Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidstrender för perfluorerade ämnen i plasma från svenska kvinnor 1987-2007

Axmon, Anna LU orcid ; AXELSSON, JONATAN LU ; Jakobsson, Kristina LU ; Lindh, Christian LU orcid and Jönsson, Bo A LU (2014) In Arbets- och miljömedicin Lund 2014(15).
Abstract (Swedish)
Perfluorerade kemikalier (PFC) är en stor grupp ämnen som är misstänkt hormon- störande. De är svårnedbrytbara och stannar länge i både miljö och människa. De mest kända PFC är PFOS och PFOA. Dessa användes under många år för att im- pregnera textilier, skor, möbler och mattor, i golv- och bilvax och målarfärger, mm. Användningen började minska i början av detta århundrade då PFOS och PFOA ersattes av andra PFC. Vi använde sparade plasmaprover från 80 kvinnor. Proven togs ursprungligen mellan 1987 och 2007 i samband med bröstförminskningsoperationer, från kvinnor som vi- sade sig friska vid screening för ärftlig cancer och från kvinnor vars äkta män hade cancer. Proverna analyserades för ett antal olika PFC (se textruta nedan), och vi... (More)
Perfluorerade kemikalier (PFC) är en stor grupp ämnen som är misstänkt hormon- störande. De är svårnedbrytbara och stannar länge i både miljö och människa. De mest kända PFC är PFOS och PFOA. Dessa användes under många år för att im- pregnera textilier, skor, möbler och mattor, i golv- och bilvax och målarfärger, mm. Användningen började minska i början av detta århundrade då PFOS och PFOA ersattes av andra PFC. Vi använde sparade plasmaprover från 80 kvinnor. Proven togs ursprungligen mellan 1987 och 2007 i samband med bröstförminskningsoperationer, från kvinnor som vi- sade sig friska vid screening för ärftlig cancer och från kvinnor vars äkta män hade cancer. Proverna analyserades för ett antal olika PFC (se textruta nedan), och vi undersökte därefter tidstrender för varje kemikalie. Vi tittade dels på linjära tidstrender, dvs vi an- tog att förändringen i halter var lika stor för varje år, och dels på förändringar mellan perioderna före 1990, 1990-2000 och efter 2000. • PFNA och PFDA ökade över hela tidsperioden, men allra mest efter 2000. Från 1987 till 2007 ökade PFNA med 305% och PFDA med 312%. • PFUnDA ökade med 155% från 1987 till 2007. Detta berodde framför allt på en stor ökning från 2000 och framåt. • PFOS och PFOA låg som högst under perioden 1990-2000. Sett över hela studieperioden, dvs 1987 till 2007, minskade PFOS med 36% och PFOA med 7%. • Även PFHxS låg som högst under perioden 1990-2000. Till skillnad från PFOS och PFOA uppvisade PFHxS en ökning – 142% – mellan 1987 och 2007. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Arbets- och miljömedicin Lund
volume
2014
issue
15
pages
4 pages
publisher
Arbets- och miljömedicin
language
Swedish
LU publication?
yes
id
562fb8a3-aa55-4eb3-b725-351319fe12ee
date added to LUP
2016-04-12 09:59:18
date last changed
2019-03-08 03:25:32
@techreport{562fb8a3-aa55-4eb3-b725-351319fe12ee,
 abstract   = {Perfluorerade kemikalier (PFC) är en stor grupp ämnen som är misstänkt hormon- störande. De är svårnedbrytbara och stannar länge i både miljö och människa. De mest kända PFC är PFOS och PFOA. Dessa användes under många år för att im- pregnera textilier, skor, möbler och mattor, i golv- och bilvax och målarfärger, mm. Användningen började minska i början av detta århundrade då PFOS och PFOA ersattes av andra PFC. Vi använde sparade plasmaprover från 80 kvinnor. Proven togs ursprungligen mellan 1987 och 2007 i samband med bröstförminskningsoperationer, från kvinnor som vi- sade sig friska vid screening för ärftlig cancer och från kvinnor vars äkta män hade cancer. Proverna analyserades för ett antal olika PFC (se textruta nedan), och vi undersökte därefter tidstrender för varje kemikalie. Vi tittade dels på linjära tidstrender, dvs vi an- tog att förändringen i halter var lika stor för varje år, och dels på förändringar mellan perioderna före 1990, 1990-2000 och efter 2000. • PFNA och PFDA ökade över hela tidsperioden, men allra mest efter 2000. Från 1987 till 2007 ökade PFNA med 305% och PFDA med 312%. • PFUnDA ökade med 155% från 1987 till 2007. Detta berodde framför allt på en stor ökning från 2000 och framåt. • PFOS och PFOA låg som högst under perioden 1990-2000. Sett över hela studieperioden, dvs 1987 till 2007, minskade PFOS med 36% och PFOA med 7%. • Även PFHxS låg som högst under perioden 1990-2000. Till skillnad från PFOS och PFOA uppvisade PFHxS en ökning – 142% – mellan 1987 och 2007.},
 author    = {Axmon, Anna and AXELSSON, JONATAN and Jakobsson, Kristina and Lindh, Christian and Jönsson, Bo A},
 institution = {Arbets- och miljömedicin},
 language   = {swe},
 number    = {15},
 series    = {Arbets- och miljömedicin Lund},
 title    = {Tidstrender för perfluorerade ämnen i plasma från svenska kvinnor 1987-2007},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/23129449/Axmon_2014_Tidstrender_f_r_perfluorerade_mnen.pdf},
 volume    = {2014},
 year     = {2014},
}