Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Essays on Human Capital Investments: Pharmaceuticals and Education

Gustafsson, Sofie LU (2014) In Lund Economic Studies 181.
Abstract
This thesis consists of four essays on individual health behaviour and investment in higher education. Three of them consider different aspects of pharmaceutical utilization and aim at explaining some of the observed individual variation in access and adherence to treatment regimens. The fourth explores the potential link from health in young adulthood to subsequent university education.The first essay develops a dynamic model of the individual's pharmaceutical drug treatment decisions, making the distinction between instantaneous utility effects and dynamic long-term health investment effects. The model provides an economic tool for understanding individual pharmaceutical-treatment decisions.The... (More)
This thesis consists of four essays on individual health behaviour and investment in higher education. Three of them consider different aspects of pharmaceutical utilization and aim at explaining some of the observed individual variation in access and adherence to treatment regimens. The fourth explores the potential link from health in young adulthood to subsequent university education.The first essay develops a dynamic model of the individual's pharmaceutical drug treatment decisions, making the distinction between instantaneous utility effects and dynamic long-term health investment effects. The model provides an economic tool for understanding individual pharmaceutical-treatment decisions.The second essay uses this model and examines whether people with higher treatment benefits are more adherent to long-term treatments for cardiovascular diseases and mental illness than people with lower benefits. The empirical results show a positive relationship between feasible treatment benefit and adherence to cardiovascular treatments and antidepressants. This finding is consistent with the model suggesting that adherence is an informed and rational decision reflecting treatment benefits and costs.The third essay relates to inequalities in health care access by identifying disparities in pharmaceutical utilization between natives and immigrants in Sweden. Using the national pharmacy register and survey information on socioeconomic characteristics and individual health, we find differences in the pattern of pharmaceutical utilization between immigrants and natives. As immigrants are less likely than natives to access standard preventive pharmaceuticals for cardiovascular diseases, this may relate to and reinforce the observed health differences between the groups.The fourth essay follows individuals, who were diagnosed with type 1 diabetes onset at age 17 to 20, in order to ascertain whether the onset affects their chances of a university education. The most important result is that type 1 diabetes onset among women in young adulthood exerts negative influences on both university education and motherhood. Comparisons of women with university education show that type 1 diabetes is negatively associated with having children, suggesting that type 1 diabetes increases the trade-off between these life goals. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av fyra uppsatser som handlar om individers hälsorelaterade beteende och investeringar i högre utbildning. Tre av uppsatserna fokuserar på olika aspekter av läkemedelsanvändning och syftar till att förklara varför individer med liknande medicinska behov är olika benägna att använda receptbelagda läkemedel. Den fjärde uppsatsen studerar hälsans betydelse i unga vuxenår för senare universitetsutbildning. De empiriska studierna i uppsats två och tre bygger på Statistiska centralbyråns Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och läkemedelsregistret. Uppsats fyra bygger på det Nationella diabetesregistret och information om socioekonomiska faktorer från Statistiska... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av fyra uppsatser som handlar om individers hälsorelaterade beteende och investeringar i högre utbildning. Tre av uppsatserna fokuserar på olika aspekter av läkemedelsanvändning och syftar till att förklara varför individer med liknande medicinska behov är olika benägna att använda receptbelagda läkemedel. Den fjärde uppsatsen studerar hälsans betydelse i unga vuxenår för senare universitetsutbildning. De empiriska studierna i uppsats två och tre bygger på Statistiska centralbyråns Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och läkemedelsregistret. Uppsats fyra bygger på det Nationella diabetesregistret och information om socioekonomiska faktorer från Statistiska centralbyrån.Den första uppsatsen är en utvidgning av Grossmanmodellen, en inom hälsoekonomi framträdande teoretisk modell som används för att förklara individers hälsorelaterade beteende. Utvidgningen särskiljer mellan direkta och långsiktiga konsekvenser av hälsoinvesteringar och syftar till att prediktera hur till exempel läkemedelssubventioner eller nya läkemedel med gynnsammare biverkningsprofil än tidigare läkemedel kan påverka individens incitament att följa den förskrivna behandlingen och hur effekten kan variera mellan läkemedel som används i preventivt och behandlande syfte.Den andra uppsatsen tillämpar utvidgningen av Grossmanmodellen och