Advanced

Optics for Low Vision Enabling

Gustafsson, Jörgen LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion.Denna avhandling handlar om den första av dessa faktorer: hur man kan studera och korrigera de excentriska avbildningsfelen hos synsvaga människor genom att mäta deras ögonoptik, korrigera avbildningsfelen, speciellt astigmatismen, samt utvärdera förbättringen i synfunktionerna.De individuella variationerna är stora. Det gäller... (More)
Popular Abstract in Swedish

För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion.Denna avhandling handlar om den första av dessa faktorer: hur man kan studera och korrigera de excentriska avbildningsfelen hos synsvaga människor genom att mäta deras ögonoptik, korrigera avbildningsfelen, speciellt astigmatismen, samt utvärdera förbättringen i synfunktionerna.De individuella variationerna är stora. Det gäller både astigmatismen och högre ordningens aberrationer, t.ex. koma. Arbetets huvudresultat är att synförbättringar genom excentriska optiska korrektioner är möjliga trots näthinnans betydligt sämre funktion utanför makula.Excentrisk optisk korrektion påverkar både upplösningsförmåga och detektionsförmåga. Synförmågan påverkas också av medvetandegörande och träning av excentrisk fixation.Sammantaget öppnar avhandlingen ett stort forskningsområde, särskilt viktigt när andelen äldre nu växer och det därför tillkommer fler människor med makuladegeneration. Förhoppningen är att det ska gå att utveckla fler och bättre mätmetoder och optiska korrektioner för excentrisk syn samt att det skall gå att studera separata delar av synfunktionen närmare, för att därigenom få en ökad förståelse för hur olika ögonsjukdomar påverkar olika synförmågor. Det är också viktigt att undersökningarna och förbättringarna framöver berör fler människor än de med stora centrala skotom och medveten excentrisk fixation samt att resultaten finner sin tillämpning i klinisk verklighet. (Less)
Abstract
For people with central visual field loss, eccentric vision is all that they have to rely on. Even for those who learn how to correctly utilize their eccentric vision, it will never be as good as the central for two entirely different reasons: the off-axis optics of the eye can result in large refractive errors, and the low function of the peripheral retina. This thesis deals with the first of these factors: how to study and correct the eccentric aberrations in people with low vision by measuring the optics of their eyes, correcting the aberrations, particularly astigmatism, and evaluating improvements in visual functions.The individual variations are large for both astigmatism and higher order aberrations such as coma.... (More)
For people with central visual field loss, eccentric vision is all that they have to rely on. Even for those who learn how to correctly utilize their eccentric vision, it will never be as good as the central for two entirely different reasons: the off-axis optics of the eye can result in large refractive errors, and the low function of the peripheral retina. This thesis deals with the first of these factors: how to study and correct the eccentric aberrations in people with low vision by measuring the optics of their eyes, correcting the aberrations, particularly astigmatism, and evaluating improvements in visual functions.The individual variations are large for both astigmatism and higher order aberrations such as coma. The main results of this research show that visual improvements through eccentric corrections are possible in spite of the retina’s poor function outside of the macula.Eccentric optical correction affects both resolution and detection capacities. A person’s visual ability can also be influenced by their awareness and training of eccentric viewing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Woods, Russell, USA.
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Eccentric viewing, Low vision optics, Low vision rehabilitation, People with low vision, Preferred retinal, locus (PRL), Resolution, Visual acuity, Ophtalmology, Medicinsk teknik, Medical technology, Rehabilitering (medicinsk och social), rehabilitation, revalidation, kinesitherapy, Oftalmologi, Physical medicine, Contrast sensitivity, Detection, Eccentric correction, (CFL), Central visual field loss, Central scotoma, Aberrations, Astigmatism
pages
148 pages
publisher
Certec, Lund University
defense location
Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Design Centre, Lund Institute of Technology.
defense date
2004-10-15 13:00
ISBN
91-628-6241-3
language
English
LU publication?
yes
id
f966ff51-3e44-414f-8a2f-b9be831e8a01 (old id 467378)
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/optikforsynsvaga/
http://www.certec.lth.se/doc/opticsforlowvision/
date added to LUP
2007-09-07 13:11:48
date last changed
2018-11-21 21:02:44
@phdthesis{f966ff51-3e44-414f-8a2f-b9be831e8a01,
 abstract   = {For people with central visual field loss, eccentric vision is all that they have to rely on. Even for those who learn how to correctly utilize their eccentric vision, it will never be as good as the central for two entirely different reasons: the off-axis optics of the eye can result in large refractive errors, and the low function of the peripheral retina. This thesis deals with the first of these factors: how to study and correct the eccentric aberrations in people with low vision by measuring the optics of their eyes, correcting the aberrations, particularly astigmatism, and evaluating improvements in visual functions.<br/><br>
<br/><br>
The individual variations are large for both astigmatism and higher order aberrations such as coma. The main results of this research show that visual improvements through eccentric corrections are possible in spite of the retina’s poor function outside of the macula.<br/><br>
<br/><br>
Eccentric optical correction affects both resolution and detection capacities. A person’s visual ability can also be influenced by their awareness and training of eccentric viewing.},
 author    = {Gustafsson, Jörgen},
 isbn     = {91-628-6241-3},
 keyword   = {Eccentric viewing,Low vision optics,Low vision rehabilitation,People with low vision,Preferred retinal,locus (PRL),Resolution,Visual acuity,Ophtalmology,Medicinsk teknik,Medical technology,Rehabilitering (medicinsk och social),rehabilitation,revalidation,kinesitherapy,Oftalmologi,Physical medicine,Contrast sensitivity,Detection,Eccentric correction,(CFL),Central visual field loss,Central scotoma,Aberrations,Astigmatism},
 language   = {eng},
 pages    = {148},
 publisher  = {Certec, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Optics for Low Vision Enabling},
 year     = {2004},
}