Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden – en statistisk analys

Nilsson, Jerry ; Hallin, Per-Olof ; Tykesson Klubien, Mona LU and Guldåker, Nicklas LU (2018) In BOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN
Abstract (Swedish)
Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien utifrån ett statistiskt perspektiv.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Brand, Bostadsbrand, Statistik, Statistisk analys, Levnadsvillkor, Index, Anlagd brand, Oavsiktlig brand, Malmö, Stockholm, Göteborg, Attunda, Södertörn, Regressionsanalys, Socioekonomiska faktorer, Räddningstjänst
in
BOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN
issue
4
pages
44 pages
publisher
Department of Human Geography, Lund University
ISBN
978-91-7895-167-3
project
Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city
language
Swedish
LU publication?
yes
id
89ce1fbd-cb55-4c90-841f-37f885f47c65
date added to LUP
2019-03-02 18:04:44
date last changed
2019-06-11 08:55:00
@techreport{89ce1fbd-cb55-4c90-841f-37f885f47c65,
 abstract   = {Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien utifrån ett statistiskt perspektiv.},
 author    = {Nilsson, Jerry and Hallin, Per-Olof and Tykesson Klubien, Mona and Guldåker, Nicklas},
 institution = {Department of Human Geography, Lund University},
 isbn     = {978-91-7895-167-3},
 language   = {swe},
 number    = {4},
 series    = {BOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN},
 title    = {Skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden – en statistisk analys},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/65764296/BIS_Rapport_4_Skillnader_i_brandf_rekomst_2018.pdf},
 year     = {2018},
}