Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringar, utmaningar, gränslöst lärande

Creelman, Alastair ; Ossiannilsson, Ebba LU and Falk, Per (2014)
Abstract (Swedish)
Bildning som betydelsefull del i lärandet är inte alltid priorierat i utbildingssammanhang. Informellt och icke-formellt lärande erkänns sällan som något som bidrar till kunskap och färdigheter, inte ens av individerna själva. Öppna sociala nätverk skapar stora möjligheter för en ny syn på bildning och tillvaratagande av den enskildes engagemang, motivation, intresse och valmöjligheter. Förändrade lärandekulturer skapas om hur vi lär tillsammans i öppna nätverk, både fysiska och digitala. Ett nytt ekosystem för utbildning tar form med nya aktörer och strukturer för bedömning och certifiering av lärande. Mozillas Open Badges initiativ är ett exempel på detta, liksom personliga e-portfolio, där kompetenser och erfarenheter kan valideras och... (More)
Bildning som betydelsefull del i lärandet är inte alltid priorierat i utbildingssammanhang. Informellt och icke-formellt lärande erkänns sällan som något som bidrar till kunskap och färdigheter, inte ens av individerna själva. Öppna sociala nätverk skapar stora möjligheter för en ny syn på bildning och tillvaratagande av den enskildes engagemang, motivation, intresse och valmöjligheter. Förändrade lärandekulturer skapas om hur vi lär tillsammans i öppna nätverk, både fysiska och digitala. Ett nytt ekosystem för utbildning tar form med nya aktörer och strukturer för bedömning och certifiering av lärande. Mozillas Open Badges initiativ är ett exempel på detta, liksom personliga e-portfolio, där kompetenser och erfarenheter kan valideras och certifieras antingen av arbetsgivare, utbildningsaktörer eller t.o.m. den enskilde själv.En explosionsartad utveckling sker idag av informellt lärandet tack vare tillgången till öppna lärresurser, forskningsartiklar (via Open Access), öppna utbildningar, sociala nätverk och gratis nätbaserade verktyg för kollaboration och skapande. Nya former för lärande och nya aktörer vinner mark. Förutsättningar för den enskildes möjligheter till lärande och utbildning tillgängliggörs i högre utsträckning samt förändras. Framför allt förändras den enskildes valmöjligheter och påverkansmöljligheter, enskilt, tillsammans med andra, i nätverk men också globalt.Betydelsefulla initiativ har de senaste åren vuxit fram med stor genomslagskraft. Under 2012 var lanseringen av MOOC det som troligen är mest utmanande och omdanande för fomella utbildningsaktörer. En ny form av folkbildning växer fram, där experter och entusiaster kan skapa egna utbildningar via plattformar som t.ex. Udemy, Open Tapestry, CourseSites för att sedan marknadsföra dem nationellt och internationellt med peer review och crowdsourcing som kvalitetssäkring.Kapitlet kommer att handla om diskussionen om hur ett öppet utbildningsklimat kan förädlas och kultiveras. Kapitlet handlar också om hur öppet lärande stimulerar och ger möjligheter till en ny folkbildningsrörelsen där den enskilde kan orkestrera sitt eget lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
in press
subject
keywords
informellt lärande, oer, formellt, bildning
categories
Higher Education
host publication
Interaktiva medier och lärandemiljöer – hur tar vi med oss skolan in i samtiden?
editor
Lindgren, Simon and Dunkels, Elza
publisher
Gleerups Utbildning AB
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:40.
id
b7a94aaa-b3d1-452b-89be-29fd8c32e62c (old id 3327255)
date added to LUP
2016-04-04 10:39:04
date last changed
2018-11-21 20:59:59
@inbook{b7a94aaa-b3d1-452b-89be-29fd8c32e62c,
 abstract   = {{Bildning som betydelsefull del i lärandet är inte alltid priorierat i utbildingssammanhang. Informellt och icke-formellt lärande erkänns sällan som något som bidrar till kunskap och färdigheter, inte ens av individerna själva. Öppna sociala nätverk skapar stora möjligheter för en ny syn på bildning och tillvaratagande av den enskildes engagemang, motivation, intresse och valmöjligheter. Förändrade lärandekulturer skapas om hur vi lär tillsammans i öppna nätverk, både fysiska och digitala. Ett nytt ekosystem för utbildning tar form med nya aktörer och strukturer för bedömning och certifiering av lärande. Mozillas Open Badges initiativ är ett exempel på detta, liksom personliga e-portfolio, där kompetenser och erfarenheter kan valideras och certifieras antingen av arbetsgivare, utbildningsaktörer eller t.o.m. den enskilde själv.<br/><br>
<br/><br>
En explosionsartad utveckling sker idag av informellt lärandet tack vare tillgången till öppna lärresurser, forskningsartiklar (via Open Access), öppna utbildningar, sociala nätverk och gratis nätbaserade verktyg för kollaboration och skapande. Nya former för lärande och nya aktörer vinner mark. Förutsättningar för den enskildes möjligheter till lärande och utbildning tillgängliggörs i högre utsträckning samt förändras. Framför allt förändras den enskildes valmöjligheter och påverkansmöljligheter, enskilt, tillsammans med andra, i nätverk men också globalt.<br/><br>
<br/><br>
Betydelsefulla initiativ har de senaste åren vuxit fram med stor genomslagskraft. Under 2012 var lanseringen av MOOC det som troligen är mest utmanande och omdanande för fomella utbildningsaktörer. En ny form av folkbildning växer fram, där experter och entusiaster kan skapa egna utbildningar via plattformar som t.ex. Udemy, Open Tapestry, CourseSites för att sedan marknadsföra dem nationellt och internationellt med peer review och crowdsourcing som kvalitetssäkring. <br/><br>
<br/><br>
Kapitlet kommer att handla om diskussionen om hur ett öppet utbildningsklimat kan förädlas och kultiveras. Kapitlet handlar också om hur öppet lärande stimulerar och ger möjligheter till en ny folkbildningsrörelsen där den enskilde kan orkestrera sitt eget lärande.}},
 author    = {{Creelman, Alastair and Ossiannilsson, Ebba and Falk, Per}},
 booktitle  = {{Interaktiva medier och lärandemiljöer – hur tar vi med oss skolan in i samtiden?}},
 editor    = {{Lindgren, Simon and Dunkels, Elza}},
 keywords   = {{informellt lärande; oer; formellt; bildning}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Gleerups Utbildning AB}},
 title    = {{Förändringar, utmaningar, gränslöst lärande}},
 year     = {{2014}},
}