeholders, including the state, sport organisations, and others, benefiting from its proliferation. Restrictions and age limits reduce the level of gambling activity among teenagers but they do not prevent them from gambling, and attitudes towards gambling could be described as ambivalent or even in favour of gambling.<br/><br>
<br/><br>
Teenagers seem to look upon their introduction to gambling as part of their normal transition into adulthood. The majority of the teenagers do gamble for recreational and social purposes. Regardless of their age, sex and socio-economic situation, they usually participate in gambling just for the fun of it. But among ten per cents of the teenagers gambling becomes more problematic. A framework for understanding of gambling and gambling problems among young people relates gambling actions to 1) personal background and living conditions, 2) the gambling settings and concepts of space, time and type of gambling, 3) the consequences as flow and the desire to repeat the gambling actions, and 4) the gamblers intention.<br/><br>
<br/><br>
In spite of lower rates of gambling involvement, teenagers were found to be three times more likely than adults to experience difficulties related to their gambling. A major finding reported in this dissertation is however that gambling problems, at least in less severe forms, seems to be more changeable over time than expected.},
 author    = {Svensson, Ove},
 isbn     = {91-89068-17-3},
 issn     = {1102-4712},
 language   = {swe},
 publisher  = {Sociologiska institutionen, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {Ungdomars spel om pengar. Spelmarknaden, situationen och karriären.},
 volume    = {64},
 year     = {2005},
}