Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning : en förstudie

Houltz, Anders ; Peix Geldart, Benito ; Hagström, Charlotte LU and Herpai, Robert (2024)
Abstract (Swedish)
Rapporten är resultatet av ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer, finansierat av Trafikverkets FoI-medel. Förstudien syftar till att undersöka de väg-, civilflygs- och järnvägshistoriska samlingarnas potential som källa till historisk och annan forskning och som resurs i Trafikverkets planering och verksamhet. Målsättningen är att skapa ett kunskapsunderlag om de källmaterial som förvaltas av Trafikverket, SMTM, Riksarkivet och andra arkiv. Denna ska kunna ligga till grund för en strategi för samlingarnas nyttiggörande för Trafikverket och forskningen, med särskilt
avseende på digitala tekniker och sökmöjligheter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
transport, transporthistoria, infrastruktur, järnvägshistoria, väghistoria, flyghistoria, samling, civilflyg, järnväg, väg
pages
460 pages
publisher
Trafikverket
report number
2024:024
ISBN
978-91-8045-276-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7341f78d-0c33-49d4-832e-c5373419dd6a
alternative location
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1841951/FULLTEXT01.pdf
date added to LUP
2024-02-27 14:31:28
date last changed
2024-04-18 14:15:38
@techreport{7341f78d-0c33-49d4-832e-c5373419dd6a,
 abstract   = {{Rapporten är resultatet av ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer, finansierat av Trafikverkets FoI-medel. Förstudien syftar till att undersöka de väg-, civilflygs- och järnvägshistoriska samlingarnas potential som källa till historisk och annan forskning och som resurs i Trafikverkets planering och verksamhet. Målsättningen är att skapa ett kunskapsunderlag om de källmaterial som förvaltas av Trafikverket, SMTM, Riksarkivet och andra arkiv. Denna ska kunna ligga till grund för en strategi för samlingarnas nyttiggörande för Trafikverket och forskningen, med särskilt<br/>avseende på digitala tekniker och sökmöjligheter.}},
 author    = {{Houltz, Anders and Peix Geldart, Benito and Hagström, Charlotte and Herpai, Robert}},
 institution = {{Trafikverket}},
 isbn     = {{978-91-8045-276-2}},
 keywords   = {{transport; transporthistoria; infrastruktur; järnvägshistoria; väghistoria; flyghistoria; samling; civilflyg; järnväg; väg}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{2024:024}},
 title    = {{Transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning : en förstudie}},
 url     = {{https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1841951/FULLTEXT01.pdf}},
 year     = {{2024}},
}