Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

Havung, Margareta LU (2000) In Studia psychologica et paedagogica
Abstract
The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. Video recordings and interviews have been carried out with the fourteen male pre-school teachers who have participated in the project. Some of these men work together with another man, while others have women colleagues only. The results show that to a large extent the male teachers adapt to traditional pre-school praxis. In most cases they see the relationship between the sexes as grounded in biological difference. Pre-schools are classified as belonging within a feminine sphere. The male teachers take active... (More)
The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. Video recordings and interviews have been carried out with the fourteen male pre-school teachers who have participated in the project. Some of these men work together with another man, while others have women colleagues only. The results show that to a large extent the male teachers adapt to traditional pre-school praxis. In most cases they see the relationship between the sexes as grounded in biological difference. Pre-schools are classified as belonging within a feminine sphere. The male teachers take active part in all activities, many of which are nurturing and repetitive. In some cases, strategies of avoidance are employed, for instance in situations involving interior decoration. The men assume responsibility for activities that are traditionally classified as masculine, but these activities are marginalised by both female and male staff. When the male teachers and the children choose what to do, they tend to choose activities that are not gender-classified, such as creative activities. In their juxtaposition of maleness with feminine approaches in routine situations of nurture, they are instrumental in the development of new masculinities. It is masculine as well as feminine, male as well as female, to change nappies, do the housecleaning and wipe little noses. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste decennierna har förhoppningar om en ökad andel manlig personal i förskolans verksamhet uttryckts från samhällets sida. Förhoppningarna har dock inte infriats och antalet yrkesverksamma manliga förskollärare var cirka två procent i slutet av 1990-talet. Denna könsmässigt underrepresenterade grupp, som i sin yrkesutövning befinner sig i en kraftigt könsmärkt verksamhet, förskolan, står i fokus för avhandlingens empiriska studie. Männens uppfattningar om förskolekulturen och den egna rollen i verksamheten fick tillsammans med videostudier i speciellt utvalda situationer bilda underlag. Resultatet visar att mycket traditionella uppfattningar om kvinnor och män, vad dessa gör och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste decennierna har förhoppningar om en ökad andel manlig personal i förskolans verksamhet uttryckts från samhällets sida. Förhoppningarna har dock inte infriats och antalet yrkesverksamma manliga förskollärare var cirka två procent i slutet av 1990-talet. Denna könsmässigt underrepresenterade grupp, som i sin yrkesutövning befinner sig i en kraftigt könsmärkt verksamhet, förskolan, står i fokus för avhandlingens empiriska studie. Männens uppfattningar om förskolekulturen och den egna rollen i verksamheten fick tillsammans med videostudier i speciellt utvalda situationer bilda underlag. Resultatet visar att mycket traditionella uppfattningar om kvinnor och män, vad dessa gör och förväntas göra, uttrycks av de manliga förskollärarna. Deras uppfattning om förskolans kultur kan tolkas som att den främst är mycket kvinnligt orienterad, d.v.s. innehållsligt och arbetsmässigt organiserad utifrån ett kvinnligt sätt att se på verksamheten. Den egna rollen och det egna förhållningssättet anpassas till rådande ordning och uttryck av förnöjsamhet med både verksamheten som sådan och den egna rollen lyfts fram. De manliga förskollärarna tar aktiv del i förekommande aktiviteter vari omvårdnads- och rutinsituationer har stort utrymme. Mycket tydligt framgår av studiens resultat att de manliga förskollärarna visar upp en maskulinitet som är starkt omsorgsrelaterad. De bidrar på så vis till en omdefiniering av maskulinitetsbegreppet. Det är både manligt och kvinnligt att byta blöjor, städa och snyta barn. I förekommande fall uppvisas undandragandestrategier, d.v.s. männen drar sig undan eller anpassar sig under ett visst motstånd. Detta gäller t.ex vid utsmyckning av den fysiska miljön och i sysselsättningar där barnen ska sy, baka eller väva. Manligt könsmärkta aktiviteter, som fotboll och snickeri, ansvarar männen för, men aktiviteterna är marginaliserade av både kvinnorna och männen och tillkommer ofta av en slump. När männen själva väljer aktiviteter med barnen väljer de företrädesvis icke könsrelaterade aktiviteter som t.ex. skapande verksamhet. Till dessa aktiviteter har båda könen tillträde och de utgör på så vis ett gemensamhetsgods som kan bilda plattform för en arbetsfördelning, som bygger på att båda könen är en tillgång och behövs som förebilder. Förskolans verksamhet håller sakta på att förändras. Det går mycket långsamt då traditionella könsmönster anger normer och regler för hur arbetet ska bedrivas. Det sätt på vilket arbetet organiseras och bedrivs har betydelse för männens medverkan i verksamheten och vilka attityder till männens medverkan som skapas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Jalmert, Lars, Stockholms universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
strategies of avoidance, masculinity, male pre-school teachers, gender role, gender difference, Adaptation, feminine and masculine gender-classification, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
in
Studia psychologica et paedagogica
pages
236 pages
publisher
Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden
defense location
E 122 Lärarhögskolan i Malmö
defense date
2000-04-14 10:15:00
ISSN
0346-5926
ISBN
91-88810-08-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
455b6f7c-370c-475a-92cb-7889251a76d5 (old id 27753)
date added to LUP
2016-04-01 15:53:47
date last changed
2019-05-23 16:27:24
@phdthesis{455b6f7c-370c-475a-92cb-7889251a76d5,
 abstract   = {{The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. Video recordings and interviews have been carried out with the fourteen male pre-school teachers who have participated in the project. Some of these men work together with another man, while others have women colleagues only. The results show that to a large extent the male teachers adapt to traditional pre-school praxis. In most cases they see the relationship between the sexes as grounded in biological difference. Pre-schools are classified as belonging within a feminine sphere. The male teachers take active part in all activities, many of which are nurturing and repetitive. In some cases, strategies of avoidance are employed, for instance in situations involving interior decoration. The men assume responsibility for activities that are traditionally classified as masculine, but these activities are marginalised by both female and male staff. When the male teachers and the children choose what to do, they tend to choose activities that are not gender-classified, such as creative activities. In their juxtaposition of maleness with feminine approaches in routine situations of nurture, they are instrumental in the development of new masculinities. It is masculine as well as feminine, male as well as female, to change nappies, do the housecleaning and wipe little noses.}},
 author    = {{Havung, Margareta}},
 isbn     = {{91-88810-08-9}},
 issn     = {{0346-5926}},
 keywords   = {{strategies of avoidance; masculinity; male pre-school teachers; gender role; gender difference; Adaptation; feminine and masculine gender-classification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Studia psychologica et paedagogica}},
 title    = {{Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet}},
 year     = {{2000}},
}