Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Imitatio som pedagogisk princip

Santesson, Sara LU and Sigrell, Anders LU (2016) Pedagogisk inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare 2014 p.13-23
Abstract (Swedish)
Från det vi föds är vi inställda på att lära. Vi iakttar människorna som omger oss och gör som de; vi lär oss tala, samspela, kommunicera. Vi lär genom att imitera. Drivkraften att lära genom efterbildning är något vi använder i retorikundervisningen; våra studenter utvecklar sina egna färdigheter i tal, skrift, läsning och lyssning genom att studera goda exempel och efterbilda dem. Principen kallas imitatio. I retorikämnet är den en naturlig del av lärandet, men vi vill tro att principen kan användas i alla universitetsutbildningar där målet är att göra studenterna till bättre skribenter och kommunikatörer.
Imitatio är en didaktisk metod som användes i retorikskolorna under antiken, och som vi nu blåser liv i. Imitatio som... (More)
Från det vi föds är vi inställda på att lära. Vi iakttar människorna som omger oss och gör som de; vi lär oss tala, samspela, kommunicera. Vi lär genom att imitera. Drivkraften att lära genom efterbildning är något vi använder i retorikundervisningen; våra studenter utvecklar sina egna färdigheter i tal, skrift, läsning och lyssning genom att studera goda exempel och efterbilda dem. Principen kallas imitatio. I retorikämnet är den en naturlig del av lärandet, men vi vill tro att principen kan användas i alla universitetsutbildningar där målet är att göra studenterna till bättre skribenter och kommunikatörer.
Imitatio är en didaktisk metod som användes i retorikskolorna under antiken, och som vi nu blåser liv i. Imitatio som undervisningsmetod har kritiserats och sagts leda till passiv efterapning. Vi vill visa hur efterbildningsprocessen tvärt om kan stimulera studenternas analytiska förmåga, sporra dem att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckla sin egen stil. Vi har i vår undervisning inspirerats bl.a. av de metoder för studentdriven imitatio som utvecklats vid Köpenhamns universitet. Det är en mycket handfast metod som kan användas för att reflektera över hur vi konkret kan använda vårt läsande för vårt eget skrivande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
retorik, pedagogik, didaktik, högskolepedagogik, skrivträning, imitatio, skrivande
categories
Higher Education
host publication
Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning : Proceedings från Humanistiska och Teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014 - Proceedings från Humanistiska och Teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014
editor
Maurits, Alexander and Mårtensson, Katarina
pages
13 - 23
publisher
Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
conference name
Pedagogisk inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare 2014
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2014-09-19 - 2014-09-19
ISBN
978-91-88473-16-5
978-91-88473-15-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a449cafd-80e7-4331-aa75-e72b000e4c2d (old id 5035227)
alternative location
https://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/dokument/Anstalld/hogskolepedkurs/Ho__gskolepedagogik_2014_slutgiltig.pdf#page=15
date added to LUP
2016-04-04 11:54:05
date last changed
2021-04-15 16:32:50
@inproceedings{a449cafd-80e7-4331-aa75-e72b000e4c2d,
 abstract   = {Från det vi föds är vi inställda på att lära. Vi iakttar människorna som omger oss och gör som de; vi lär oss tala, samspela, kommunicera. Vi lär genom att imitera. Drivkraften att lära genom efterbildning är något vi använder i retorikundervisningen; våra studenter utvecklar sina egna färdigheter i tal, skrift, läsning och lyssning genom att studera goda exempel och efterbilda dem. Principen kallas imitatio. I retorikämnet är den en naturlig del av lärandet, men vi vill tro att principen kan användas i alla universitetsutbildningar där målet är att göra studenterna till bättre skribenter och kommunikatörer. <br/>Imitatio är en didaktisk metod som användes i retorikskolorna under antiken, och som vi nu blåser liv i. Imitatio som undervisningsmetod har kritiserats och sagts leda till passiv efterapning. Vi vill visa hur efterbildningsprocessen tvärt om kan stimulera studenternas analytiska förmåga, sporra dem att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckla sin egen stil. Vi har i vår undervisning inspirerats bl.a. av de metoder för studentdriven imitatio som utvecklats vid Köpenhamns universitet. Det är en mycket handfast metod som kan användas för att reflektera över hur vi konkret kan använda vårt läsande för vårt eget skrivande.},
 author    = {Santesson, Sara and Sigrell, Anders},
 booktitle  = {Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning : Proceedings från Humanistiska och Teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014},
 editor    = {Maurits, Alexander and Mårtensson, Katarina},
 isbn     = {978-91-88473-16-5},
 language   = {swe},
 pages    = {13--23},
 publisher  = {Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet},
 title    = {Imitatio som pedagogisk princip},
 url     = {https://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/dokument/Anstalld/hogskolepedkurs/Ho__gskolepedagogik_2014_slutgiltig.pdf#page=15},
 year     = {2016},
}