Advanced

Definicije ratnog nasilja i pomirenje u pričama preživjelih poslije rata u Bosni i Hercegovini

Basic, Goran LU (2015) First Conference of Victimology in Bosnia and Herzegovina, Ambassadors of Peace in Bosnia and Herzegovina In [Host publication title missing] p.4-17
Abstract (Swedish)
Abstract in Uncoded languages

U ranijim istraživanjima ratnog nasilja, tokom rata u Bosni i Hercegovini, naglašavana je važnost priča ŽRTAVA ali fokus analize nije bio usmjeren na priče o ratnom nasilju, niti su analizirani poslijeratni intervjui kao produkt međuljudske interakcije. Ovom studijom pokušava se popuniti ta praznina analiziranjem priča osobe koje su preživjele rat u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Prvi cilj studije je analizirati verbalne opise ratnog nasilja, drugi cilj je analizirati diskurzivne modele koji učestvuju u produkciji fenomena ”ratno nasilje”. Analiza pokazuje da se međuljudske interakcije koje uzrokuju nasilje nastavljaju i nakon što se nasilna situacija zavrsila. Sjećanja na počinitelje i... (More)
Abstract in Uncoded languages

U ranijim istraživanjima ratnog nasilja, tokom rata u Bosni i Hercegovini, naglašavana je važnost priča ŽRTAVA ali fokus analize nije bio usmjeren na priče o ratnom nasilju, niti su analizirani poslijeratni intervjui kao produkt međuljudske interakcije. Ovom studijom pokušava se popuniti ta praznina analiziranjem priča osobe koje su preživjele rat u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Prvi cilj studije je analizirati verbalne opise ratnog nasilja, drugi cilj je analizirati diskurzivne modele koji učestvuju u produkciji fenomena ”ratno nasilje”. Analiza pokazuje da se međuljudske interakcije koje uzrokuju nasilje nastavljaju i nakon što se nasilna situacija zavrsila. Sjećanja na počinitelje i žrtve nasilja iz rata ne postoje samo kao verbalnih konstrukcija u današnjoj Bosni. Priče o ratnim nasilnim situacijama se prepričavaju nakon rata i sa time bivaju važne za pojedince kao i za društvenu zajednicu. Individue koje su protjerane iz sjeverozapadne Bosne tijekom rata su, u pravnom smislu, priznata su kategorija žrtava. Nekolicina počinitelja je osuđena od strane Haškog tribunala i Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Prema optužnici Radovana Karadžića i Ratka Mladića, zločini počinjeni na području sjeverozapadne Bosne su kvalificirani kao genocid. Svi intervjuisani u ovoj studiji su doživjeli i preživjeli rat u sjeverozapadnoj Bosni. Ove individue su takođe i dio današnje društvene zajednice: Nekolicina živi permanentno u sjeverozapadnoj Bosni, a jedan dio, iz instanstva provodi ljeta u sjeverozapadnoj Bosni. Institucije administrativnog entiteta Republike Srpske (kojem najveći dio sjeverozapadne Bosne administrativno pripada) negiraju genocid, i ovaj institucionalni pristup zločinima za vrijeme rata je izuzetno bitan za buduće analize fenomena "ratno nasilje" i "pomirenje". Stoga, je veoma važno analizirati kontekst konfliktnog odnosa političkih elita prema ovom pitanju koji se producira i reproducira između ostalog i raportiranjem Haškog tribunala, Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, kao i raportiranjem bosanskih medija. Čini se da su priče u mojem empirijskom materijalu pod uticajem (ili u koherentnoj vezi) sa retorikom koja se prezentira na ovim forumima. Kada informanti u studiji naglašavaju istrebljenje i sistematizaciju nasilja tokom rata, oni produciraju i reproduciraju sliku međusobne borbe na kolektivnoj razini. Čini se da je cilj ove borbe, da verbalno opisana djela ratnog nasilja dobiju status genocida poslije rata. (Less)
Abstract
Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina have emphasized the importance of narratives without focusing on narratives mentioning war violence, but they have not analyzed stories on war violence that were the product of interpersonal interaction and meaning-making activity. The aim of this study is to fill this knowledge gap by analyzing the narratives of survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The focus lies on analyzing interviewees’ description of war-time violence and also analyzing discursive patterns that contribute in constructing the phenomenon “war violence”. Analysis shows that the interpersonal interactions that caused the violence continue even after the violent situation is over.... (More)
Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina have emphasized the importance of narratives without focusing on narratives mentioning war violence, but they have not analyzed stories on war violence that were the product of interpersonal interaction and meaning-making activity. The aim of this study is to fill this knowledge gap by analyzing the narratives of survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The focus lies on analyzing interviewees’ description of war-time violence and also analyzing discursive patterns that contribute in constructing the phenomenon “war violence”. Analysis shows that the interpersonal interactions that caused the violence continue even after the violent situation is over. Recollections from perpetrators and those subjected to violence of the war do not exist only as verbal constructions in Bosnia of today. Stories about violent situations live their own lives after the war and continue being important to individuals and social life. Individuals who were expelled from northwestern Bosnia during the war in the 1990s are, in a legal sense, in a recognized violence-afflicted