Advanced

Upplevelse av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism

Bertilsson, Ingrid LU ; Lundvik Gyllensten, Amanda LU ; Gard, Gunvor LU ; Opheim, Arve and Sjödahl Hammarlund, Catharina LU (2018) Habilitering 2018
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Studier om hur personer med autism upplever kropp och rörelse är få. Annorlunda kroppsliga funktioner och kroppsuppfattning kan påverka individen negativt. Interventioner som är baserade på kroppskännedom och anpassad rörelse skulle kunna stärka individens inre resurser.

Syfte
Att få en djupare förståelse av upplevelserna av kropp och rörelse bland ungdomar/unga vuxna med autism, samt att undersöka hur två fysioterapeutiska instrument kan fånga dessa upplevelser.

Metod
Elva ungdomar/unga vuxna (16-22 år) med autism intervjuades om sina upplevelser av kropp och rörelse. De undersöktes med ett motoriskt test, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, och med kroppskännedomsinstrumentet Body... (More)
Bakgrund
Studier om hur personer med autism upplever kropp och rörelse är få. Annorlunda kroppsliga funktioner och kroppsuppfattning kan påverka individen negativt. Interventioner som är baserade på kroppskännedom och anpassad rörelse skulle kunna stärka individens inre resurser.

Syfte
Att få en djupare förståelse av upplevelserna av kropp och rörelse bland ungdomar/unga vuxna med autism, samt att undersöka hur två fysioterapeutiska instrument kan fånga dessa upplevelser.

Metod
Elva ungdomar/unga vuxna (16-22 år) med autism intervjuades om sina upplevelser av kropp och rörelse. De undersöktes med ett motoriskt test, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, och med kroppskännedomsinstrumentet Body Awareness Scale Movement Quality and Experience. Intervjuerna analyserades deduktivt och integrerades med resultaten från de fysioterapeutiska instrumenten i en mixad metod design.

Resultat
Att uppleva konfliktfyllda känslor från kropp och rörelse ledde till låg förståelse av sig själv. Undersökningsinstrumenten fångade dessa erfarenheter relativt väl, gällande både rörelsekvalité och kvantitet. Positiva upplevelser och bättre rörelsekvalité kunde relateras till att ha tillgång till strategier för välmående i vardagen.

Slutsats
Att kombinera undersökning av både motorisk skicklighet och kroppskännedom var optimalt för att förstå deltagarnas upplevelser. Rörelsekvalité snarare än kvantitet gav mer information om hur väl deltagarna förstod sina kroppar och rörelser. Denna förståelse behövs för att skapa funktionella strategier i vardagen och förbättra välmåendet. Att utreda och behandla för rörelsekvalité och kroppskännedom kan utgöra ett värdefullt utvecklingsområde för Habiliteringen, för att ge personer med autism möjlighet att utveckla sina inre resurser och därigenom utöka möjlighet till delaktighet i samhället. (Less)
Abstract

Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
conference name
Habilitering 2018
conference location
Gothenburg, Sweden
conference dates
2018-09-13 - 2018-09-14
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4f85b956-e495-4166-888a-b70249c8ee01
alternative location
http://habiliteringisverige.se/site/uploads/2018/09/Abstracts-180907.pdf
date added to LUP
2018-12-06 08:17:45
date last changed
2018-12-17 15:01:58
@misc{4f85b956-e495-4166-888a-b70249c8ee01,
 abstract   = {<br/>},
 author    = {Bertilsson, Ingrid and Lundvik Gyllensten, Amanda and Gard, Gunvor and Opheim, Arve and Sjödahl Hammarlund, Catharina},
 language   = {swe},
 location   = {Gothenburg, Sweden},
 month    = {09},
 title    = {Upplevelse av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism},
 year     = {2018},
}