Advanced

"Jag visste ju inte ens..." Flickors målbrott och sångpedagogers strategier

Svensk, Anna LU (2018) LAMP72 20181
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om sångpedagogers strategier kring flickors målbrottsutveckling. Utöver det är syftet att belysa vad flickor själva upplever och kan beskriva rörande det egna målbrottet. Bakgrunden till studien är författarens egen upplevelse av sång under tonåren. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sångpedagoger samt genom ett fokusgruppsamtal med flickor ur en flickkör. Resultatet visar att sångpedagoger själva hittat metoder och strategier för att hantera den problematik som kan uppkomma i samband med flickors målbrott. Dessa strategier innefattar bland annat särskilda sångövningar och sångtekniska fokusområden. Utöver det diskuteras också eventuella nackdelar med fast stämindelning i... (More)
Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om sångpedagogers strategier kring flickors målbrottsutveckling. Utöver det är syftet att belysa vad flickor själva upplever och kan beskriva rörande det egna målbrottet. Bakgrunden till studien är författarens egen upplevelse av sång under tonåren. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sångpedagoger samt genom ett fokusgruppsamtal med flickor ur en flickkör. Resultatet visar att sångpedagoger själva hittat metoder och strategier för att hantera den problematik som kan uppkomma i samband med flickors målbrott. Dessa strategier innefattar bland annat särskilda sångövningar och sångtekniska fokusområden. Utöver det diskuteras också eventuella nackdelar med fast stämindelning i körverksamhet för flickor i tonåren. Resultatet visar också att information och kunskap om flickors röstutveckling inte varit del av sångpedagogernas yrkesutbildning utan något som de själva behövt söka upp och lära sig om på egen hand. Mer kunskap om flickors målbrott efterfrågas, dels av sångpedagoger, men även av flickor själva som vet väldigt lite om den egna röstutvecklingen. (Less)
Abstract
This study aims to deepen the knowledge about vocal education strategies on girls'
vocal development during adolescence. In addition, the purpose is to highlight what
girls themselves experience and can describe about their own adolescent voice change.
The background to the study is the author's own experience of singing during the
teenage years. The study has been conducted through qualitative interviews with vocal
teachers, as well as through a focus group with two girls from a girls’ choir. The result
shows that vocal teachers have found methods and strategies to deal with problems that
may arise in connection with girls' voice change. These strategies include special vocal
exercises and focusing on specific areas of singing... (More)
This study aims to deepen the knowledge about vocal education strategies on girls'
vocal development during adolescence. In addition, the purpose is to highlight what
girls themselves experience and can describe about their own adolescent voice change.
The background to the study is the author's own experience of singing during the
teenage years. The study has been conducted through qualitative interviews with vocal
teachers, as well as through a focus group with two girls from a girls’ choir. The result
shows that vocal teachers have found methods and strategies to deal with problems that
may arise in connection with girls' voice change. These strategies include special vocal
exercises and focusing on specific areas of singing technique. In addition, possible
disadvantages of classifying teenage girls’ voices as alto or soprano are also discussed.
The result also shows that vocal teachers have had to find these strategies by
themselves. Information and knowledge about girls' vocal development was not part of
their education, instead they needed to search information about it and learn how to deal
with it on their own. More knowledge about girls' vocal development is sought-after,
both by vocal teachers, but also by girls themselves who know very little about their
own vocal development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensk, Anna LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Flickor, Kör, Målbrott, Röstutveckling, Sång, Sångpedagog, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Adolescent, Girls, Choir, Vocal Development, Voice Change, Singing, Singer Education, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8943862
date added to LUP
2018-06-14 16:47:12
date last changed
2018-06-14 16:47:12
@misc{8943862,
 abstract   = {This study aims to deepen the knowledge about vocal education strategies on girls'
vocal development during adolescence. In addition, the purpose is to highlight what
girls themselves experience and can describe about their own adolescent voice change.
The background to the study is the author's own experience of singing during the
teenage years. The study has been conducted through qualitative interviews with vocal
teachers, as well as through a focus group with two girls from a girls’ choir. The result
shows that vocal teachers have found methods and strategies to deal with problems that
may arise in connection with girls' voice change. These strategies include special vocal
exercises and focusing on specific areas of singing technique. In addition, possible
disadvantages of classifying teenage girls’ voices as alto or soprano are also discussed.
The result also shows that vocal teachers have had to find these strategies by
themselves. Information and knowledge about girls' vocal development was not part of
their education, instead they needed to search information about it and learn how to deal
with it on their own. More knowledge about girls' vocal development is sought-after,
both by vocal teachers, but also by girls themselves who know very little about their
own vocal development.},
 author    = {Svensk, Anna},
 keyword   = {Flickor,Kör,Målbrott,Röstutveckling,Sång,Sångpedagog,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Adolescent,Girls,Choir,Vocal Development,Voice Change,Singing,Singer Education,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag visste ju inte ens..." Flickors målbrott och sångpedagogers strategier},
 year     = {2018},
}