Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om öppna lärandekulturer med OER

Ossiannilsson, Ebba LU and Schneider, Markus (2014) NU2014
Abstract (Swedish)
Abstract:

Under 2012/2013 genomfördes projektet OER-öppna möjligheter för lärande www.oersverige.se, finansierat av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Projektet koordinerades av Karlstad universitet. Sammantaget deltog nio lärosäten i Sverige.Syfte: Ett av syftena var att generellt främja medvetenheten i frågor om OER (Open Educational Practice), öppna delningskulturer och praxis. För deltagande lärosäten handlade det dessutom om att utveckla en samverkansform med effektivare stöd för att främja en öppen dialog på Internet. Projektet byggde vidare på ett tidigare projekt om OER -resurser för lärande finansierat genom Kungliga Biblioteket.Förankring i forskning/praxis: OER är... (More)
Abstract:

Under 2012/2013 genomfördes projektet OER-öppna möjligheter för lärande www.oersverige.se, finansierat av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Projektet koordinerades av Karlstad universitet. Sammantaget deltog nio lärosäten i Sverige.Syfte: Ett av syftena var att generellt främja medvetenheten i frågor om OER (Open Educational Practice), öppna delningskulturer och praxis. För deltagande lärosäten handlade det dessutom om att utveckla en samverkansform med effektivare stöd för att främja en öppen dialog på Internet. Projektet byggde vidare på ett tidigare projekt om OER -resurser för lärande finansierat genom Kungliga Biblioteket.Förankring i forskning/praxis: OER är lärresurser via internet, som är fritt tillgängliga, för att fritt användas, bearbetas och spridas, oftast helt obegränsat. En öppen digital lärresurs har en angivelse, eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är idag den vanligaste licenstypen. Internationellt är OER-rörelsen stark.Metod: Projektet genomförde ett tiotal öppna webbinarier samt ett trettiotal kortare virtuella nätverksmöten för planering och uppföljning. Webbinarierna handlade företrädesvis om vad OER är, hur digitalt material får återanvändas, men också om det digitala biblioteket samt metadata och standarder. Två webbseminarer hölls på engelska med inbjudna internationella gäster; Open education – global challenges och OER – a question of quality. Varje webbseminarium följde en viss struktur som efterhand reviderades och förädlades.Resultat: Webbinarierna genomfördes med nästan 1200 deltagare. Inspelningarna från webbinarierna har dessutom setts av drygt 4000 personer. Projektets webbplats har haft runt 8000 besökare som kom i kontakt med projektet via drygt 200 länkningar från andra källor.Projektets form bidrog till ökad kvalitet och effektivitet i samverkan. Detta visade sig inom bl.a. följande områden:

bedömning av webbinarieinnehållets angelägenhet

rekrytering av föredragande deltagare

marknadsföring i olika nätverk

rollfördelning i genomförande av webbinarierna

uppföljning och utvärdering av webbinariernaProjekterfarenheterna kan beskrivas i fyra områden. Dessa är: virtuell projektorganisation,

genomförande av webbinarierna, kontinuerlig utvärdering och förbättring samt tekniska

aspekter.Diskussion och slutsatser: OER rörelsen Internationellt och i Europa är mycket stark. Initiativ är tex UNESCOs 2012 OER Paris deklarationen, OER Afrika och EU Commissionens Opening Up Education 2013. Projektet och hemsidan OERSverige initierades för att främja och medvetandegöra OER i Sverige då OER än inte är så utbrett nationellt. OERSverige har fått spridning såväl i det NordicOER projektet www.nordicoer.org

