Advanced

Vänskap i Affärsrelationer - En kvalitativ studie av dynamiken och balansen

Bertha, Ann-Cathrin; Hoffstedt, Charlotte and Thern, Jessica (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för dynamiken där affärsrelation och vänskapsrelation möts. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett abduktivt synsätt. Det teoretiska ramverket består av teorier inom affärsrelationer och vänskapsrelationer. Empirin består av semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomeno-logiskt förhållningssätt. Det empiriska materialet tolkades med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Slutsatser: En vänskapsrelation och en affärsrelation består till stor del av gemensamma egenskaper som flyter in i varandra och försvårar gränsdragningen mellan dem. De gemensamma egenskaperna är framförallt förtroende, ärlighet, engagemang och långsiktighet. Dynamiken mellan en... (More)
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för dynamiken där affärsrelation och vänskapsrelation möts. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett abduktivt synsätt. Det teoretiska ramverket består av teorier inom affärsrelationer och vänskapsrelationer. Empirin består av semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomeno-logiskt förhållningssätt. Det empiriska materialet tolkades med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Slutsatser: En vänskapsrelation och en affärsrelation består till stor del av gemensamma egenskaper som flyter in i varandra och försvårar gränsdragningen mellan dem. De gemensamma egenskaperna är framförallt förtroende, ärlighet, engagemang och långsiktighet. Dynamiken mellan en affärsrelation och en vänskapsrelation präglas av balansen mellan närhet och distans, där affärsrelationen inrymmer både en vilja att ha en nära relation till kunden men samtidigt en professionell distans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertha, Ann-Cathrin; Hoffstedt, Charlotte and Thern, Jessica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Relationsmarknadsföring, Affärsrelation, Vänskapsrelation, Relationens karaktärsdrag, Relationsmetaforer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1785129
date added to LUP
2011-01-20
date last changed
2012-04-02 18:35:43
@misc{1785129,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för dynamiken där affärsrelation och vänskapsrelation möts. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett abduktivt synsätt. Det teoretiska ramverket består av teorier inom affärsrelationer och vänskapsrelationer. Empirin består av semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomeno-logiskt förhållningssätt. Det empiriska materialet tolkades med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Slutsatser: En vänskapsrelation och en affärsrelation består till stor del av gemensamma egenskaper som flyter in i varandra och försvårar gränsdragningen mellan dem. De gemensamma egenskaperna är framförallt förtroende, ärlighet, engagemang och långsiktighet. Dynamiken mellan en affärsrelation och en vänskapsrelation präglas av balansen mellan närhet och distans, där affärsrelationen inrymmer både en vilja att ha en nära relation till kunden men samtidigt en professionell distans.},
 author    = {Bertha, Ann-Cathrin and Hoffstedt, Charlotte and Thern, Jessica},
 keyword   = {Relationsmarknadsföring,Affärsrelation,Vänskapsrelation,Relationens karaktärsdrag,Relationsmetaforer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vänskap i Affärsrelationer - En kvalitativ studie av dynamiken och balansen},
 year     = {2011},
}