Advanced

Svensk gymnasial yrkesutbildning : - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?

Panican, Alexandru LU and Paul, Enni LU (2019)
Abstract (Swedish)
Syftet med forskningsrapporten är att bilda ett sammanhållet kunskapsläge över svensk gymnasial yrkesutbildning (skolförlagda yrkesprogram och lärlingsutbildning) som omfattar både forskning och regionala såväl som lokala satsningar för att stärka yrkesutbildningen. Forskningsrapporten omfattar två delar: (del 1) en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen.

Gymnasieskolans individnytta och samhällsnytta kan inte nog betonas. Utifrån de... (More)
Syftet med forskningsrapporten är att bilda ett sammanhållet kunskapsläge över svensk gymnasial yrkesutbildning (skolförlagda yrkesprogram och lärlingsutbildning) som omfattar både forskning och regionala såväl som lokala satsningar för att stärka yrkesutbildningen. Forskningsrapporten omfattar två delar: (del 1) en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen.

Gymnasieskolans individnytta och samhällsnytta kan inte nog betonas. Utifrån de statliga publikationer, forskningsresultat (byggda på drygt 330 källor) och statistiska uppgifter som lyfts fram i denna forskningsrapport kan en huvudsaklig slutsats dras om att de flesta intentioner som ligger till grund för Gy11 gällande den gymnasiala yrkesutbildningen inte har infriats. Två positiva utvecklingar sedan lanseringen av Gy11 framträder i forskningsrapporten: andelen elever som avslutar gymnasieutbildningen med examen inom 3 år har ökat (och då mest bland yrkeselever) samt den sociala snedrekryteringen har (enligt statistiska uppgifter dock ej enligt forskning som fokuserar kunskapsinnehållet i utbildningen) minskat på samtliga yrkesprogram sedan läsåret 2011/12. Samtidigt har Gy11 reproducerat könsstrukturer och klasskillnader, ökat skolsegregation och underbyggt bristande likvärdighet samt minskat attraktionskraften för yrkesutbildning. Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter vara av en bristande karaktär och yrkesutbildningar har en otillräcklig arbetslivsanknytning. Med utgångpunkt i de politiska ambitioner som fanns med Gy11 kan det konstateras att reformen är på de flesta punkter ett
misslyckande och utgör ett skolexempel på en reform som reproducerar och även förstärker det som avsågs åtgärdas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
matchning, yrkesutbildning, övergång skola-arbetsliv, gymnasial utbildning, likvärdighet, lärlingsutbildning, könssegregering, utbildningsval, skolmarknad, klasskillnader, social snedrekrytering, skolsegregation
pages
150 pages
publisher
Svenska ESF-rådet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c7fa70b1-5062-49f4-90f2-139cfd8aa5d7
date added to LUP
2019-06-28 10:16:17
date last changed
2019-06-28 11:31:31
@techreport{c7fa70b1-5062-49f4-90f2-139cfd8aa5d7,
 abstract   = {Syftet med forskningsrapporten är att bilda ett sammanhållet kunskapsläge över svensk gymnasial yrkesutbildning (skolförlagda yrkesprogram och lärlingsutbildning) som omfattar både forskning och regionala såväl som lokala satsningar för att stärka yrkesutbildningen. Forskningsrapporten omfattar två delar: (del 1) en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen.<br/><br/>Gymnasieskolans individnytta och samhällsnytta kan inte nog betonas. Utifrån de statliga publikationer, forskningsresultat (byggda på drygt 330 källor) och statistiska uppgifter som lyfts fram i denna forskningsrapport kan en huvudsaklig slutsats dras om att de flesta intentioner som ligger till grund för Gy11 gällande den gymnasiala yrkesutbildningen inte har infriats. Två positiva utvecklingar sedan lanseringen av Gy11 framträder i forskningsrapporten: andelen elever som avslutar gymnasieutbildningen med examen inom 3 år har ökat (och då mest bland yrkeselever) samt den sociala snedrekryteringen har (enligt statistiska uppgifter dock ej enligt forskning som fokuserar kunskapsinnehållet i utbildningen) minskat på samtliga yrkesprogram sedan läsåret 2011/12. Samtidigt har Gy11 reproducerat könsstrukturer och klasskillnader, ökat skolsegregation och underbyggt bristande likvärdighet samt minskat attraktionskraften för yrkesutbildning. Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter vara av en bristande karaktär och yrkesutbildningar har en otillräcklig arbetslivsanknytning. Med utgångpunkt i de politiska ambitioner som fanns med Gy11 kan det konstateras att reformen är på de flesta punkter ett<br/>misslyckande och utgör ett skolexempel på en reform som reproducerar och även förstärker det som avsågs åtgärdas.},
 author    = {Panican, Alexandru and Paul, Enni},
 institution = {Svenska ESF-rådet},
 language   = {swe},
 month    = {06},
 title    = {Svensk gymnasial yrkesutbildning : - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/66746051/Panican_Paul_forskningsrapport.pdf},
 year     = {2019},
}