Advanced

Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939

Alm, Martin LU (2003) In Studia Historica Lundensia 10.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen syftar till att studera svenska föreställningar om USA och det amerikanska och genom dem den svenska självbilden och olika visioner om den svenska framtiden i den offentliga debatten under perioden c:a 1900-1939, då USA var omdiskuterat som en mycket betydelsefull ny nation men ännu inte erkänt som en obestridlig supermakt. Den söker visa hur föreställningar om Amerika fick mening genom att infogas i berättelser som sökte beskriva eller föreskriva hur både den amerikanska och den svenska utvecklingen skulle se ut. Med dessa berättelsers hjälp sökte olika debattörer att finna en form för en svensk modernisering och formulera en svensk nationell identitet under nya förhållanden. Samtidigt... (More)
Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen syftar till att studera svenska föreställningar om USA och det amerikanska och genom dem den svenska självbilden och olika visioner om den svenska framtiden i den offentliga debatten under perioden c:a 1900-1939, då USA var omdiskuterat som en mycket betydelsefull ny nation men ännu inte erkänt som en obestridlig supermakt. Den söker visa hur föreställningar om Amerika fick mening genom att infogas i berättelser som sökte beskriva eller föreskriva hur både den amerikanska och den svenska utvecklingen skulle se ut. Med dessa berättelsers hjälp sökte olika debattörer att finna en form för en svensk modernisering och formulera en svensk nationell identitet under nya förhållanden. Samtidigt måste debattörernas skilda berättelser förhålla sig till en grundberättelse om relationen mellan det amerikanska och det svenska, där det amerikanska förknippades med en framtid som identifierades med tendenser till ökad jämlikhet och individualism och med teknisk utveckling.

Tre empiriska undersökningar har gjorts: av den stora svenska debatten om emigrationen till Amerika i början av 1900-talet; av svenska uppfattningar om det amerikanska ekonomiska systemet och om amerikansk teknik och amerikanska arbetsmetoder under mellankrigstiden; samt av den svenska synen på amerikansk kultur och amerikanska värderingar och deras påverkan på Sverige, också det under mellankrigstiden. Reseskildringar, artiklar i tidskrifter, veckotidningar och dagstidningar, pamfletter, romaner och riksdagsdebatter har använts som källor.

Flera svenska moderniseringsberättelser har kunnat utläsas i materialet. Gemensamt är ofta en strävan att finna en form för förnyelse av samhället under ordnade former, en kontrollerad modernisering. Frågor om nationell självbild och modernisering knöts ofta till föreställningar om relationen mellan det svenska och det amerikanska. Kring dessa frågor kretsade en stor debatt under hela den undrsökta perioden. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to study Swedish notions of the USA and of things American and through them the Swedish self-image and the ideas about the Swedish future as seen in public debate in the period c. 1900-1939, when the USA was the subject of a good deal of discussion as an up-and-coming nation of great importance but was not yet recognized as an indisputable super power. It tries to demonstrate how notions of America were given meaning by inclusion in narratives that described, and often prescribed, what the American and the Swedish development would look like. Using these narratives, different debaters tried to find a form for a Swedish modernization and to formulate a Swedish national identity in a time of change. At the same... (More)
The aim of this thesis is to study Swedish notions of the USA and of things American and through them the Swedish self-image and the ideas about the Swedish future as seen in public debate in the period c. 1900-1939, when the USA was the subject of a good deal of discussion as an up-and-coming nation of great importance but was not yet recognized as an indisputable super power. It tries to demonstrate how notions of America were given meaning by inclusion in narratives that described, and often prescribed, what the American and the Swedish development would look like. Using these narratives, different debaters tried to find a form for a Swedish modernization and to formulate a Swedish national identity in a time of change. At the same time, the differing narratives all to some extent drew on a basic narrative of the relationship between things American and things Swedish, where that which was considered American was generally associated with a future that was identified with tendencies to an increased degree of equality and individualism and with technological advancement.Three empirical studies have been undertaken: one study of the great Swedish debate on the emigration to the USA in the beginning of the 20th century; one study of Swedish conceptions of the American economic system and of American technology and working methods in the interwar period; and one study of Swedish views of American culture and values and their influence on Sweden, also in the interwar period. Travel books, articles in periodicals, weeklies and newspapers, pamphlets, novels and parliamentary debates have been utilized as source material.Several narratives of a Swedish modernization have been discerned in the material. Common to most of them is an endeavour to find a formula for a renewal of society under orderly conditions, for a controlled modernization. Questions concerning the national self-image and modernization were often linked to conceptions of the relationship between what was thought to be American and what was thought to be Swedish. A great debate on these issues was going on for the entire period that has been studied here. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • F D Blanck, Dag, Centrum för multietniska studier, Uppsala university
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social and economic history, modernization, narrative, americanization, identity, nationalism, Nutidshistoria (från 1914), Contemporary history (since 1914), Ekonomisk och social historia
in
Studia Historica Lundensia
volume
10
pages
391 pages
publisher
Historiska Media
defense location
Room 3, Department of History
defense date
2003-02-08 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFHI-2003/1115-SE+391
ISSN
1650-755X
ISBN
91-628-5437-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
5cea8066-d19b-4bdb-9548-64599677a4b5 (old id 21011)
date added to LUP
2007-05-28 12:29:02
date last changed
2019-05-24 08:28:28
@phdthesis{5cea8066-d19b-4bdb-9548-64599677a4b5,
 abstract   = {The aim of this thesis is to study Swedish notions of the USA and of things American and through them the Swedish self-image and the ideas about the Swedish future as seen in public debate in the period c. 1900-1939, when the USA was the subject of a good deal of discussion as an up-and-coming nation of great importance but was not yet recognized as an indisputable super power. It tries to demonstrate how notions of America were given meaning by inclusion in narratives that described, and often prescribed, what the American and the Swedish development would look like. Using these narratives, different debaters tried to find a form for a Swedish modernization and to formulate a Swedish national identity in a time of change. At the same time, the differing narratives all to some extent drew on a basic narrative of the relationship between things American and things Swedish, where that which was considered American was generally associated with a future that was identified with tendencies to an increased degree of equality and individualism and with technological advancement.<br/><br>
<br/><br>
Three empirical studies have been undertaken: one study of the great Swedish debate on the emigration to the USA in the beginning of the 20th century; one study of Swedish conceptions of the American economic system and of American technology and working methods in the interwar period; and one study of Swedish views of American culture and values and their influence on Sweden, also in the interwar period. Travel books, articles in periodicals, weeklies and newspapers, pamphlets, novels and parliamentary debates have been utilized as source material.<br/><br>
<br/><br>
Several narratives of a Swedish modernization have been discerned in the material. Common to most of them is an endeavour to find a formula for a renewal of society under orderly conditions, for a controlled modernization. Questions concerning the national self-image and modernization were often linked to conceptions of the relationship between what was thought to be American and what was thought to be Swedish. A great debate on these issues was going on for the entire period that has been studied here.},
 author    = {Alm, Martin},
 isbn     = {91-628-5437-2},
 issn     = {1650-755X},
 keyword   = {Social and economic history,modernization,narrative,americanization,identity,nationalism,Nutidshistoria (från 1914),Contemporary history (since 1914),Ekonomisk och social historia},
 language   = {swe},
 pages    = {391},
 publisher  = {Historiska Media},
 school    = {Lund University},
 series    = {Studia Historica Lundensia},
 title    = {Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939},
 volume    = {10},
 year     = {2003},
}