Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitet i distansutbildning

Ossiannilsson, Ebba LU (2014) NU2014
Abstract (Swedish)
En tredjedel av Sveriges högskolestudenter studerar idag på distans. SCB genomförde därför 2012 studien - Distansutbildning på högskolan, med syfte att kartlägga studenters avsikter, attityder, samt den upplevda kvaliteten av distansutbildningen. Resultatet visade att:Studenter är nöjda

Intresset för ämnet är avgörande

Flertalet avser inte att slutföra distanskursen

Distansstudier är en bisyssla

Distansstudenter är inte nybörjarstudenter

Helt nätbaserade kurser är vanligast

Distansprogramstudenter är flitigast lärcentrumbesökare

Merparten är kvinnor

Distansstudier väljs för att det passar livssituationenLunds universitet... (More)
En tredjedel av Sveriges högskolestudenter studerar idag på distans. SCB genomförde därför 2012 studien - Distansutbildning på högskolan, med syfte att kartlägga studenters avsikter, attityder, samt den upplevda kvaliteten av distansutbildningen. Resultatet visade att:Studenter är nöjda

Intresset för ämnet är avgörande

Flertalet avser inte att slutföra distanskursen

Distansstudier är en bisyssla

Distansstudenter är inte nybörjarstudenter

Helt nätbaserade kurser är vanligast

Distansprogramstudenter är flitigast lärcentrumbesökare

Merparten är kvinnor

Distansstudier väljs för att det passar livssituationenLunds universitet bearbetade under 2012/2013 i särskild ordning sitt material. De nationella resultaten överensstämmer väl. Distansstudenterna, såväl vid Lunds universitet som i riket, angav kritiskt tänkande och problemlösning som färdigheter vilka utvecklats genom utbildningen, vilket inte påvisats i tidigare studier.Studenter vid Lunds universitet anger att avsikten med studierna i huvudsak är: intresse för ämnet (70 procent), att utbilda sig till ett yrke/examen (22 procent), att öka chanserna att få arbete/annat arbete (20 procent), samt att fortbilda sig inom nuvarande arbete (18 procent).Det framhölls att distansutbildning är enda möjligheten till högskolestudier. Ökad flexibilitet för den enskilde i hennes/hans livssituation uttrycktes. Lärarnas kompetens, tillgänglighet och närvaro, samt förmåga att stimulera, främja och utnyttja nätets fulla potentialer anses viktigt för att kursen ska hålla god kvalitet. Kursdesign, examination och transperens anges som viktigt för att själv kunna ta kontroll. Den främsta anledningen till varför kursen inte avslutades var att intentionen inte fanns från början, men kunde också vara direkt förknippade med kursen som sådan, såsom pedagogiska, tekniska eller administrativa dilemman.Sammanfattningsvis:

Det förekom lite samarbete och interaktion

Distansstudierna utvecklar kritiskt tänkande och förmåga till problemlösning

Intresset för ämnet och bildningsperspektivet är avgörande

Låg grad av samarbete och färdighetsträning i muntliga presentationer

Missnöje förelåg vad gäller studiesocialt stöd och påverkansmöjligheter

Motivationsskapande incitament för att fullfölja kurs krävs

Pedagogisk, teknisk och administrativ utveckling, förnyelse och kompetens är önskvärt

