Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

TuFT: Tunnel Fire Tools - Teknisk dokumentation

Fridolf, Karl LU and Frantzich, Håkan LU (2014) 3184.
Abstract
Within the Swedish research project Rescue tactics and methodology during fires in underground facilities, a simple decision support tool has been developed. The tool can, for example, aid decision makers involved in the early phase of road and rail tunnel fire risk assessments. The tool has been developed at Lund University and has been termed TuFT, which is an abbreviation for Tunnel Fire Tools. TuFT can be described as a very simple computer program, developed in Java, which has the capability to perform calculations of tunnel fire dynamic properties for a specified tunnel fire. In addition, this information can be used to perform assessments of evacuation possibilities as well as rescue operation possibilities for the same tunnel fire... (More)
Within the Swedish research project Rescue tactics and methodology during fires in underground facilities, a simple decision support tool has been developed. The tool can, for example, aid decision makers involved in the early phase of road and rail tunnel fire risk assessments. The tool has been developed at Lund University and has been termed TuFT, which is an abbreviation for Tunnel Fire Tools. TuFT can be described as a very simple computer program, developed in Java, which has the capability to perform calculations of tunnel fire dynamic properties for a specified tunnel fire. In addition, this information can be used to perform assessments of evacuation possibilities as well as rescue operation possibilities for the same tunnel fire scenario. In this report, which has been written in the form of a technical documentation, the basic calculation principles of TuFT are presented. This means that the underlying models and equations building up TuFT are presented and described. In addition, a user manual, a number of simulation examples and the programming code are included in appendices to the report.The purpose of this report is to highlight the limitations of TuFT by going through the technical principles of the calculations done in TuFT. The purpose is also to explain how the model can and should be used in order to perform well. The goal is that TuFT, together with this report, should be able to use by both fire protection engineers involved with fire safety design of road and rail tunnels as well as decision makers employed within the fire rescue services. The report is written for TuFT version 14.10.22.1. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom ramen för det svenska forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand i undermarksanläggningar har ett enkelt planeringsverktyg utvecklats som bl a erbjuder stöd till beslutsfattare involverade i planeringen av räddningsinsatser i väg- och järnvägstunnlar. Verktyget, som har utvecklats vid Lunds universitet, heter TuFT och är en förkortning av Tunnel Fire Tools. TuFT kan beskrivas som ett mycket enkelt datorprogram, utvecklats i Java, som kan göra beräkningar av de branddynamiska konsekvenser som en brand i en tunnel kan orsaka. Informationen om de branddynamiska konsekvenserna kan dessutom användas för att bedöma påverkan dels på utrymmande människor och dels på den räddningsinsats som ev företas i tunneln. I denna rapport, som är... (More)
Inom ramen för det svenska forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand i undermarksanläggningar har ett enkelt planeringsverktyg utvecklats som bl a erbjuder stöd till beslutsfattare involverade i planeringen av räddningsinsatser i väg- och järnvägstunnlar. Verktyget, som har utvecklats vid Lunds universitet, heter TuFT och är en förkortning av Tunnel Fire Tools. TuFT kan beskrivas som ett mycket enkelt datorprogram, utvecklats i Java, som kan göra beräkningar av de branddynamiska konsekvenser som en brand i en tunnel kan orsaka. Informationen om de branddynamiska konsekvenserna kan dessutom användas för att bedöma påverkan dels på utrymmande människor och dels på den räddningsinsats som ev företas i tunneln. I denna rapport, som är skriven som en teknisk dokumentation, presenteras de beräkningstekniska förutsättningarna för TuFT. Det innebär att en redogörelse av de principer och ekvationer som ligger till grund för en simulering ges. Dessutom ingår som bilagor även en användarmanual, ett antal övningsuppgifter som syftar till att öka användbarheten samt den programmeringskod som utgör programmet.Rapportens syfte är att tydliggöra de begränsningar som TuFT medför genom en beskrivning och presentation av de beräkningstekniska förutsättningar som ligger till grund för modellen. Syftet är vidare att med tydliga instruktioner förklara hur modellen kan och bör användas för att fungera. Det övergripande målet är att TuFT, tillsammans med rapporten, ska kunna användas av såväl ingenjörer aktiva inom byggnads- och brandskyddsteknisk projektering av undermarksanläggningar för väg- och järnvägstrafik samt av anställda inom landet kommunala räddningstjänster. Rapporten är skriven för version 14.10.22.1 av TuFT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Tunnel, branddynamik, utrymning, räddningsinsats, modellering, beräkning
volume
3184
pages
44 pages
publisher
Lund University
report number
3184
ISSN
1402-3504
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8baccbb4-c982-4fc3-a0f7-c8639c2cba53 (old id 4812624)
date added to LUP
2016-04-01 13:03:10
date last changed
2018-11-21 20:11:49
@techreport{8baccbb4-c982-4fc3-a0f7-c8639c2cba53,
 abstract   = {Within the Swedish research project Rescue tactics and methodology during fires in underground facilities, a simple decision support tool has been developed. The tool can, for example, aid decision makers involved in the early phase of road and rail tunnel fire risk assessments. The tool has been developed at Lund University and has been termed TuFT, which is an abbreviation for Tunnel Fire Tools. TuFT can be described as a very simple computer program, developed in Java, which has the capability to perform calculations of tunnel fire dynamic properties for a specified tunnel fire. In addition, this information can be used to perform assessments of evacuation possibilities as well as rescue operation possibilities for the same tunnel fire scenario. In this report, which has been written in the form of a technical documentation, the basic calculation principles of TuFT are presented. This means that the underlying models and equations building up TuFT are presented and described. In addition, a user manual, a number of simulation examples and the programming code are included in appendices to the report. <br/><br>
<br/><br>
The purpose of this report is to highlight the limitations of TuFT by going through the technical principles of the calculations done in TuFT. The purpose is also to explain how the model can and should be used in order to perform well. The goal is that TuFT, together with this report, should be able to use by both fire protection engineers involved with fire safety design of road and rail tunnels as well as decision makers employed within the fire rescue services. The report is written for TuFT version 14.10.22.1.},
 author    = {Fridolf, Karl and Frantzich, Håkan},
 institution = {Lund University},
 issn     = {1402-3504},
 language   = {swe},
 number    = {3184},
 title    = {TuFT: Tunnel Fire Tools - Teknisk dokumentation},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3133572/4812625.pdf},
 volume    = {3184},
 year     = {2014},
}