Advanced

Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? En studie utifrån Dimensions of Brand Personality

Öberg, Lina LU ; Frick, Ellen LU and Ekholm, Simon LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.”
Seminariedatum: 2017-06-02
Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring
Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ forskningsmetod genom en enkätundersökning. Vi har antagit en deduktiv... (More)
Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.”
Seminariedatum: 2017-06-02
Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring
Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ forskningsmetod genom en enkätundersökning. Vi har antagit en deduktiv forskningsansats samt en konstruktivistisk kunskapssyn.
Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som används i uppsatsen är Dimensions of Brand Personality och gerillamarknadsföring.
Empiri: Totalt 70 svar har samlats in genom enkäten som skickades ut via Facebook. Enkätundersökningen baserades på tre scenarier som illustrerade tre olika gerillamarknadsföringsmetoder. Respondenterna fick sedan gradera till vilken grad de associerade dessa till en rad egenskaper hämtade från Aakers (1997) Dimensions of Brand Personality.
Resultat: Studien visar att konsumenter kan associera olika gerillamarknadsföringsmetoder till personligheter. Resultatet är statistiskt säkerställt men öppnar för vidare forskning kring ämnet. (Less)
Popular Abstract
Title: “Do guerilla marketing methods have personalities? - A study based on Dimensions of Brand Personality.”
Seminar date: 2017-06-02
Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points
Authors: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg
Advisor: Annette Cerne
Key words: Marketing, Dimensions of Brand Personality, guerilla marketing, brand personality, creative marketing
Purpose: To investigate whether the different Guerilla Marketing methods can be associated to any specific personality based on Jennifer Aaker’s theory Dimensions of Brand Personality. Methodology: The essay is based on a quantitative research method through a survey. We have... (More)
Title: “Do guerilla marketing methods have personalities? - A study based on Dimensions of Brand Personality.”
Seminar date: 2017-06-02
Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points
Authors: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg
Advisor: Annette Cerne
Key words: Marketing, Dimensions of Brand Personality, guerilla marketing, brand personality, creative marketing
Purpose: To investigate whether the different Guerilla Marketing methods can be associated to any specific personality based on Jennifer Aaker’s theory Dimensions of Brand Personality. Methodology: The essay is based on a quantitative research method through a survey. We have adopted a deductible research effort and a constructivist knowledge.
Theoretical perspectives: The theoretical perspectives used in the essay are Dimensions of Brand Personality and Guerilla Marketing.
Empirical foundation: A total of 70 answers have been collected through the survey submitted via Facebook. The survey was based on three scenarios which illustrated three different guerilla marketing methods. The respondents then graded to which degree they associated these to a number of traits collected from Aakers (1997) Dimensions of Brand Personality.
Conclusions: The study shows that consumers can associate different guerilla marketing methods with personalities. The result is statistically ensured but opens up for further research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öberg, Lina LU ; Frick, Ellen LU and Ekholm, Simon LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marketing, Dimensions of Brand Personality, guerrilla marketing, brand personality, creative marketing
language
Swedish
id
8919628
date added to LUP
2017-07-05 15:53:45
date last changed
2017-07-05 15:53:45
@misc{8919628,
 abstract   = {Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.”
Seminariedatum: 2017-06-02
Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring
Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ forskningsmetod genom en enkätundersökning. Vi har antagit en deduktiv forskningsansats samt en konstruktivistisk kunskapssyn.
Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som används i uppsatsen är Dimensions of Brand Personality och gerillamarknadsföring.
Empiri: Totalt 70 svar har samlats in genom enkäten som skickades ut via Facebook. Enkätundersökningen baserades på tre scenarier som illustrerade tre olika gerillamarknadsföringsmetoder. Respondenterna fick sedan gradera till vilken grad de associerade dessa till en rad egenskaper hämtade från Aakers (1997) Dimensions of Brand Personality.
Resultat: Studien visar att konsumenter kan associera olika gerillamarknadsföringsmetoder till personligheter. Resultatet är statistiskt säkerställt men öppnar för vidare forskning kring ämnet.},
 author    = {Öberg, Lina and Frick, Ellen and Ekholm, Simon},
 keyword   = {Marketing,Dimensions of Brand Personality,guerrilla marketing,brand personality,creative marketing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? En studie utifrån Dimensions of Brand Personality},
 year     = {2017},
}