victim category. Several perpetrators were sentenced by the Hague Tribunal and the Court of Bosnia and Herzegovina on War Crime. The crimes committed in northwestern Bosnia are qualified as genocide according to indictments against former Serbian leaders Radovan Karadžić and Ratko Mladić. All interviewees in this study experienced and survived the war in northwestern Bosnia. These individuals have a present, ongoing relation with these communities: Some live there permanently, and some spend their summers in northwestern Bosnia. Institutions in the administrative entity Republika Srpska (to which northwestern Bosnia now belong administratively) deny genocide, and this approach to war-time events becomes a central theme in future, post-war analysis of the phenomena “war violence”, and “reconciliation”. Therefore, it is very important to analyze the political elite’s denial of the systematic acts of violence during the war that have been conveyed by the Hague Tribunal, the Court of Bosnia and Herzegovina on War Crime, and Bosnian media. The narratives in my empirical material seem to be influenced by (or coherent with) the rhetoric mediated in these fora. When informants emphasize extermination and the systematization of violence during the war, they produce and reproduce the image of a mutual struggle on a collective level. The aim of this struggle seems to be that the described acts of violence be recognized as genocide. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Bosna i Hercegovina., prepričana iskustva, izloženi nasilju, počinitelj nasilja, rat, nasilje, Bosnia, narrative, war, perpetrator of violence, subjected to violence, violence
in
[Host publication title missing]
editor
Adžajlić, Azra and
pages
13 pages
publisher
International Peace Research Association – IPRA, Bihać University, Sakarya University och Institute of Knowledge Management Skopje
conference name
First Conference of Victimology in Bosnia and Herzegovina, Ambassadors of Peace in Bosnia and Herzegovina
ISSN
2303-7768
language
English
LU publication?
yes
id
df812856-3cdc-4d8d-831b-488891cbe991 (old id 8507060)
date added to LUP
2016-01-05 14:39:18
date last changed
2018-05-29 09:45:11
@inproceedings{df812856-3cdc-4d8d-831b-488891cbe991,
 abstract   = {Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina have emphasized the importance of narratives without focusing on narratives mentioning war violence, but they have not analyzed stories on war violence that were the product of interpersonal interaction and meaning-making activity. The aim of this study is to fill this knowledge gap by analyzing the narratives of survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The focus lies on analyzing interviewees’ description of war-time violence and also analyzing discursive patterns that contribute in constructing the phenomenon “war violence”. Analysis shows that the interpersonal interactions that caused the violence continue even after the violent situation is over. Recollections from perpetrators and those subjected to violence of the war do not exist only as verbal constructions in Bosnia of today. Stories about violent situations live their own lives after the war and continue being important to individuals and social life. Individuals who were expelled from northwestern Bosnia during the war in the 1990s are, in a legal sense, in a recognized violence-afflicted victim category. Several perpetrators were sentenced by the Hague Tribunal and the Court of Bosnia and Herzegovina on War Crime. The crimes committed in northwestern Bosnia are qualified as genocide according to indictments against former Serbian leaders Radovan Karadžić and Ratko Mladić. All interviewees in this study experienced and survived the war in northwestern Bosnia. These individuals have a present, ongoing relation with these communities: Some live there permanently, and some spend their summers in northwestern Bosnia. Institutions in the administrative entity Republika Srpska (to which northwestern Bosnia now belong administratively) deny genocide, and this approach to war-time events becomes a central theme in future, post-war analysis of the phenomena “war violence”, and “reconciliation”. Therefore, it is very important to analyze the political elite’s denial of the systematic acts of violence during the war that have been conveyed by the Hague Tribunal, the Court of Bosnia and Herzegovina on War Crime, and Bosnian media. The narratives in my empirical material seem to be influenced by (or coherent with) the rhetoric mediated in these fora. When informants emphasize extermination and the systematization of violence during the war, they produce and reproduce the image of a mutual struggle on a collective level. The aim of this struggle seems to be that the described acts of violence be recognized as genocide.},
 author    = {Basic, Goran},
 booktitle  = {[Host publication title missing]},
 editor    = {Adžajlić, Azra},
 issn     = {2303-7768},
 keyword   = {Bosna i Hercegovina.,prepričana iskustva,izloženi nasilju,počinitelj nasilja,rat,nasilje,Bosnia,narrative,war,perpetrator of violence,subjected to violence,violence},
 language   = {eng},
 pages    = {4--17},
 publisher  = {International Peace Research Association – IPRA, Bihać University, Sakarya University och Institute of Knowledge Management Skopje},
 title    = {Definicije ratnog nasilja i pomirenje u pričama preživjelih poslije rata u Bosni i Hercegovini},
 year     = {2015},
}