Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Linkworker - Överbryggare, ett nödvändigt inslag i framgångsrika integrationsprojekt

Ewert, Susanne LU ; Liedholm, Marianne LU and Lindberg, Göran LU (2004)
Abstract
Efter att ha utvärderat olika projekt, som utförts inom den svenska regeringens storstadssatsning under åren 1999- 2004 i Malmö, anser vi oss kunna dra några generella slutsatser om vad som karaktäriserar framgångsrika metoder för att åstadkomma integration. Viktigast är att kommunikationskanaler öppnas i vilka information får flöda i alla riktningar. Men för att detta flöde skall bli verkligt förståelseskapande måste det finnas en grundläggande tillit mellan de inblandade t ex mellan nyinvandrade föräldrar och skolan eller mellan nyinvandrade och olika myndigheter. Detta sker effektivast på ett personligt plan där personer, som har förankring hos samtliga inblandade, får en viktig roll som mellanhänder. De senare har ibland haft olika... (More)
Efter att ha utvärderat olika projekt, som utförts inom den svenska regeringens storstadssatsning under åren 1999- 2004 i Malmö, anser vi oss kunna dra några generella slutsatser om vad som karaktäriserar framgångsrika metoder för att åstadkomma integration. Viktigast är att kommunikationskanaler öppnas i vilka information får flöda i alla riktningar. Men för att detta flöde skall bli verkligt förståelseskapande måste det finnas en grundläggande tillit mellan de inblandade t ex mellan nyinvandrade föräldrar och skolan eller mellan nyinvandrade och olika myndigheter. Detta sker effektivast på ett personligt plan där personer, som har förankring hos samtliga inblandade, får en viktig roll som mellanhänder. De senare har ibland haft olika benämningar som direkt pekat på rollens funktion. I Malmö har de omväxlande kallats integratörer, brobryggare och linkworkers. I andra fall har de ingen speciell titel men fungerar ändå i praktiken som mellanhänder. De kan vara anställda, förtroendevalda, ”eldsjälar” eller helt enkelt aktiva medborgare. Vi föreslår termen överbryggare som samlingsbeteckning för personer som, medvetet eller omedvetet, hjälper skilda individer, grupper, myndighetsrepresentanter, arbetsgivare etc att få tillit och kontakt med varandra med följd att en integrations- och förståelseprocess kan påbörjas.

I artikeln demonstrerar vi överbryggarnas betydelse i olika avseenden med exempel från såväl framgångsrika som mindre lyckade integrationsprojekt. Vårt syfte är att förmedla insikter om integrationsprocessens problematik, vilka egenskaper som överbryggaren bör ha och vilka förhållanden och villkor som bör råda för att resultatet skall bli det önskade. Då två av författarna är sociologer och en etnolog kommer vi att peka på en del mer eller mindre uppenbara anknytningar både till etnologiska och sociologiska perspektiv. Inom sociologin bedömer vi framförallt insikterna från den symboliska interaktionismen som fruktbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a3205fbc-a28b-45ca-99d0-a4aa962826e6 (old id 527784)
alternative location
http://www2.soc.lu.se/~socgli/linkworker.pdf
date added to LUP
2016-04-04 14:38:24
date last changed
2018-11-21 21:21:28
@misc{a3205fbc-a28b-45ca-99d0-a4aa962826e6,
 abstract   = {{Efter att ha utvärderat olika projekt, som utförts inom den svenska regeringens storstadssatsning under åren 1999- 2004 i Malmö, anser vi oss kunna dra några generella slutsatser om vad som karaktäriserar framgångsrika metoder för att åstadkomma integration. Viktigast är att kommunikationskanaler öppnas i vilka information får flöda i alla riktningar. Men för att detta flöde skall bli verkligt förståelseskapande måste det finnas en grundläggande tillit mellan de inblandade t ex mellan nyinvandrade föräldrar och skolan eller mellan nyinvandrade och olika myndigheter. Detta sker effektivast på ett personligt plan där personer, som har förankring hos samtliga inblandade, får en viktig roll som mellanhänder. De senare har ibland haft olika benämningar som direkt pekat på rollens funktion. I Malmö har de omväxlande kallats integratörer, brobryggare och linkworkers. I andra fall har de ingen speciell titel men fungerar ändå i praktiken som mellanhänder. De kan vara anställda, förtroendevalda, ”eldsjälar” eller helt enkelt aktiva medborgare. Vi föreslår termen överbryggare som samlingsbeteckning för personer som, medvetet eller omedvetet, hjälper skilda individer, grupper, myndighetsrepresentanter, arbetsgivare etc att få tillit och kontakt med varandra med följd att en integrations- och förståelseprocess kan påbörjas. <br/><br>
I artikeln demonstrerar vi överbryggarnas betydelse i olika avseenden med exempel från såväl framgångsrika som mindre lyckade integrationsprojekt. Vårt syfte är att förmedla insikter om integrationsprocessens problematik, vilka egenskaper som överbryggaren bör ha och vilka förhållanden och villkor som bör råda för att resultatet skall bli det önskade. Då två av författarna är sociologer och en etnolog kommer vi att peka på en del mer eller mindre uppenbara anknytningar både till etnologiska och sociologiska perspektiv. Inom sociologin bedömer vi framförallt insikterna från den symboliska interaktionismen som fruktbara.}},
 author    = {{Ewert, Susanne and Liedholm, Marianne and Lindberg, Göran}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Linkworker - Överbryggare, ett nödvändigt inslag i framgångsrika integrationsprojekt}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/6406817/624101.pdf}},
 year     = {{2004}},
}