Advanced

Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

Andersson, Cecilia LU (2021) In Lund Studies in Arts and Cultural Sciences
Abstract (Swedish)
I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbredda
tillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. Detta scenario innebär att det är möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Att använda
sökmotorer har kommit att bli en del av vardagen i dagens samhälle. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar. För att uppnå syftet med avhandlingen så utforskas sökning, mobila
redskap och sökmotorer från olika perspektiv i de fyra artiklarna. Följande... (More)
I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbredda
tillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. Detta scenario innebär att det är möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Att använda
sökmotorer har kommit att bli en del av vardagen i dagens samhälle. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar. För att uppnå syftet med avhandlingen så utforskas sökning, mobila
redskap och sökmotorer från olika perspektiv i de fyra artiklarna. Följande forskningsfrågor formuleras i avhandlingen:
1. Hur genomförs sökning på internet i skolan, och hur legitimeras
aktiviteten i en skolkontext?
2. Vilka inramningar går att identifiera i relation till hur tonåringar
beskriver samt använder Google Sök?
3. Hur blir unga människor medvetna om spåren efter sina sökningar
på internet, samt vilka strategier har de för att hantera spåren, om
några?
4. Vilka inramningar av den smarta mobilen går att identifiera utifrån
sättet som redskapet används och beskrivs av unga människor, samt
hur relaterar dessa inramningar till sökning på internet?

Genom dessa infallsvinklar så undersöks i avhandlingen både sättet som unga människor använder sökmotorer i sin vardag, samt hur de förhåller sig till normer gällande användningen av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala kontexter. Sammantaget så visar resultaten på den viktiga roll som sökning spelar i unga människors vardag. Avhandlingen visar på att unga människor inte använder mobila redskap slumpmässigt eller ogenomtänkt. Istället
framträder en medvetenhet om normer som präglar olika sociala kontexter. Samtidigt pekar resultaten på hur osynliggjort sökning är i vardagen vilket medföljer att aktiviteten inte alltid reflekteras över. Det går därmed att
identifiera en spänning i materialet mellan en medvetenhet om social kontext och ett förgivettagande av sökning i vardagen. Detta förgivettagande underbyggs även av sättet som vuxenvärlden, lärare och föräldrar, använder sig av sökmotorer och mobila redskap i vardagen. Resultaten bör därför betraktas i ljuset av ett samhället präglat av en användning av sökmotorer för att hitta information. Bland deltagarna i studien så associeras användningen av Google Sök med skola och faktaletande, till skillnad från andra former av sökning, så som via YouTube. Olika former av sökning överlappar dock, vilket framkommer i avhandlingen. Resultaten pekar på ett behov av att synliggöra och problematisera användningen av sökmotorer i vardagen.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor Ulrika Sjöberg, Malmö universitet
organization
alternative title
Sök för galleriet : Sökmotorer och digitala redskap i unga människors vardagsliv
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sökmotorer, ungdomar, Google, smartphones, Goffman
in
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences
issue
27
pages
256 pages
publisher
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet
defense location
https://lu-se.zoom.us/j/65374362046
defense date
2021-06-04 10:15:00
ISSN
2001–7510
2001–7529
ISBN
978-91-985459-9-9
978-91-985459-8-2
language
English
LU publication?
yes
id
f45da8be-f28f-47ee-9bb1-b437ee139f69
date added to LUP
2021-05-05 13:58:35
date last changed
2021-05-07 13:50:23
@phdthesis{f45da8be-f28f-47ee-9bb1-b437ee139f69,
 abstract   = {I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbredda<br/>tillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. Detta scenario innebär att det är möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Att använda<br/>sökmotorer har kommit att bli en del av vardagen i dagens samhälle. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar. För att uppnå syftet med avhandlingen så utforskas sökning, mobila<br/>redskap och sökmotorer från olika perspektiv i de fyra artiklarna. Följande forskningsfrågor formuleras i avhandlingen:<br/>1. Hur genomförs sökning på internet i skolan, och hur legitimeras<br/>aktiviteten i en skolkontext?<br/>2. Vilka inramningar går att identifiera i relation till hur tonåringar<br/>beskriver samt använder Google Sök?<br/>3. Hur blir unga människor medvetna om spåren efter sina sökningar<br/>på internet, samt vilka strategier har de för att hantera spåren, om<br/>några?<br/>4. Vilka inramningar av den smarta mobilen går att identifiera utifrån<br/>sättet som redskapet används och beskrivs av unga människor, samt<br/>hur relaterar dessa inramningar till sökning på internet?<br/><br/>Genom dessa infallsvinklar så undersöks i avhandlingen både sättet som unga människor använder sökmotorer i sin vardag, samt hur de förhåller sig till normer gällande användningen av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala kontexter. Sammantaget så visar resultaten på den viktiga roll som sökning spelar i unga människors vardag. Avhandlingen visar på att unga människor inte använder mobila redskap slumpmässigt eller ogenomtänkt. Istället<br/>framträder en medvetenhet om normer som präglar olika sociala kontexter. Samtidigt pekar resultaten på hur osynliggjort sökning är i vardagen vilket medföljer att aktiviteten inte alltid reflekteras över. Det går därmed att<br/>identifiera en spänning i materialet mellan en medvetenhet om social kontext och ett förgivettagande av sökning i vardagen. Detta förgivettagande underbyggs även av sättet som vuxenvärlden, lärare och föräldrar, använder sig av sökmotorer och mobila redskap i vardagen. Resultaten bör därför betraktas i ljuset av ett samhället präglat av en användning av sökmotorer för att hitta information. Bland deltagarna i studien så associeras användningen av Google Sök med skola och faktaletande, till skillnad från andra former av sökning, så som via YouTube. Olika former av sökning överlappar dock, vilket framkommer i avhandlingen. Resultaten pekar på ett behov av att synliggöra och problematisera användningen av sökmotorer i vardagen.<br/>},
 author    = {Andersson, Cecilia},
 isbn     = {978-91-985459-9-9},
 issn     = {2001–7510},
 language   = {eng},
 number    = {27},
 publisher  = {Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Studies in Arts and Cultural Sciences},
 title    = {Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/97500753/Performing_search_kappa.pdf},
 year     = {2021},
}