som i det baltiska, BoldicOER www.boldic.org. Båda finansierade med medel från Nordiska Ministerrådet. Presentationen kommer således att sätta OER i Sverige i en bredare internationell kontext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
oer, oep, lärande kulturer, webinar, open educational resources, open educational practice
categories
Higher Education
host publication
[Host publication title missing]
publisher
NU2014 Umeå
conference name
NU2014
conference location
Umeå, Sweden
conference dates
2014-10-08 - 2014-10-10
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:45.
id
16523a17-8cf6-43e3-8d86-0da939c59add (old id 4696762)
alternative location
http://sites.upc.umu.se/.
date added to LUP
2016-04-04 10:13:58
date last changed
2018-11-21 20:57:33
@inproceedings{16523a17-8cf6-43e3-8d86-0da939c59add,
 abstract   = {Abstract:	<br/><br>
Under 2012/2013 genomfördes projektet OER-öppna möjligheter för lärande www.oersverige.se, finansierat av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Projektet koordinerades av Karlstad universitet. Sammantaget deltog nio lärosäten i Sverige. <br/><br>
<br/><br>
Syfte: Ett av syftena var att generellt främja medvetenheten i frågor om OER (Open Educational Practice), öppna delningskulturer och praxis. För deltagande lärosäten handlade det dessutom om att utveckla en samverkansform med effektivare stöd för att främja en öppen dialog på Internet. Projektet byggde vidare på ett tidigare projekt om OER -resurser för lärande finansierat genom Kungliga Biblioteket. <br/><br>
<br/><br>
Förankring i forskning/praxis: OER är lärresurser via internet, som är fritt tillgängliga, för att fritt användas, bearbetas och spridas, oftast helt obegränsat. En öppen digital lärresurs har en angivelse, eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är idag den vanligaste licenstypen. Internationellt är OER-rörelsen stark. <br/><br>
<br/><br>
Metod: Projektet genomförde ett tiotal öppna webbinarier samt ett trettiotal kortare virtuella nätverksmöten för planering och uppföljning. Webbinarierna handlade företrädesvis om vad OER är, hur digitalt material får återanvändas, men också om det digitala biblioteket samt metadata och standarder. Två webbseminarer hölls på engelska med inbjudna internationella gäster; Open education – global challenges och OER – a question of quality. Varje webbseminarium följde en viss struktur som efterhand reviderades och förädlades. <br/><br>
<br/><br>
Resultat: Webbinarierna genomfördes med nästan 1200 deltagare. Inspelningarna från webbinarierna har dessutom setts av drygt 4000 personer. Projektets webbplats har haft runt 8000 besökare som kom i kontakt med projektet via drygt 200 länkningar från andra källor. <br/><br>
<br/><br>
Projektets form bidrog till ökad kvalitet och effektivitet i samverkan. Detta visade sig inom bl.a. följande områden: <br/><br>
bedömning av webbinarieinnehållets angelägenhet <br/><br>
rekrytering av föredragande deltagare <br/><br>
marknadsföring i olika nätverk <br/><br>
rollfördelning i genomförande av webbinarierna <br/><br>
uppföljning och utvärdering av webbinarierna <br/><br>
<br/><br>
Projekterfarenheterna kan beskrivas i fyra områden. Dessa är: virtuell projektorganisation, <br/><br>
genomförande av webbinarierna, kontinuerlig utvärdering och förbättring samt tekniska <br/><br>
aspekter. <br/><br>
<br/><br>
Diskussion och slutsatser: OER rörelsen Internationellt och i Europa är mycket stark. Initiativ är tex UNESCOs 2012 OER Paris deklarationen, OER Afrika och EU Commissionens Opening Up Education 2013. Projektet och hemsidan OERSverige initierades för att främja och medvetandegöra OER i Sverige då OER än inte är så utbrett nationellt. OERSverige har fått spridning såväl i det NordicOER projektet www.nordicoer.org <br/><br>
som i det baltiska, BoldicOER www.boldic.org. Båda finansierade med medel från Nordiska Ministerrådet. Presentationen kommer således att sätta OER i Sverige i en bredare internationell kontext.},
 author    = {Ossiannilsson, Ebba and Schneider, Markus},
 booktitle  = {[Host publication title missing]},
 language   = {swe},
 publisher  = {NU2014 Umeå},
 title    = {Om öppna lärandekulturer med OER},
 url     = {http://sites.upc.umu.se/.},
 year     = {2014},
}