Advanced

Piratkopia -en fara eller vara att räkna med

Hällström, Malin; Obradovac, Amra and Lindekrans, Natalie (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur olika detaljhandelsbutiker som säljer exklusiva varumärken påverkas och förhåller sig till piratkopiering samt vilka strategier de använder för att förhålla sig till piratkopieringen. Under uppsatsen använde vi oss av
samhällsvetenskaplig forskning när vi samlade in vår information. Därefter valde vi en kvalitativ forskningsmetod för att samla in det empiriska materialet, baserat på ett flertal djupintervjuer samt en observation. Vår empiri består utav totalt tolv intervjuer, varav tio stycken är personliga intervjuer och två är telefonintervjuer. Vi utförde även en observation. Vi har sett ett samband mellan piratkopieringen och dess påverkan på de exklusiva... (More)
Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur olika detaljhandelsbutiker som säljer exklusiva varumärken påverkas och förhåller sig till piratkopiering samt vilka strategier de använder för att förhålla sig till piratkopieringen. Under uppsatsen använde vi oss av
samhällsvetenskaplig forskning när vi samlade in vår information. Därefter valde vi en kvalitativ forskningsmetod för att samla in det empiriska materialet, baserat på ett flertal djupintervjuer samt en observation. Vår empiri består utav totalt tolv intervjuer, varav tio stycken är personliga intervjuer och två är telefonintervjuer. Vi utförde även en observation. Vi har sett ett samband mellan piratkopieringen och dess påverkan på de exklusiva detaljhandelsbutikerna. Resultaten visar på att butikerna bör ha strategier för att förhålla sig till piratkopieringens effekter. Vi har även identifierat ett antal risker och möjligheter piratkopieringen medför på butikerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hällström, Malin; Obradovac, Amra and Lindekrans, Natalie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
piratkopiering, detaljhandelsbutiker, exklusivitet, varumärken, image och strategier
language
Swedish
id
2166634
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1955&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:33
@misc{2166634,
 abstract   = {Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur olika detaljhandelsbutiker som säljer exklusiva varumärken påverkas och förhåller sig till piratkopiering samt vilka strategier de använder för att förhålla sig till piratkopieringen. Under uppsatsen använde vi oss av
samhällsvetenskaplig forskning när vi samlade in vår information. Därefter valde vi en kvalitativ forskningsmetod för att samla in det empiriska materialet, baserat på ett flertal djupintervjuer samt en observation. Vår empiri består utav totalt tolv intervjuer, varav tio stycken är personliga intervjuer och två är telefonintervjuer. Vi utförde även en observation. Vi har sett ett samband mellan piratkopieringen och dess påverkan på de exklusiva detaljhandelsbutikerna. Resultaten visar på att butikerna bör ha strategier för att förhålla sig till piratkopieringens effekter. Vi har även identifierat ett antal risker och möjligheter piratkopieringen medför på butikerna.},
 author    = {Hällström, Malin and Obradovac, Amra and Lindekrans, Natalie},
 keyword   = {piratkopiering,detaljhandelsbutiker,exklusivitet,varumärken,image och strategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Piratkopia -en fara eller vara att räkna med},
 year     = {2011},
}