Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IMPOER Implementering av öppna lärresurser i sjuksköterskeprogrammet. Högskolan Dalarna

Marie, Elf ; Ossiannilsson, Ebba LU ; Neljesjö, Maria and Jansson, Monika (2014) NU2014
Abstract (Swedish)
Ett forskningsprojekt IMPOERS har startats för att följa en cohort sjuksköterskestudenter under implementering av OER. Detta är ett av de första mer systematiska projekten i Sverige om införande av OER. Några första preliminära resultat kommer att kunna presenteras vid NU2014,hösten 2014.Bakgrund

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna fick i januari 2013 utmärkelsen Excellent eLärande efter genomförd utvärdering av European Association of Distance Education Universities (EADTU). I samband med utmärkelsen vill man främja användning av Open Educational Resources (OER) för fördjupat lärande och för att studenterna härigenom ska kunna ta del av den främsta internationella forskningsfronten inom området och... (More)
Ett forskningsprojekt IMPOERS har startats för att följa en cohort sjuksköterskestudenter under implementering av OER. Detta är ett av de första mer systematiska projekten i Sverige om införande av OER. Några första preliminära resultat kommer att kunna presenteras vid NU2014,hösten 2014.Bakgrund

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna fick i januari 2013 utmärkelsen Excellent eLärande efter genomförd utvärdering av European Association of Distance Education Universities (EADTU). I samband med utmärkelsen vill man främja användning av Open Educational Resources (OER) för fördjupat lärande och för att studenterna härigenom ska kunna ta del av den främsta internationella forskningsfronten inom området och bli delaktiga i

internationella nätverk. OER är lärresurser som är tillgängliga på internet och fritt kan användas,kopieras och spridas och i många fall även bearbetas. En öppen digital lärresurs har en angivelse,eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, spridas och bearbetas. UNESCO är en av de drivande organisationerna bakom OER rörelsen för att tillhanda hålla fri och öppen utbildning för alla. På senare år har pedagogiska fördelar lyfts fram i användningen av OER och forskning har visat att OER kan vara en stark driv för individualiserat och öppet fritt lärande. Trots att användingen av OER ökar kraftigt inom högre utbildning, inte minst internationellt, så finns det få studier som har belyst både effekter av införande av OER och själva implementeringsprocessen.Projektet syftar till att beskriva hur och på vilket sätt OER kan genomföras och användas inom en sjuksköterskeutbildning. OER kommer att implementeras och effekter och genomförandeprocessen kommer att studeras. Detta kommer att genomföras genom en blandad metod med hjälp av enkäter, dagböcker och intervjuer. Specifika frågor som vi vill besvara:

Hur används OER?

När används OER?

Vilka OER används?

Hur etableras professionella nätverk för studenterna genom användning av OER?

På vilket sätt influeras kvaliteten i lärandet?Metod

Vi kommer att implementera OER i en kurs inom programmet och följa dess effekter och processen att införa OER. Det kommer vi att göra genom mixad metod med hjälp av enkäter,dagboksanteckningar och intervjuer (narrativs). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
impoer, oer, open educational resources, oep, open edcuational practise kvalitet, sjukskötereskprogrammet
categories
Higher Education
host publication
[Host publication title missing]
publisher
NU2014 Umeå
conference name
NU2014
conference location
Umeå, Sweden
conference dates
2014-10-08 - 2014-10-10
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:46.
id
8e728f3e-5cae-4205-acfc-d891d5c2ce9c (old id 4696744)
alternative location
http://sites.upc.umu.se/.
date added to LUP
2016-04-04 11:43:44
date last changed
2018-11-21 21:06:49
@inproceedings{8e728f3e-5cae-4205-acfc-d891d5c2ce9c,
 abstract   = {Ett forskningsprojekt IMPOERS har startats för att följa en cohort sjuksköterskestudenter under implementering av OER. Detta är ett av de första mer systematiska projekten i Sverige om införande av OER. Några första preliminära resultat kommer att kunna presenteras vid NU2014,hösten 2014.<br/><br>
<br/><br>
Bakgrund<br/><br>
Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna fick i januari 2013 utmärkelsen Excellent eLärande efter genomförd utvärdering av European Association of Distance Education Universities (EADTU). I samband med utmärkelsen vill man främja användning av Open Educational Resources (OER) för fördjupat lärande och för att studenterna härigenom ska kunna ta del av den främsta internationella forskningsfronten inom området och bli delaktiga i<br/><br>
internationella nätverk. OER är lärresurser som är tillgängliga på internet och fritt kan användas,kopieras och spridas och i många fall även bearbetas. En öppen digital lärresurs har en angivelse,eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, spridas och bearbetas. UNESCO är en av de drivande organisationerna bakom OER rörelsen för att tillhanda hålla fri och öppen utbildning för alla. På senare år har pedagogiska fördelar lyfts fram i användningen av OER och forskning har visat att OER kan vara en stark driv för individualiserat och öppet fritt lärande. Trots att användingen av OER ökar kraftigt inom högre utbildning, inte minst internationellt, så finns det få studier som har belyst både effekter av införande av OER och själva implementeringsprocessen.<br/><br>
<br/><br>
Projektet syftar till att beskriva hur och på vilket sätt OER kan genomföras och användas inom en sjuksköterskeutbildning. OER kommer att implementeras och effekter och genomförandeprocessen kommer att studeras. Detta kommer att genomföras genom en blandad metod med hjälp av enkäter, dagböcker och intervjuer. Specifika frågor som vi vill besvara:<br/><br>
Hur används OER?<br/><br>
När används OER?<br/><br>
Vilka OER används?<br/><br>
Hur etableras professionella nätverk för studenterna genom användning av OER?<br/><br>
På vilket sätt influeras kvaliteten i lärandet?<br/><br>
<br/><br>
Metod<br/><br>
Vi kommer att implementera OER i en kurs inom programmet och följa dess effekter och processen att införa OER. Det kommer vi att göra genom mixad metod med hjälp av enkäter,dagboksanteckningar och intervjuer (narrativs).},
 author    = {Marie, Elf and Ossiannilsson, Ebba and Neljesjö, Maria and Jansson, Monika},
 booktitle  = {[Host publication title missing]},
 language   = {swe},
 publisher  = {NU2014 Umeå},
 title    = {IMPOER Implementering av öppna lärresurser i sjuksköterskeprogrammet. Högskolan Dalarna},
 url     = {http://sites.upc.umu.se/.},
 year     = {2014},
}