Advanced

Bostadsbränder i storstadsområden

Guldåker, Nicklas LU ; Per-Olof, Hallin; Nilsson, Jerry and Tykesson, Mona LU (2018)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i... (More)
Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?
• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?
• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?

Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
73 pages
publisher
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN
978-91-7383-799-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4bd98e39-c700-40ba-8223-8390e2b8b1c8
date added to LUP
2018-03-14 13:15:37
date last changed
2018-05-29 11:29:47
@techreport{4bd98e39-c700-40ba-8223-8390e2b8b1c8,
 abstract   = {Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.<br/><br/>De forskningsfrågor som ska besvaras är:<br/>• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?<br/>• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?<br/>• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?<br/>• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?<br/>• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?<br/><br/>Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder. },
 author    = {Guldåker, Nicklas and Per-Olof, Hallin and Nilsson, Jerry and Tykesson, Mona},
 institution = {Myndigheten för samhällsskydd och beredskap},
 isbn     = {978-91-7383-799-6},
 language   = {swe},
 month    = {03},
 pages    = {73},
 title    = {Bostadsbränder i storstadsområden},
 year     = {2018},
}