Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Synen på generell lärarkompetens i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) : en textanalys

Mesaros, Marta LU (2013) PEDM22 20131
Education
Abstract (Swedish)
Statliga utredningar tillskriver lärare fullt ansvar för elevutfall och de låga resultaten och satsar därför på att höja lärarkompetens. Eftersom läroplanen är ett statligt styrdokument är det befogat att anta att grundskolans läroplan Lgr11 är det dokument som bestämmer vilken lärarkompetens som behövs för att undervisa i grundskolan med de uppsatta målen och riktlinjerna.
Syftet med det här arbetet är att tolka avsnittet om över-gripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan, Lgr11, för att identifiera vilken syn på generell lärarkompetens som präglar detta styrdokument. Studiens metod är en kvalitativ textanalys. Fokus ligger på lärares uppgifter, handlingar och relationer.
Av analysen framkommer att lärares arbete... (More)
Statliga utredningar tillskriver lärare fullt ansvar för elevutfall och de låga resultaten och satsar därför på att höja lärarkompetens. Eftersom läroplanen är ett statligt styrdokument är det befogat att anta att grundskolans läroplan Lgr11 är det dokument som bestämmer vilken lärarkompetens som behövs för att undervisa i grundskolan med de uppsatta målen och riktlinjerna.
Syftet med det här arbetet är att tolka avsnittet om över-gripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan, Lgr11, för att identifiera vilken syn på generell lärarkompetens som präglar detta styrdokument. Studiens metod är en kvalitativ textanalys. Fokus ligger på lärares uppgifter, handlingar och relationer.
Av analysen framkommer att lärares arbete huvudsakligen bör grundas på mötet med elever, där lärare skapar förutsättningar för måluppfyllelse och oftast förväntas att inta initierande och ledande roll. Slutsatsen är att läroplanen betonar lärares initiativtagande, ledningskompetens, organisatorisk kompetens och aktivt agerande. Att läroplanen betonar lärarkompetensens kognitiva och verbala karaktär ligger i linje med nutidens syn på kompetens, kunskap och lärande som finns både i Sverige och inom EU. Texten som analyseras omnämner däremot inte den didaktiska kompetensen vilket gör att kärnan i läraryrket – att lära någon något – inte finns med som nödvändig generell lärarkompetens för grundskolan.
Lärares relation med elever framstår i läroplanens text som den viktigaste förutsättningen för att nå läroplanens uppsatta mål. I texten ställs inga krav på administration, dokumentation och utvärdering. Det hade varit intressant att undersöka vilka krafter och tolkningar som ligger bakom den upplevda ökade administrativa bördan i läraryrket idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mesaros, Marta LU
supervisor
organization
course
PEDM22 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
lärarkompetens, Läroplan för grundskolan, Lgr11, grundskollärare
language
Swedish
id
3812854
date added to LUP
2013-06-17 14:09:41
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3812854,
 abstract   = {Statliga utredningar tillskriver lärare fullt ansvar för elevutfall och de låga resultaten och satsar därför på att höja lärarkompetens. Eftersom läroplanen är ett statligt styrdokument är det befogat att anta att grundskolans läroplan Lgr11 är det dokument som bestämmer vilken lärarkompetens som behövs för att undervisa i grundskolan med de uppsatta målen och riktlinjerna. 
Syftet med det här arbetet är att tolka avsnittet om över-gripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan, Lgr11, för att identifiera vilken syn på generell lärarkompetens som präglar detta styrdokument. Studiens metod är en kvalitativ textanalys. Fokus ligger på lärares uppgifter, handlingar och relationer. 
Av analysen framkommer att lärares arbete huvudsakligen bör grundas på mötet med elever, där lärare skapar förutsättningar för måluppfyllelse och oftast förväntas att inta initierande och ledande roll. Slutsatsen är att läroplanen betonar lärares initiativtagande, ledningskompetens, organisatorisk kompetens och aktivt agerande. Att läroplanen betonar lärarkompetensens kognitiva och verbala karaktär ligger i linje med nutidens syn på kompetens, kunskap och lärande som finns både i Sverige och inom EU. Texten som analyseras omnämner däremot inte den didaktiska kompetensen vilket gör att kärnan i läraryrket – att lära någon något – inte finns med som nödvändig generell lärarkompetens för grundskolan. 
Lärares relation med elever framstår i läroplanens text som den viktigaste förutsättningen för att nå läroplanens uppsatta mål. I texten ställs inga krav på administration, dokumentation och utvärdering. Det hade varit intressant att undersöka vilka krafter och tolkningar som ligger bakom den upplevda ökade administrativa bördan i läraryrket idag.},
 author    = {Mesaros, Marta},
 keyword   = {lärarkompetens,Läroplan för grundskolan,Lgr11,grundskollärare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synen på generell lärarkompetens i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) : en textanalys},
 year     = {2013},
}