Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tomatens öde - En kartläggning av matsvinn i primärproduktionen

Andersson, Sara LU (2013) MVEM12 20131
Studies in Environmental Science
Abstract
It is estimated that between 30 and 50 percent of the food produced in the world annually will never be consumed by humans. The fact that significant amounts of food are lost or thrown away in the food supply chain is not just an environmental issue; above all it is a huge problem because many people in the world do not have access to food. Lost food and waste appears throughout the whole food supply chain, where primary production is the part of the chain where statistics to a great extent are missing. The Swedish government is now (in 2013) investing 12 million on efforts to reduce unnecessary food waste at all stages in the food supply chain, which includes a mapping of food waste in primary production.

The aim of this study is to... (More)
It is estimated that between 30 and 50 percent of the food produced in the world annually will never be consumed by humans. The fact that significant amounts of food are lost or thrown away in the food supply chain is not just an environmental issue; above all it is a huge problem because many people in the world do not have access to food. Lost food and waste appears throughout the whole food supply chain, where primary production is the part of the chain where statistics to a great extent are missing. The Swedish government is now (in 2013) investing 12 million on efforts to reduce unnecessary food waste at all stages in the food supply chain, which includes a mapping of food waste in primary production.

The aim of this study is to identify what happens with the standard round tomatoes that are grown and harvested in Sweden (i.e. if the tomatoes are sold to wholesale, are consumed in the private household etc.), with the purpose of determining food waste. Furthermore, the study intends to investigate the cause or causes to why the standard round tomatoes are not sold for human consumption or in one or another way reach the human stomach. And from this evaluate whether there are actions that can be taken to reduce any possible loss of standard round tomatoes in primary production. Interviews with 20 tomato producers and three producer organizations resulted in the conclusion that food waste of standard round tomatoes in Sweden are very small in primary production. The causes of the wastage include tomatoes that are damaged, overripe, rotten, cracked or that they have fallen from the plant and reached the ground. However, if the plant and/or the tomatoes are affected by some disease, the wastage can be much larger. The tomatoes that become waste will either be composted or used for biogas production or animal feed.

The cultivation techniques and selling systems that are used are most likely contributing to the small wastage. Resources like energy and water are used in the production and a small wastage means that these are not lost without any use. Although the waste percentage is low it still contributes to a certain amount of lost tomatoes and one way that perhaps can reduce this even more is if these tomatoes could be processed in some way. In that manner more tomatoes can reach the consumer, which is a better utilization of resources. (Less)
Abstract (Swedish)
Mellan cirka 30-50 procent av den mat som produceras i världen årligen kommer aldrig människan tillgodo som föda. Att mat slängs eller på annat sätt går förlorad i livsmedelskedjan är ett stort problem, framför allt för att många människor i världen inte har tillgång till mat men också för att produktionen av livsmedel medför en betydande miljöpåverkan. Vad gäller statistiken över matsvinnet är det primärproduktionen, det vill säga det första steget i livsmedelskedjan, som utgör det största mörkertalet.

Syftet med den här studien är att kartlägga vad som händer med de vanliga runda tomater som odlas och skördas i Sverige (det vill säga om tomaterna säljs till grossist, konsumeras i det privata hushållet etcetera), med utgångspunkt från... (More)
Mellan cirka 30-50 procent av den mat som produceras i världen årligen kommer aldrig människan tillgodo som föda. Att mat slängs eller på annat sätt går förlorad i livsmedelskedjan är ett stort problem, framför allt för att många människor i världen inte har tillgång till mat men också för att produktionen av livsmedel medför en betydande miljöpåverkan. Vad gäller statistiken över matsvinnet är det primärproduktionen, det vill säga det första steget i livsmedelskedjan, som utgör det största mörkertalet.

