Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkesbyggande i distributionskanalen - En studie av Coop Sverige och Findus

Andersson, Åsa and Jansson, Malin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att urskilja faktorer i distributionskanalen som för varumärkesinnehavaren kan vara betydelsefulla för att bygga varumärke, samt att undersöka hur dessa faktorer tar sig uttryck för varumärkesinnehavare av LMV respektive EVM. Metod: I vår undersökning har vi använt en abduktiv förklaringsmodell. Skapandet av den teoretiska modellen har vuxit fram genom en pendling mellan teori och empiri, även om den haft sin utgångspunkt i teorin. Den empiriska undersökningen har genomförts i form av fallstudier av två fallföretag, Coop Sverige och Findus. Dessa har valts främst utifrån sin position som varumärkesinnehavare av EVM respektive LMV. Slutsatser: Arbetet med denna uppsats har lett till att vi kunna urskilja faktorerna... (More)
Syftet med uppsatsen är att urskilja faktorer i distributionskanalen som för varumärkesinnehavaren kan vara betydelsefulla för att bygga varumärke, samt att undersöka hur dessa faktorer tar sig uttryck för varumärkesinnehavare av LMV respektive EVM. Metod: I vår undersökning har vi använt en abduktiv förklaringsmodell. Skapandet av den teoretiska modellen har vuxit fram genom en pendling mellan teori och empiri, även om den haft sin utgångspunkt i teorin. Den empiriska undersökningen har genomförts i form av fallstudier av två fallföretag, Coop Sverige och Findus. Dessa har valts främst utifrån sin position som varumärkesinnehavare av EVM respektive LMV. Slutsatser: Arbetet med denna uppsats har lett till att vi kunna urskilja faktorerna distributionskanalens utformning, relationer och kommunikation som betydelsefulla för varumärkesbyggande i distributionskanalen. Samtliga faktorer, och aspekter inom dessa, har visat sig vara viktiga för såväl leverantörsföretag som handelsföretag. Betydelsen av dem tar sig dock olika uttryck för de båda varumärkesinnehavarna och får konsekvenser av varierande grad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Åsa and Jansson, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
distributionskanal, relationer, kommunikation, varumärken, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341440
date added to LUP
2003-02-25 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:34:58
@misc{1341440,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att urskilja faktorer i distributionskanalen som för varumärkesinnehavaren kan vara betydelsefulla för att bygga varumärke, samt att undersöka hur dessa faktorer tar sig uttryck för varumärkesinnehavare av LMV respektive EVM. Metod: I vår undersökning har vi använt en abduktiv förklaringsmodell. Skapandet av den teoretiska modellen har vuxit fram genom en pendling mellan teori och empiri, även om den haft sin utgångspunkt i teorin. Den empiriska undersökningen har genomförts i form av fallstudier av två fallföretag, Coop Sverige och Findus. Dessa har valts främst utifrån sin position som varumärkesinnehavare av EVM respektive LMV. Slutsatser: Arbetet med denna uppsats har lett till att vi kunna urskilja faktorerna distributionskanalens utformning, relationer och kommunikation som betydelsefulla för varumärkesbyggande i distributionskanalen. Samtliga faktorer, och aspekter inom dessa, har visat sig vara viktiga för såväl leverantörsföretag som handelsföretag. Betydelsen av dem tar sig dock olika uttryck för de båda varumärkesinnehavarna och får konsekvenser av varierande grad.},
 author    = {Andersson, Åsa and Jansson, Malin},
 keyword   = {distributionskanal,relationer,kommunikation,varumärken,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesbyggande i distributionskanalen - En studie av Coop Sverige och Findus},
 year     = {2003},
}