Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitet i förskolan - för vem?

Liljeqvist, Tove LU (2016) PEDM22 20152
Education
Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, är syftet med denna uppsats att undersöka hur förskolepersonal upplever sin arbetsplats och möjligheterna att påverka sitt arbete, samt att låta deras röster höras. Frågeställningarna som används är ”Vad är kvalitet i förskolan enligt personalen?”, ”Hur skulle personalen önska att förskolan utvecklades?” samt ”Vilken betydelse har det att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats?”. Intervjuer med sex kvinnliga pedagoger har använts för att samla in data, som sedan har analyserats med hjälp av feministisk organisationsteori och Joan Ackers ”ojämlika regimer”. Datan visar att kvalitet i förskolan är ett svårfångat begrepp, då de intervjuade bland annat väljer att prata om... (More)
Med utgångspunkt i att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, är syftet med denna uppsats att undersöka hur förskolepersonal upplever sin arbetsplats och möjligheterna att påverka sitt arbete, samt att låta deras röster höras. Frågeställningarna som används är ”Vad är kvalitet i förskolan enligt personalen?”, ”Hur skulle personalen önska att förskolan utvecklades?” samt ”Vilken betydelse har det att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats?”. Intervjuer med sex kvinnliga pedagoger har använts för att samla in data, som sedan har analyserats med hjälp av feministisk organisationsteori och Joan Ackers ”ojämlika regimer”. Datan visar att kvalitet i förskolan är ett svårfångat begrepp, då de intervjuade bland annat väljer att prata om vad som enligt dem inte är kvalitet. Personalen upplever att det saknas resurser för att kunna skapa hög kvalitet i förskolan. Datan visar också på diskrepans mellan vad som är kvalitet i förskolan enligt personalen, och enligt Förskoleförvaltningen/Malmö Stad. Samhällets syn på kvinnor idag, och historiskt, har stor betydelse för hur förskolan organiseras och för personalen själva. Det förväntas att personalen ska ”pussla” när resurserna saknas, istället för att protestera. Datan visar även att Förskoleförvaltningen och Malmö Stad inte verkar lyssna på, och ta hänsyn till, vetenskapliga rapporter eller aktuell forskning, när de organiserar förskolan. Istället för att skapa möjligheter för personalen att arbeta fram en förskola med hög kvalitet, skapar de förutsättningar för en betydligt sämre verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljeqvist, Tove LU
supervisor
organization
course
PEDM22 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Förskola, Förskolepersonal, Feministisk organisationsteori, Kvalitet, Malmö Stad, Kvinnodominerad arbetsplats, Organisation, Könssegregering.
language
Swedish
id
8564947
date added to LUP
2016-02-09 14:06:55
date last changed
2016-04-12 14:05:00
@misc{8564947,
 abstract   = {Med utgångspunkt i att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, är syftet med denna uppsats att undersöka hur förskolepersonal upplever sin arbetsplats och möjligheterna att påverka sitt arbete, samt att låta deras röster höras. Frågeställningarna som används är ”Vad är kvalitet i förskolan enligt personalen?”, ”Hur skulle personalen önska att förskolan utvecklades?” samt ”Vilken betydelse har det att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats?”. Intervjuer med sex kvinnliga pedagoger har använts för att samla in data, som sedan har analyserats med hjälp av feministisk organisationsteori och Joan Ackers ”ojämlika regimer”. Datan visar att kvalitet i förskolan är ett svårfångat begrepp, då de intervjuade bland annat väljer att prata om vad som enligt dem inte är kvalitet. Personalen upplever att det saknas resurser för att kunna skapa hög kvalitet i förskolan. Datan visar också på diskrepans mellan vad som är kvalitet i förskolan enligt personalen, och enligt Förskoleförvaltningen/Malmö Stad. Samhällets syn på kvinnor idag, och historiskt, har stor betydelse för hur förskolan organiseras och för personalen själva. Det förväntas att personalen ska ”pussla” när resurserna saknas, istället för att protestera. Datan visar även att Förskoleförvaltningen och Malmö Stad inte verkar lyssna på, och ta hänsyn till, vetenskapliga rapporter eller aktuell forskning, när de organiserar förskolan. Istället för att skapa möjligheter för personalen att arbeta fram en förskola med hög kvalitet, skapar de förutsättningar för en betydligt sämre verksamhet.},
 author    = {Liljeqvist, Tove},
 keyword   = {Förskola,Förskolepersonal,Feministisk organisationsteori,Kvalitet,Malmö Stad,Kvinnodominerad arbetsplats,Organisation,Könssegregering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitet i förskolan - för vem?},
 year     = {2016},
}