Advanced

Properties of Hadronization in e+e- -Annihilation

Häkkinen, Jari LU (1996)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Möjliga effekter av colour-interferenser i stark växelverkan diskuteras och undersöks, möjliga experimentella signaler i e+e- --> hadroner och e+e- --> W+W- --> hadroner föreslås. Observerbarheten av signalerna beror på den relativa sannolikheten för interferens, och kan därigenom ge en möjlighet att mäta eventuell förekomst av interferenser. Denna mätning är viktig eftersom de relativa sannolikheterna inte kan beräknas inom störnings-QCD. Modeller för color-interferenser har implementerats i existerande MC-program. En undersökning av hur stor del av inital kvark spinet som överförs till hadroner som formas i hadroniseringsprocessen utförs, och tungkvarkfragmentering inom lundamodellen... (More)
Popular Abstract in Swedish

Möjliga effekter av colour-interferenser i stark växelverkan diskuteras och undersöks, möjliga experimentella signaler i e+e- --> hadroner och e+e- --> W+W- --> hadroner föreslås. Observerbarheten av signalerna beror på den relativa sannolikheten för interferens, och kan därigenom ge en möjlighet att mäta eventuell förekomst av interferenser. Denna mätning är viktig eftersom de relativa sannolikheterna inte kan beräknas inom störnings-QCD. Modeller för color-interferenser har implementerats i existerande MC-program. En undersökning av hur stor del av inital kvark spinet som överförs till hadroner som formas i hadroniseringsprocessen utförs, och tungkvarkfragmentering inom lundamodellen diskuteras. Ett datorprogram för beräkning av de gruppteoretiska (colour-) faktorerna för QCD feynman- diagram presenteras, samt deutronproduktion i Ypsilon sönderfall och i e+e- --> qqba händelser studeras. (Less)
Abstract
Possible effects from colour interferences in strong interactions are discussed and investigated, and possible experimental signals in e+e- --> hadrons and e+e- --> W+W- --> hadrons are suggested. The observability of the signals depend on the relative probabilities of the occurrence of interferences, and can provide a measurement of the probabilities. This is important since these probabilities cannot be calculated within perturbative QCD. Models of colour interference are implemented into existing MC programs. An investigation to which extent the spin of initial quarks in e+e- --> Z --> qqbar can be transferred to hadrons formed in the hadronization process is made, and heavy quark fragmentation within the framework of the... (More)
Possible effects from colour interferences in strong interactions are discussed and investigated, and possible experimental signals in e+e- --> hadrons and e+e- --> W+W- --> hadrons are suggested. The observability of the signals depend on the relative probabilities of the occurrence of interferences, and can provide a measurement of the probabilities. This is important since these probabilities cannot be calculated within perturbative QCD. Models of colour interference are implemented into existing MC programs. An investigation to which extent the spin of initial quarks in e+e- --> Z --> qqbar can be transferred to hadrons formed in the hadronization process is made, and heavy quark fragmentation within the framework of the Lund string model is discussed. A computer program to calculate group theoretical (colour) factors of QCD Feynman diagrams is presented, and the production of deuteron in Upsilon decay and in e+e- --> qqbar events is studied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Seymour, Michael, Theory Department at CERN, Geneve
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
högenergi, colour interferences, strong interactions, QCD, heavy quark fragmentation, MC programs, Kosmisk strålning, cosmic rays, hadronization, High energy interactions, e+e- -annihilation, Fysicumarkivet A:1996:Häkkinen
pages
97 pages
publisher
Jari Häkkinen, Dept. of Th. Phys., Sölveg 14a 223 62 LUND,
defense location
Lecture Hall A at Dept. of Phys.
defense date
1996-06-05 13:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUNFD6/(TFME-1030)/1-12/(1996)
ISBN
91-628-2114-8
language
English
LU publication?
yes
id
412557f6-03a4-4f90-b360-fbb006e65b0d (old id 28526)
date added to LUP
2007-06-11 16:04:00
date last changed
2018-05-29 10:46:53
@phdthesis{412557f6-03a4-4f90-b360-fbb006e65b0d,
 abstract   = {Possible effects from colour interferences in strong interactions are discussed and investigated, and possible experimental signals in e+e- --> hadrons and e+e- --> W+W- --> hadrons are suggested. The observability of the signals depend on the relative probabilities of the occurrence of interferences, and can provide a measurement of the probabilities. This is important since these probabilities cannot be calculated within perturbative QCD. Models of colour interference are implemented into existing MC programs. An investigation to which extent the spin of initial quarks in e+e- --> Z --> qqbar can be transferred to hadrons formed in the hadronization process is made, and heavy quark fragmentation within the framework of the Lund string model is discussed. A computer program to calculate group theoretical (colour) factors of QCD Feynman diagrams is presented, and the production of deuteron in Upsilon decay and in e+e- --> qqbar events is studied.},
 author    = {Häkkinen, Jari},
 isbn     = {91-628-2114-8},
 keyword   = {högenergi,colour interferences,strong interactions,QCD,heavy quark fragmentation,MC programs,Kosmisk strålning,cosmic rays,hadronization,High energy interactions,e+e- -annihilation,Fysicumarkivet A:1996:Häkkinen},
 language   = {eng},
 pages    = {97},
 publisher  = {Jari Häkkinen, Dept. of Th. Phys., Sölveg 14a 223 62 LUND,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Properties of Hadronization in e+e- -Annihilation},
 year     = {1996},
}