Syftet med den här studien är att kartlägga vad som händer med de vanliga runda tomater som odlas och skördas i Sverige (det vill säga om tomaterna säljs till grossist, konsumeras i det privata hushållet etcetera), med utgångspunkt från att fastställa hur stort svinnet är. Vidare är syftet att undersöka orsaken/-erna till att de vanliga runda tomaterna blir svinn samt utvärdera huruvida det finns åtgärder som kan vidtas för att minska ett eventuellt bortfall av vanliga runda tomater i primärproduktionen.

Intervjuer med 20 tomatodlarföretag och tre producentorganisationer har genomförts och utifrån resultatet kan det konstateras att svinn av vanliga runda tomater är litet i primärproduktionen. En kassation på mellan 0-2 procent har angivits och orsakerna till att tomaterna blir svinn är bland annat att de är skadade, spruckna, ruttna, övermogna/mjuka eller att de har trillat ner från plantan. De vanliga runda tomater som blir svinn går i huvudsak till kompostering men det förekommer även att tomaterna blir djurfoder eller används för biogasproduktion. Det framgår också att det kan vara en betydligt större andel vanliga runda tomater som blir svinn om plantan och/eller tomaterna angrips av någon sjukdom.

De odlingstekniker och försäljningssystem som används bidrar med stor sannolikhet till det låga svinnet av vanliga runda tomater i primärproduktionen. Men trots det låga svinnet är det ändå en viss volym tomater som försvinner ur livsmedelskedjan och genom att till exempel förädla produkten skulle kanske även de så kallade kassationstomaterna kunna nå hela vägen till konsument. Det kan konstateras att produktionen av vanliga runda tomater sker på ett mycket bra sätt, bland annat bidrar det låga svinnet till att resurser och insatsmedel för produktionen tas tillvara. Vad som händer med de vanliga runda tomaterna när de har lämnat producentledet är dock en annan historia men det kan helt klart konstateras att dessa kan köpas i butiken med gott samvete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sara LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
4113472
date added to LUP
2013-12-19 16:55:57
date last changed
2013-12-19 16:55:57
@misc{4113472,
 abstract   = {It is estimated that between 30 and 50 percent of the food produced in the world annually will never be consumed by humans. The fact that significant amounts of food are lost or thrown away in the food supply chain is not just an environmental issue; above all it is a huge problem because many people in the world do not have access to food. Lost food and waste appears throughout the whole food supply chain, where primary production is the part of the chain where statistics to a great extent are missing. The Swedish government is now (in 2013) investing 12 million on efforts to reduce unnecessary food waste at all stages in the food supply chain, which includes a mapping of food waste in primary production. 

The aim of this study is to identify what happens with the standard round tomatoes that are grown and harvested in Sweden (i.e. if the tomatoes are sold to wholesale, are consumed in the private household etc.), with the purpose of determining food waste. Furthermore, the study intends to investigate the cause or causes to why the standard round tomatoes are not sold for human consumption or in one or another way reach the human stomach. And from this evaluate whether there are actions that can be taken to reduce any possible loss of standard round tomatoes in primary production. Interviews with 20 tomato producers and three producer organizations resulted in the conclusion that food waste of standard round tomatoes in Sweden are very small in primary production. The causes of the wastage include tomatoes that are damaged, overripe, rotten, cracked or that they have fallen from the plant and reached the ground. However, if the plant and/or the tomatoes are affected by some disease, the wastage can be much larger. The tomatoes that become waste will either be composted or used for biogas production or animal feed.

The cultivation techniques and selling systems that are used are most likely contributing to the small wastage. Resources like energy and water are used in the production and a small wastage means that these are not lost without any use. Although the waste percentage is low it still contributes to a certain amount of lost tomatoes and one way that perhaps can reduce this even more is if these tomatoes could be processed in some way. In that manner more tomatoes can reach the consumer, which is a better utilization of resources.},
 author    = {Andersson, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tomatens öde - En kartläggning av matsvinn i primärproduktionen},
 year     = {2013},
}