Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden

Ek, Richard LU ; Gerell, Manne ; Guldåker, Nicklas LU ; Hallin, Per Olof ; Herbert, Mikaela ; Nieminen Kristofersson, Tuija ; Nilsson, Annika and Tykesson, Mona LU (2014) In 18
Abstract (Swedish)
Håller Sverige på att glida isär, fragmenteras eller är sprickorna i välfärden få och begränsade? Det är svårt

att bortse från att de senaste 30 årens utveckling har inneburit stora förändringar i den välfärdsstat som

utvecklades främst efter andra världskriget. I vissa avseenden har skyddsnäten blivit glesare. Utvecklingen

har varit särskilt markant efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Samtidigt har stora delar

av befolkningen fått en högre levnadsstandard och större valfrihet än tidigare. Att göra riskbedömningar

ingår numera i de flesta familjers vardagsliv, om det så gäller val av bostad, boendeort, yrkesval, mat, skola,

bank, lån, vårdcentral, försäkrings- eller... (More)
Håller Sverige på att glida isär, fragmenteras eller är sprickorna i välfärden få och begränsade? Det är svårt

att bortse från att de senaste 30 årens utveckling har inneburit stora förändringar i den välfärdsstat som

utvecklades främst efter andra världskriget. I vissa avseenden har skyddsnäten blivit glesare. Utvecklingen

har varit särskilt markant efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Samtidigt har stora delar

av befolkningen fått en högre levnadsstandard och större valfrihet än tidigare. Att göra riskbedömningar

ingår numera i de flesta familjers vardagsliv, om det så gäller val av bostad, boendeort, yrkesval, mat, skola,

bank, lån, vårdcentral, försäkrings- eller elbolag för att bara nämna några av alla de valsituationer som

uppstått. Värre är det för de grupper som har mer utsatta livssituationer och inte kan eller har begränsade

möjligheter att välja. Dessa grupper finns både på landsbygden och i städerna. Strukturförändringar

inom näringsliv, utvecklingen i omvärlden och förändringar i den traditionella välfärdsstaten leder till

osäkerheter för många människor och deras livssituationer och framtidsutsikter. I många delar av Europa

återvänder en politiskt aggressiv nationalism som utnyttjar den oro som växt fram i eurokrisens spår. Om

sociala risker hittills främst handlat om social utsatthet för vissa individer, sociala grupper och bostadsområden

kommer framtiden kanske att innebära en breddad riskbild med ökad ekonomisk, politisk och

etnisk polarisering, men också ifrågasättande och angrepp på demokratiska institutioner. Att i förtid göra

relevanta bedömningar av sociala risker kan utifrån ett sådant perspektiv vara en god försäkring för att så

tidigt som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den demokrati och de starka tillitsformer

som kännetecknat ett land som Sverige.Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt har analyserat sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt gett förslag på förebyggande åtgärder för att hantera sociala risker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Social risk, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Postindustriella staden, bostadsområden, forskningscirkel, områdesbaserad analys, risk- och sårbarhetsanalys
in
18
pages
186 pages
publisher
Malmö University Publications in Urban Studies
ISBN
978-91-87997-00-6
project
Social risks, civil society transformation and strategic risk management
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f18a43da-f214-4478-8a40-6ed5ac662ed3 (old id 4935273)
alternative location
http://dspace.mah.se/handle/2043/18123
date added to LUP
2016-04-04 10:35:35
date last changed
2018-11-21 20:59:39
@book{f18a43da-f214-4478-8a40-6ed5ac662ed3,
 abstract   = {Håller Sverige på att glida isär, fragmenteras eller är sprickorna i välfärden få och begränsade? Det är svårt<br/><br>
att bortse från att de senaste 30 årens utveckling har inneburit stora förändringar i den välfärdsstat som<br/><br>
utvecklades främst efter andra världskriget. I vissa avseenden har skyddsnäten blivit glesare. Utvecklingen<br/><br>
har varit särskilt markant efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Samtidigt har stora delar<br/><br>
av befolkningen fått en högre levnadsstandard och större valfrihet än tidigare. Att göra riskbedömningar<br/><br>
ingår numera i de flesta familjers vardagsliv, om det så gäller val av bostad, boendeort, yrkesval, mat, skola,<br/><br>
bank, lån, vårdcentral, försäkrings- eller elbolag för att bara nämna några av alla de valsituationer som<br/><br>
uppstått. Värre är det för de grupper som har mer utsatta livssituationer och inte kan eller har begränsade<br/><br>
möjligheter att välja. Dessa grupper finns både på landsbygden och i städerna. Strukturförändringar<br/><br>
inom näringsliv, utvecklingen i omvärlden och förändringar i den traditionella välfärdsstaten leder till<br/><br>
osäkerheter för många människor och deras livssituationer och framtidsutsikter. I många delar av Europa<br/><br>
återvänder en politiskt aggressiv nationalism som utnyttjar den oro som växt fram i eurokrisens spår. Om<br/><br>
sociala risker hittills främst handlat om social utsatthet för vissa individer, sociala grupper och bostadsområden<br/><br>
kommer framtiden kanske att innebära en breddad riskbild med ökad ekonomisk, politisk och<br/><br>
etnisk polarisering, men också ifrågasättande och angrepp på demokratiska institutioner. Att i förtid göra<br/><br>
relevanta bedömningar av sociala risker kan utifrån ett sådant perspektiv vara en god försäkring för att så<br/><br>
tidigt som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den demokrati och de starka tillitsformer<br/><br>
som kännetecknat ett land som Sverige.<br/><br>
<br/><br>
Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt har analyserat sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt gett förslag på förebyggande åtgärder för att hantera sociala risker.},
 author    = {Ek, Richard and Gerell, Manne and Guldåker, Nicklas and Hallin, Per Olof and Herbert, Mikaela and Nieminen Kristofersson, Tuija and Nilsson, Annika and Tykesson, Mona},
 isbn     = {978-91-87997-00-6},
 language   = {swe},
 publisher  = {Malmö University Publications in Urban Studies},
 series    = {18},
 title    = {Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5575464/4935294.pdf},
 year     = {2014},
}