Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter

Regnell, Björn LU orcid ; Stanfors, Maria LU ; Runeson, Per LU orcid ; Sjöberg, Daniel LU orcid ; Scott, Kirk LU ; Nordberg Karlsson, Eva LU orcid and Gustafsson, Mats LU orcid (2010) p.99-131
Abstract (Swedish)
Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser

könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på

ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext

kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella... (More)
Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser

könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på

ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext

kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella föreställningar

om maskulinitet och femininitet råder i detta ledarskap? Hur beskrivs och synliggörs

forskargrupper av universitetet? Hur kan universitet utveckla det omgivande stödet

till forskargrupperna så att deras verksamhet kan utvecklas, utan att skapa en alltför

tung och kostsam byråkrati?

Vi gör inte anspråk på att ge uttömmande svar på alla dessa frågor, men vi har

påbörjat en faktabaserad undersökning av ovan nämnda frågeställningar som ligger

till grund för den vision som detta arbete mynnar ut i. Visionen kan sammanfattas i

följande tre huvudpunkter, som vidare beskrivs och diskuteras i denna rapport:

(1) Synliggjorda och erkända forskargrupper

(2) Omgivningens goda stöd för en fruktbar livscykel

(3) Ledarskap för ett gott forskargruppsklimat (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
academic leadership
host publication
AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009
editor
Lövkrona, Inger ; Agrell, Cecilia and Widén, Kajsa
pages
99 - 131
publisher
Lund University
ISBN
978-91-633-6386-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e73c2df9-608f-423c-8724-7cff72d5a7bc (old id 2295385)
date added to LUP
2016-04-04 10:18:09
date last changed
2021-05-06 20:12:44
@inbook{e73c2df9-608f-423c-8724-7cff72d5a7bc,
 abstract   = {{Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser<br/><br>
könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på<br/><br>
ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext<br/><br>
kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella föreställningar<br/><br>
om maskulinitet och femininitet råder i detta ledarskap? Hur beskrivs och synliggörs<br/><br>
forskargrupper av universitetet? Hur kan universitet utveckla det omgivande stödet<br/><br>
till forskargrupperna så att deras verksamhet kan utvecklas, utan att skapa en alltför<br/><br>
tung och kostsam byråkrati?<br/><br>
Vi gör inte anspråk på att ge uttömmande svar på alla dessa frågor, men vi har<br/><br>
påbörjat en faktabaserad undersökning av ovan nämnda frågeställningar som ligger<br/><br>
till grund för den vision som detta arbete mynnar ut i. Visionen kan sammanfattas i<br/><br>
följande tre huvudpunkter, som vidare beskrivs och diskuteras i denna rapport:<br/><br>
(1) Synliggjorda och erkända forskargrupper<br/><br>
(2) Omgivningens goda stöd för en fruktbar livscykel<br/><br>
(3) Ledarskap för ett gott forskargruppsklimat}},
 author    = {{Regnell, Björn and Stanfors, Maria and Runeson, Per and Sjöberg, Daniel and Scott, Kirk and Nordberg Karlsson, Eva and Gustafsson, Mats}},
 booktitle  = {{AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009}},
 editor    = {{Lövkrona, Inger and Agrell, Cecilia and Widén, Kajsa}},
 isbn     = {{978-91-633-6386-3}},
 keywords   = {{academic leadership}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{99--131}},
 publisher  = {{Lund University}},
 title    = {{Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5508320/2295387.pdf}},
 year     = {{2010}},
}