Advanced

Electrification of city bus traffic : - a simulation study based on data from Linköping

Lindgren, Lars LU (2017)
Abstract (Swedish)
Flexibla och ekonomiska system för eldrift av vägfordon är ett område med aktiv utveckling och forskning.
Denna rapport tillämpar sådana system för drift av stadsbussar i Linköping. En programvara för
simulering och ekonomisk optimering av sådana system har använts och några systemkonstruktioner
presenteras. Programvaran utvecklades i ett tidigare projekt på LTH. De testade systemen skiljer sig i
valet av busslinjer och typen av laddningssystem: busshållplatsladdare, hög effekt busshållplatsladdare
och elväg. Ett försök till realistiska kostnader och resultat uppskattningar av de viktigaste komponenterna
presenteras. Alla bussar antas köra enligt samma tidtabell som i dag. Under vissa antaganden
visar det sig... (More)
Flexibla och ekonomiska system för eldrift av vägfordon är ett område med aktiv utveckling och forskning.
Denna rapport tillämpar sådana system för drift av stadsbussar i Linköping. En programvara för
simulering och ekonomisk optimering av sådana system har använts och några systemkonstruktioner
presenteras. Programvaran utvecklades i ett tidigare projekt på LTH. De testade systemen skiljer sig i
valet av busslinjer och typen av laddningssystem: busshållplatsladdare, hög effekt busshållplatsladdare
och elväg. Ett försök till realistiska kostnader och resultat uppskattningar av de viktigaste komponenterna
presenteras. Alla bussar antas köra enligt samma tidtabell som i dag. Under vissa antaganden
visar det sig att dessa system är konkurrenskraftiga jämfört med diesel och gas bussar förutom att de
är tystare och utan lokala föroreningar. Detta resultat är dock osäkert på grund av svårigheten att
förutsäga kostnaden för ny teknik och på grund av andra felkällor som till exempel fel i antagen energiförbrukning. (Less)
Abstract
Flexible and economic systems for electric operation of road vehicles is an area of interest for research
and development. This report applies such systems to the operation of city buses in Linköping. An LTH
developed software for simulations and economic optimizations of such systems is used and a few system
designs are presented. The tested systems differ in selection of bus lines and the type of charging
system: bus stop charger, high power bus stop charger and electric road. An attempt to a realistic cost
and performance estimate of the main components is presented. All buses are assumed to operate
with the same time table as today. Under some of the assumptions these systems are shown to be
cost competitive... (More)
Flexible and economic systems for electric operation of road vehicles is an area of interest for research
and development. This report applies such systems to the operation of city buses in Linköping. An LTH
developed software for simulations and economic optimizations of such systems is used and a few system
designs are presented. The tested systems differ in selection of bus lines and the type of charging
system: bus stop charger, high power bus stop charger and electric road. An attempt to a realistic cost
and performance estimate of the main components is presented. All buses are assumed to operate
with the same time table as today. Under some of the assumptions these systems are shown to be
cost competitive to diesel and gas buses in addition to being quieter and without local pollution. This
result is however uncertain due to the difficulty in predicting the cost of new technologies and due to
other sources of error such as error in assumed energy consumption. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Elektrifiering av stadsbusstrafik : - en simuleringsstudie baserad på data från Linköping
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Electrification, Conductive charging, Inductive charging, Slide in, ERS, Electric road systems, Electric vehicles, Public transport, Buses, Electric Buses, Trolley bus
pages
43 pages
publisher
Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology
language
English
LU publication?
yes
id
d5834bb3-c0f0-4c7c-a493-69b10291d1f1
alternative location
http://iea.lth.se/publications/Reports/LTH-IEA-7265.pdf
date added to LUP
2017-09-01 12:11:59
date last changed
2017-09-04 11:44:11
@techreport{d5834bb3-c0f0-4c7c-a493-69b10291d1f1,
 abstract   = {Flexible and economic systems for electric operation of road vehicles is an area of interest for research<br/>and development. This report applies such systems to the operation of city buses in Linköping. An LTH<br/>developed software for simulations and economic optimizations of such systems is used and a few system<br/>designs are presented. The tested systems differ in selection of bus lines and the type of charging<br/>system: bus stop charger, high power bus stop charger and electric road. An attempt to a realistic cost<br/>and performance estimate of the main components is presented. All buses are assumed to operate<br/>with the same time table as today. Under some of the assumptions these systems are shown to be<br/>cost competitive to diesel and gas buses in addition to being quieter and without local pollution. This<br/>result is however uncertain due to the difficulty in predicting the cost of new technologies and due to<br/>other sources of error such as error in assumed energy consumption.},
 author    = {Lindgren, Lars},
 institution = {Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology},
 keyword   = {Electrification,Conductive charging,Inductive charging,Slide in,ERS,Electric road systems,Electric vehicles,Public transport,Buses,Electric Buses,Trolley bus},
 language   = {eng},
 pages    = {43},
 title    = {Electrification of city bus traffic : - a simulation study based on data from Linköping},
 year     = {2017},
}