Advanced

Hållbart jordbruk i en urban kontext: en studie av alternativ jordbruksutveckling på Kuba

Petersson, Susanne LU (2011) UTVK01 20102
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Städer världen över växer och i samband med den utvecklingen har det börjat talas om en parallell trend, vilken av en del benämns: urbaniseringen av fattigdom. Enligt uppskattning bor en fjärdedel av utvecklingsvärldens fattiga i urbana områden och enligt FN förväntas den andelen ha stigit till runt hälften år 2020. Att uppnå matsäkerhet och förbättra näringsintaget hos den fattigare delen av den urbana befolkningen är en stor utmaning i många utvecklingsländer. På senare tid har urban jordbruksutveckling börjat uppmärksammas allt mer som en potentiell strategi i detta sammanhang. På Kuba har en urban jordbrukssektor växt fram under de senaste decennierna och produktionen där sker generellt sett i enlighet med organiska och agroekologiska... (More)
Städer världen över växer och i samband med den utvecklingen har det börjat talas om en parallell trend, vilken av en del benämns: urbaniseringen av fattigdom. Enligt uppskattning bor en fjärdedel av utvecklingsvärldens fattiga i urbana områden och enligt FN förväntas den andelen ha stigit till runt hälften år 2020. Att uppnå matsäkerhet och förbättra näringsintaget hos den fattigare delen av den urbana befolkningen är en stor utmaning i många utvecklingsländer. På senare tid har urban jordbruksutveckling börjat uppmärksammas allt mer som en potentiell strategi i detta sammanhang. På Kuba har en urban jordbrukssektor växt fram under de senaste decennierna och produktionen där sker generellt sett i enlighet med organiska och agroekologiska principer. Vad som föregick denna utveckling var en djup ekonomisk kris och en omfattande matkris som tog sin början efter Sovjetunionen fall och COMECON:s upplösning. I den här uppsatsen analyseras Kubas urbana jordbrukssektor ur perspektivet hållbar utveckling och hållbart jordbruk. Vad kan det kubanska exemplet bidra med för förståelsen av urbant jordbruk i utvecklingssammanhang? För det första visar fallet Kuba att urban jordbruksutveckling som strategi för ökad matsäkerhet, fattigdomsbekämpning och hållbar ekologisk urban utveckling, med flera fördelar kan genomföras med organiska/agroekologiska jordbruksmetoder. Odlingsmetoder likt dessa, om applicerade på rätt sätt, är med stor sannolikhet det ekonomiskt mest bärkraftiga, socialt mest hållbara och ekologiskt mest gynnsamma sättet att producera mat på i urbana områden. En del kritik har framkommit i litteraturen angående omfattande satsningar på urbant jordbruk som utvecklingsstrategi. Kritiken handlar framförallt om att begränsade ekonomiska resurser i många utvecklingsländer är en faktor som måste vägas in i sammanhanget. Kubas urbana jordbrukssektor uppkom och utvecklades emellertid under en tid då landet befann sig i en allvarlig ekonomisk kris och denna sektor har visat sig leda till både ökad matsäkerhet och förbättrade levnadsförhållande för de inblandade urbana invånarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Susanne LU
supervisor
organization
course
UTVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbart jordbruk, Organiskt jordbruk, Urbant jordbruk, Kuba
language
Swedish
id
1979810
date added to LUP
2011-06-20 10:37:23
date last changed
2011-06-20 10:37:23
@misc{1979810,
 abstract   = {Städer världen över växer och i samband med den utvecklingen har det börjat talas om en parallell trend, vilken av en del benämns: urbaniseringen av fattigdom. Enligt uppskattning bor en fjärdedel av utvecklingsvärldens fattiga i urbana områden och enligt FN förväntas den andelen ha stigit till runt hälften år 2020. Att uppnå matsäkerhet och förbättra näringsintaget hos den fattigare delen av den urbana befolkningen är en stor utmaning i många utvecklingsländer. På senare tid har urban jordbruksutveckling börjat uppmärksammas allt mer som en potentiell strategi i detta sammanhang. På Kuba har en urban jordbrukssektor växt fram under de senaste decennierna och produktionen där sker generellt sett i enlighet med organiska och agroekologiska principer. Vad som föregick denna utveckling var en djup ekonomisk kris och en omfattande matkris som tog sin början efter Sovjetunionen fall och COMECON:s upplösning. I den här uppsatsen analyseras Kubas urbana jordbrukssektor ur perspektivet hållbar utveckling och hållbart jordbruk. Vad kan det kubanska exemplet bidra med för förståelsen av urbant jordbruk i utvecklingssammanhang? För det första visar fallet Kuba att urban jordbruksutveckling som strategi för ökad matsäkerhet, fattigdomsbekämpning och hållbar ekologisk urban utveckling, med flera fördelar kan genomföras med organiska/agroekologiska jordbruksmetoder. Odlingsmetoder likt dessa, om applicerade på rätt sätt, är med stor sannolikhet det ekonomiskt mest bärkraftiga, socialt mest hållbara och ekologiskt mest gynnsamma sättet att producera mat på i urbana områden. En del kritik har framkommit i litteraturen angående omfattande satsningar på urbant jordbruk som utvecklingsstrategi. Kritiken handlar framförallt om att begränsade ekonomiska resurser i många utvecklingsländer är en faktor som måste vägas in i sammanhanget. Kubas urbana jordbrukssektor uppkom och utvecklades emellertid under en tid då landet befann sig i en allvarlig ekonomisk kris och denna sektor har visat sig leda till både ökad matsäkerhet och förbättrade levnadsförhållande för de inblandade urbana invånarna.},
 author    = {Petersson, Susanne},
 keyword   = {Hållbart jordbruk,Organiskt jordbruk,Urbant jordbruk,Kuba},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbart jordbruk i en urban kontext: en studie av alternativ jordbruksutveckling på Kuba},
 year     = {2011},
}