Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Delrapport: Test av vägledande system i en tunnel

Fridolf, Karl LU and Frantzich, Håkan LU (2014) 7042.
Abstract (Swedish)
I följande delrapport redogörs övergripande för förutsättningarna och delar av resultaten efter ett utrymningsförsök som genomfördes den 1-3 juli år 2014 i vägtunneln Norra länken i Stockholm. Syftet med försöket var i huvudsak att undersöka hur personer på bästa sätt kan ledas till en motstående tunnelvägg med utrymningsvägar i en rökfylld tunnel. Försöket syftade även till att kvantifiera med vilken hastighet människor rör sig i rökfyllda tunnelmiljöer (d v s vid nedsatta siktförhållanden). Baserat på en grov analys av de resultat som genererades under försöket kan det konstateras att designen av den utrymningsportal som användes under försöket till stor del verkar ha uppfyllt sitt ändamål (att få folk att använda nödutgångar i rökfyllda... (More)
I följande delrapport redogörs övergripande för förutsättningarna och delar av resultaten efter ett utrymningsförsök som genomfördes den 1-3 juli år 2014 i vägtunneln Norra länken i Stockholm. Syftet med försöket var i huvudsak att undersöka hur personer på bästa sätt kan ledas till en motstående tunnelvägg med utrymningsvägar i en rökfylld tunnel. Försöket syftade även till att kvantifiera med vilken hastighet människor rör sig i rökfyllda tunnelmiljöer (d v s vid nedsatta siktförhållanden). Baserat på en grov analys av de resultat som genererades under försöket kan det konstateras att designen av den utrymningsportal som användes under försöket till stor del verkar ha uppfyllt sitt ändamål (att få folk att använda nödutgångar i rökfyllda tunnelmiljöer). Det mest påtagliga resultatet är att det krävs någon form av vägledning för att personer som går längs den högra sidan ska förstå att de ska byta sida i höjd med utrymningsportalen. Åtminstone bör informationsskyltar installeras mittemot utrymningsvägarna för att upplysa utrymmande personer om att de befinner mittemot en utrymningsväg. Flera av försökspersonerna angav även att de utrymningsskyltar med information om avståndet till närmaste utrymningsväg var värdefulla. Det angav även flera av de personer som inte exponerades för denna typ av vägledande markeringar men istället som ett förslag för att få en bra utrymningsmiljö. För att ytterligare öka sannolikheten att människor vid en utrymning uppmärksammar och använder utrymningsvägarna föreslås att utrymningsportalerna även utrustas med aktiva högtalare. Flera av försökspersonerna som exponerades för denna installation uppgav att de hade nytta av den för att hitta utgången på den motsatta sidan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
alternative title
Interim report: Test of way guiding systems in a tunnel
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
volume
7042
pages
17 pages
publisher
Lund University
report number
7042
ISSN
1402-3504
language
Swedish
LU publication?
yes
id
60aa79b0-4c08-4773-b604-6612166786c1 (old id 4696526)
date added to LUP
2016-04-01 13:35:23
date last changed
2018-11-21 20:17:43
@techreport{60aa79b0-4c08-4773-b604-6612166786c1,
 abstract   = {I följande delrapport redogörs övergripande för förutsättningarna och delar av resultaten efter ett utrymningsförsök som genomfördes den 1-3 juli år 2014 i vägtunneln Norra länken i Stockholm. Syftet med försöket var i huvudsak att undersöka hur personer på bästa sätt kan ledas till en motstående tunnelvägg med utrymningsvägar i en rökfylld tunnel. Försöket syftade även till att kvantifiera med vilken hastighet människor rör sig i rökfyllda tunnelmiljöer (d v s vid nedsatta siktförhållanden). Baserat på en grov analys av de resultat som genererades under försöket kan det konstateras att designen av den utrymningsportal som användes under försöket till stor del verkar ha uppfyllt sitt ändamål (att få folk att använda nödutgångar i rökfyllda tunnelmiljöer). Det mest påtagliga resultatet är att det krävs någon form av vägledning för att personer som går längs den högra sidan ska förstå att de ska byta sida i höjd med utrymningsportalen. Åtminstone bör informationsskyltar installeras mittemot utrymningsvägarna för att upplysa utrymmande personer om att de befinner mittemot en utrymningsväg. Flera av försökspersonerna angav även att de utrymningsskyltar med information om avståndet till närmaste utrymningsväg var värdefulla. Det angav även flera av de personer som inte exponerades för denna typ av vägledande markeringar men istället som ett förslag för att få en bra utrymningsmiljö. För att ytterligare öka sannolikheten att människor vid en utrymning uppmärksammar och använder utrymningsvägarna föreslås att utrymningsportalerna även utrustas med aktiva högtalare. Flera av försökspersonerna som exponerades för denna installation uppgav att de hade nytta av den för att hitta utgången på den motsatta sidan.},
 author    = {Fridolf, Karl and Frantzich, Håkan},
 institution = {Lund University},
 issn     = {1402-3504},
 language   = {swe},
 number    = {7042},
 title    = {Delrapport: Test av vägledande system i en tunnel},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3463206/4696952.pdf},
 volume    = {7042},
 year     = {2014},
}