Större flexibilitet, transperens och närvaro från lärare var önskvärtResultatet visar på utvecklingspotentialer för att passa den enskildes situation och möjligheter. Tillfredsställelsen skulle kunna öka och därmed förutsättningarna för att slutföra kursen. Resultatet visar på behov av metodutveckling avseende kvalitetetsarbete och implementering av idag välkända kritiska kvalitetsområden för distansutbildning, såsom t.ex. flexibilitet, individualisering, kursdesign, interaktivitet, motivation, närvaro av lärare och medstudenter, självständighet, tillgänglighet samt transparens. Andra utvecklingsmöjligheter rör pedagogik och teknik för lärande i en digitaliserad värld, samt organisation, infrastruktur, genomförande och kvalitetsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
elärande, kvalitet, sc, lunds universitet, flexibilitet, interaktivitet, tillgänglighet, transparans, närvaro
categories
Higher Education
host publication
[Host publication title missing]
publisher
NU2014 Umeå
conference name
NU2014
conference location
Umeå, Sweden
conference dates
2014-10-08 - 2014-10-10
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:46.
id
f3b12021-2596-4003-acde-aff169f6e994 (old id 4696755)
alternative location
http://sites.upc.umu.se/
date added to LUP
2016-04-04 10:30:49
date last changed
2018-11-21 20:59:11
@inproceedings{f3b12021-2596-4003-acde-aff169f6e994,
 abstract   = {En tredjedel av Sveriges högskolestudenter studerar idag på distans. SCB genomförde därför 2012 studien - Distansutbildning på högskolan, med syfte att kartlägga studenters avsikter, attityder, samt den upplevda kvaliteten av distansutbildningen. Resultatet visade att:<br/><br>
<br/><br>
Studenter är nöjda <br/><br>
Intresset för ämnet är avgörande <br/><br>
Flertalet avser inte att slutföra distanskursen<br/><br>
Distansstudier är en bisyssla<br/><br>
Distansstudenter är inte nybörjarstudenter<br/><br>
Helt nätbaserade kurser är vanligast<br/><br>
Distansprogramstudenter är flitigast lärcentrumbesökare<br/><br>
Merparten är kvinnor <br/><br>
Distansstudier väljs för att det passar livssituationen<br/><br>
<br/><br>
Lunds universitet bearbetade under 2012/2013 i särskild ordning sitt material. De nationella resultaten överensstämmer väl. Distansstudenterna, såväl vid Lunds universitet som i riket, angav kritiskt tänkande och problemlösning som färdigheter vilka utvecklats genom utbildningen, vilket inte påvisats i tidigare studier. <br/><br>
<br/><br>
Studenter vid Lunds universitet anger att avsikten med studierna i huvudsak är: intresse för ämnet (70 procent), att utbilda sig till ett yrke/examen (22 procent), att öka chanserna att få arbete/annat arbete (20 procent), samt att fortbilda sig inom nuvarande arbete (18 procent). <br/><br>
<br/><br>
Det framhölls att distansutbildning är enda möjligheten till högskolestudier. Ökad flexibilitet för den enskilde i hennes/hans livssituation uttrycktes. Lärarnas kompetens, tillgänglighet och närvaro, samt förmåga att stimulera, främja och utnyttja nätets fulla potentialer anses viktigt för att kursen ska hålla god kvalitet. Kursdesign, examination och transperens anges som viktigt för att själv kunna ta kontroll. Den främsta anledningen till varför kursen inte avslutades var att intentionen inte fanns från början, men kunde också vara direkt förknippade med kursen som sådan, såsom pedagogiska, tekniska eller administrativa dilemman. <br/><br>
<br/><br>
Sammanfattningsvis: <br/><br>
Det förekom lite samarbete och interaktion <br/><br>
Distansstudierna utvecklar kritiskt tänkande och förmåga till problemlösning <br/><br>
Intresset för ämnet och bildningsperspektivet är avgörande <br/><br>
Låg grad av samarbete och färdighetsträning i muntliga presentationer<br/><br>
Missnöje förelåg vad gäller studiesocialt stöd och påverkansmöjligheter <br/><br>
Motivationsskapande incitament för att fullfölja kurs krävs<br/><br>
Pedagogisk, teknisk och administrativ utveckling, förnyelse och kompetens är önskvärt <br/><br>
Större flexibilitet, transperens och närvaro från lärare var önskvärt<br/><br>
<br/><br>
Resultatet visar på utvecklingspotentialer för att passa den enskildes situation och möjligheter. Tillfredsställelsen skulle kunna öka och därmed förutsättningarna för att slutföra kursen. Resultatet visar på behov av metodutveckling avseende kvalitetetsarbete och implementering av idag välkända kritiska kvalitetsområden för distansutbildning, såsom t.ex. flexibilitet, individualisering, kursdesign, interaktivitet, motivation, närvaro av lärare och medstudenter, självständighet, tillgänglighet samt transparens. Andra utvecklingsmöjligheter rör pedagogik och teknik för lärande i en digitaliserad värld, samt organisation, infrastruktur, genomförande och kvalitetsutveckling.},
 author    = {Ossiannilsson, Ebba},
 booktitle  = {[Host publication title missing]},
 language   = {swe},
 publisher  = {NU2014 Umeå},
 title    = {Kvalitet i distansutbildning},
 url     = {http://sites.upc.umu.se/},
 year     = {2014},
}