Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitetsgranskning av insatsrapportering av bostadsbränder - Storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm

Tykesson Klubien, Mona LU ; Nilsson, Jerry ; Guldåker, Nicklas LU and Hallin, Per Olof (2018) In BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN
Abstract (Swedish)
Följande rapport redovisar en studie inom forskningsprojektet Bostadsbränder i stor-stadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bostadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Perioden som studeras är 2007-2013. Studien baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom fyra räddningstjänstförbund, utdrag från MSB:s statistikdatabas IDA och förbundens lokala datorstöd. Resultaten visar att skillnaderna i förekomsten av bostadsbränder till viss del kan förklaras med olikheter och kvalitetsproblem relaterat... (More)
Följande rapport redovisar en studie inom forskningsprojektet Bostadsbränder i stor-stadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bostadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Perioden som studeras är 2007-2013. Studien baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom fyra räddningstjänstförbund, utdrag från MSB:s statistikdatabas IDA och förbundens lokala datorstöd. Resultaten visar att skillnaderna i förekomsten av bostadsbränder till viss del kan förklaras med olikheter och kvalitetsproblem relaterat till hur förbunden samlar in och sammanställer insatsdata. Omfattningen är svår att kvantifiera men studien visar att det sannolikt finns problem med tillförlitligheten i samtliga förbund. Mest påtag-liga verkar kvalitetsbristerna vara inom Storstockholm brandförsvar och inom Söder-törns brandförsvarsförbund. Problemen utgörs dels av att brandrelaterade olyckor kategoriseras olika mellan förbunden och i förhållande till MSB:s riktlinjer, att skadeplatser inte är korrekta, att rapporter inte fylls i fullständigt och att det i vissa fall förekommer bortfall.
Orsakerna är flera; outvecklade rutiner, brist på återkoppling, upplevd tidsbrist inom förbundet och otydliga riktlinjer vad gäller definitioner på nationell nivå. Det finns dock tecken på förbättring vad gäller kultur och systematik som är viktig inför lanseringen av den nya insatsrapporten 2016. Författarna drar slutsatsen att problemen med datamaterialet inte är så omfattande eller allvarliga att det inte kan ge tillförlitliga analysresultat av bakomliggande orsaker till bostadsbränder. Materialet kommer därför att användas i vidare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Brand, bostad, bostadsbrand, kvalitet, statistik, data, Malmö, Göteborg, Södertörn, Stockholm, Räddningstjänst, orsaker, MSB
in
BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN
issue
1
edition
2
pages
60 pages
publisher
Department of Human Geography, Lund University
ISBN
978-91-7895-164-2
project
Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f9ecac8d-8346-4608-8182-c0cfb20c098b
date added to LUP
2019-03-02 15:52:36
date last changed
2019-06-11 08:53:42
@techreport{f9ecac8d-8346-4608-8182-c0cfb20c098b,
 abstract   = {Följande rapport redovisar en studie inom forskningsprojektet Bostadsbränder i stor-stadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bostadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Perioden som studeras är 2007-2013. Studien baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom fyra räddningstjänstförbund, utdrag från MSB:s statistikdatabas IDA och förbundens lokala datorstöd. Resultaten visar att skillnaderna i förekomsten av bostadsbränder till viss del kan förklaras med olikheter och kvalitetsproblem relaterat till hur förbunden samlar in och sammanställer insatsdata. Omfattningen är svår att kvantifiera men studien visar att det sannolikt finns problem med tillförlitligheten i samtliga förbund. Mest påtag-liga verkar kvalitetsbristerna vara inom Storstockholm brandförsvar och inom Söder-törns brandförsvarsförbund. Problemen utgörs dels av att brandrelaterade olyckor kategoriseras olika mellan förbunden och i förhållande till MSB:s riktlinjer, att skadeplatser inte är korrekta, att rapporter inte fylls i fullständigt och att det i vissa fall förekommer bortfall.<br/>Orsakerna är flera; outvecklade rutiner, brist på återkoppling, upplevd tidsbrist inom förbundet och otydliga riktlinjer vad gäller definitioner på nationell nivå. Det finns dock tecken på förbättring vad gäller kultur och systematik som är viktig inför lanseringen av den nya insatsrapporten 2016. Författarna drar slutsatsen att problemen med datamaterialet inte är så omfattande eller allvarliga att det inte kan ge tillförlitliga analysresultat av bakomliggande orsaker till bostadsbränder. Materialet kommer därför att användas i vidare studier.},
 author    = {Tykesson Klubien, Mona and Nilsson, Jerry and Guldåker, Nicklas and Hallin, Per Olof},
 institution = {Department of Human Geography, Lund University},
 isbn     = {978-91-7895-164-2},
 language   = {swe},
 number    = {1},
 series    = {BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN},
 title    = {Kvalitetsgranskning av insatsrapportering av bostadsbränder - Storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/65764181/BIS_Rapport_1_Kvalitetsgranskning_av_insatsrapportering_2018.pdf},
 year     = {2018},
}