studerar sambandet mellan potentiell terapeutisk behandlingseffekt och följsamhet till ordination för vanliga läkemedelsbehandlingar vid hjärt- och kärlsjukdomar (betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin-II-blockerare och diuretika) och psykisk ohälsa (antidepressiva). De empiriska resultaten visar att patienter med högre behandlingsnytta är mer följsamma än patienter med lägre behandlingsnytta vilket överensstämmer med prediktionerna från modellen. Resultaten kan innebära att värdet av nya läkemedel med högre behandlingsnytta än tidigare läkemedel är större än förväntat om den högre behandlingseffekten har en positiv inverkan på ordinationsföljsamhet.Den tredje uppsatsen berör ojämlikheter i vården och identifierar skillnader i läkemedelsanvändning mellan svenskar och invandrare i Sverige. Efter justering för underliggande skillnader i hälsa och socioekonomiska faktorer visas att invandrare har lägre sannolikhet att ha receptförskrivna läkemedel som vanligen används för att förebygga och behandla hjärt- och kärlsjukdom.Den fjärde uppsatsen följer individer som insjuknat i Typ 1-diabetes mellan 17 och 20 års ålder för att studera hälsans betydelse för senare val av universitetsutbildning och familjestorlek. Det viktigaste resultatet är att Typ 1-diabetes har en negativ inverkan på sannolikheten att ha universitetsutbildning och att få barn hos kvinnor. Hos universitetsutbildade kvinnor fann vi ett negativt samband mellan diabetes och moderskap vilket kan tolkas som att kvinnor med Typ 1-diabetes avstår från moderskap i högre utstäckning än kvinnor utan diabetes. En orsak kan vara att det är svårare att hinna med både karriär och föräldraskap för kvinnor med Typ 1-diabetes än för andra kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wadensjö, Eskil, Institutet för social forskning (SOFI) - Stockholms universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Pharmaceutical utilization, Adherence, Human capital, Grossman model, Health, Education, Diabetes, Non-monotonic health investments, Steady-state and stable equilibria .
in
Lund Economic Studies
volume
181
pages
160 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum
defense date
2014-11-06 14:00:00
ISSN
0460-0029
ISBN
978-91-7623-138-8 (print)
978-91-7623-139-5 (pdf)
language
English
LU publication?
yes
id
fce5b4bd-dc62-4139-a791-0faf7c1efede (old id 4696619)
date added to LUP
2016-04-01 14:38:13
date last changed
2019-05-21 16:43:17
@phdthesis{fce5b4bd-dc62-4139-a791-0faf7c1efede,
 abstract   = {This thesis consists of four essays on individual health behaviour and investment in higher education. Three of them consider different aspects of pharmaceutical utilization and aim at explaining some of the observed individual variation in access and adherence to treatment regimens. The fourth explores the potential link from health in young adulthood to subsequent university education.<br/><br>
<br/><br>
The first essay develops a dynamic model of the individual's pharmaceutical drug treatment decisions, making the distinction between instantaneous utility effects and dynamic long-term health investment effects. The model provides an economic tool for understanding individual pharmaceutical-treatment decisions. <br/><br>
<br/><br>
The second essay uses this model and examines whether people with higher treatment benefits are more adherent to long-term treatments for cardiovascular diseases and mental illness than people with lower benefits. The empirical results show a positive relationship between feasible treatment benefit and adherence to cardiovascular treatments and antidepressants. This finding is consistent with the model suggesting that adherence is an informed and rational decision reflecting treatment benefits and costs. <br/><br>
<br/><br>
The third essay relates to inequalities in health care access by identifying disparities in pharmaceutical utilization between natives and immigrants in Sweden. Using the national pharmacy register and survey information on socioeconomic characteristics and individual health, we find differences in the pattern of pharmaceutical utilization between immigrants and natives. As immigrants are less likely than natives to access standard preventive pharmaceuticals for cardiovascular diseases, this may relate to and reinforce the observed health differences between the groups. <br/><br>
<br/><br>
The fourth essay follows individuals, who were diagnosed with type 1 diabetes onset at age 17 to 20, in order to ascertain whether the onset affects their chances of a university education. The most important result is that type 1 diabetes onset among women in young adulthood exerts negative influences on both university education and motherhood. Comparisons of women with university education show that type 1 diabetes is negatively associated with having children, suggesting that type 1 diabetes increases the trade-off between these life goals.},
 author    = {Gustafsson, Sofie},
 isbn     = {978-91-7623-138-8 (print)},
 issn     = {0460-0029},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Economics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Economic Studies},
 title    = {Essays on Human Capital Investments: Pharmaceuticals and Education},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4079754/4696630.pdf},
 volume    = {181},
 year     = {2014},
}