Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios

Haghighatafshar, Salar LU orcid ; la Cour Jansen, Jes LU ; Aspegren, Henrik LU orcid ; Lidström, Viveka LU ; Mattsson, Ann and Jönsson, Karin LU (2014) In Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research 70(3). p.159-168
Abstract
The current status of storm-water management in the neighbor cities of Copenhagen and Malmö was studied with respect to present measures and the implemented systems in both cities. Application of blue-green solutions in the outer parts of Malmö started in the 1990s; hence collaboration between different departments in the municipality is more structured in the city of Malmö while in Copenhagen the process is still based on traditional pipe systems and CSO management with the exception of Ørestad. However, more blue-green solutions are to be applied in Copenhagen in the coming years. Concerning the climate adaptation plans in regard to the Three Points Approach (3PA), Copenhagen has determined the required framework for adaptation of the... (More)
The current status of storm-water management in the neighbor cities of Copenhagen and Malmö was studied with respect to present measures and the implemented systems in both cities. Application of blue-green solutions in the outer parts of Malmö started in the 1990s; hence collaboration between different departments in the municipality is more structured in the city of Malmö while in Copenhagen the process is still based on traditional pipe systems and CSO management with the exception of Ørestad. However, more blue-green solutions are to be applied in Copenhagen in the coming years. Concerning the climate adaptation plans in regard to the Three Points Approach (3PA), Copenhagen has determined the required framework for adaptation of the inner parts of the city with regard to extreme rainfalls (Cloudburst Management Plan in Copenhagen) while Malmö has focused on implementation of open systems in the suburbs taking design rain criteria into account. (Less)
Abstract (Swedish)
Aktuell status för dagvattenhantering i grannstäderna Köpenhamn och Malmö studerades med avseende på befintliga åtgärder och genomförda systemen i de båda städerna. Tillämpning av blå-gröna lösningar i de yttre delarna av Malmö började på 1990-talet och följaktligen är samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen mer strukturerat i Malmö medan processen i Köpenhamn fortfarande är baserad på traditionella rörsystem och CSO-hantering med undantag av Ørestad. Fler blå-gröna lösningar kommer emellertid att tillämpas i Köpenhamn under de kommande åren. När det gäller klimatanpassningsplaner med tanke på Three Points Approach (3PA), visar det sig att Köpenhamn redan har fastlagt det nödvändiga ramverket för anpassning av de inre delarna av... (More)
Aktuell status för dagvattenhantering i grannstäderna Köpenhamn och Malmö studerades med avseende på befintliga åtgärder och genomförda systemen i de båda städerna. Tillämpning av blå-gröna lösningar i de yttre delarna av Malmö började på 1990-talet och följaktligen är samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen mer strukturerat i Malmö medan processen i Köpenhamn fortfarande är baserad på traditionella rörsystem och CSO-hantering med undantag av Ørestad. Fler blå-gröna lösningar kommer emellertid att tillämpas i Köpenhamn under de kommande åren. När det gäller klimatanpassningsplaner med tanke på Three Points Approach (3PA), visar det sig att Köpenhamn redan har fastlagt det nödvändiga ramverket för anpassning av de inre delarna av staden vid extrema regn (Cloudburst Management Plan in Copenhagen), medan Malmö har fokuserat på genomförandet av öppna system i förorterna som främst tar designregnkriterier i beaktande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Cloudburst, BMP, Three Points Approach, Climate change, Storm-water
in
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
volume
70
issue
3
pages
159 - 168
publisher
Föreningen Vatten
ISSN
0042-2886
language
English
LU publication?
yes
id
fbac0de3-4d44-4f32-85c9-7dd510f47c3b (old id 4731592)
alternative location
http://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/04/48_article_4750.pdf
date added to LUP
2016-04-01 15:07:10
date last changed
2019-05-05 02:15:46
@article{fbac0de3-4d44-4f32-85c9-7dd510f47c3b,
 abstract   = {The current status of storm-water management in the neighbor cities of Copenhagen and Malmö was studied with respect to present measures and the implemented systems in both cities. Application of blue-green solutions in the outer parts of Malmö started in the 1990s; hence collaboration between different departments in the municipality is more structured in the city of Malmö while in Copenhagen the process is still based on traditional pipe systems and CSO management with the exception of Ørestad. However, more blue-green solutions are to be applied in Copenhagen in the coming years. Concerning the climate adaptation plans in regard to the Three Points Approach (3PA), Copenhagen has determined the required framework for adaptation of the inner parts of the city with regard to extreme rainfalls (Cloudburst Management Plan in Copenhagen) while Malmö has focused on implementation of open systems in the suburbs taking design rain criteria into account.},
 author    = {Haghighatafshar, Salar and la Cour Jansen, Jes and Aspegren, Henrik and Lidström, Viveka and Mattsson, Ann and Jönsson, Karin},
 issn     = {0042-2886},
 language   = {eng},
 number    = {3},
 pages    = {159--168},
 publisher  = {Föreningen Vatten},
 series    = {Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research},
 title    = {Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios},
 url     = {http://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/04/48_article_4750.pdf},
 volume    = {70},
 year     = {2014},
}