Advanced

Genrebredd i flöjtundervisning – en kvalitativ intervjustudie kring flöjtpedagogers undervisning på musik- och kulturskola

Lideberg, Hila LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
När jag hade flöjtlektioner på kulturskola värderades inte musiken efter genrer. Min upplevelse var att flera olika genrer förekom lika ofta på lektionerna. När jag senare sökte in till musikhögskolan och var tvungen att välja genre rubbades denna bild och jag frågade mig vad min roll som flöjtpedagog kommer vara. Ska jag nischa mig inom en genre, eller ska jag kunna lära ut lite av varje?

Syftet med studien är att få en bild av vad flöjtpedagoger har för uppfattning kring genrebredd i sin undervisning på musik- och kulturskola. Studiens forskningsfrågor är:
• Vad har tre flöjtpedagoger i södra Sverige för uppfattning kring genrebredd i sin
undervisning på musik- och kulturskola?
• Vilka faktorer ligger till grund för val av genre(r)... (More)
När jag hade flöjtlektioner på kulturskola värderades inte musiken efter genrer. Min upplevelse var att flera olika genrer förekom lika ofta på lektionerna. När jag senare sökte in till musikhögskolan och var tvungen att välja genre rubbades denna bild och jag frågade mig vad min roll som flöjtpedagog kommer vara. Ska jag nischa mig inom en genre, eller ska jag kunna lära ut lite av varje?

Syftet med studien är att få en bild av vad flöjtpedagoger har för uppfattning kring genrebredd i sin undervisning på musik- och kulturskola. Studiens forskningsfrågor är:
• Vad har tre flöjtpedagoger i södra Sverige för uppfattning kring genrebredd i sin
undervisning på musik- och kulturskola?
• Vilka faktorer ligger till grund för val av genre(r) vid flöjtlektioner på musik- och
kulturskola?

Datainsamlingen har skett via kvalitativa intervjuer; tre flöjtpedagoger i södra Sverige har intervjuats.

I litteraturgenomgången finns en beskrivning av olika genrer och dess kännetecken, samt en historisk överblick av musik- och kulturskolan som verksamhet och hur den fungerar idag.

Resultatet visar att samtliga intervjuade flöjtpedagoger ser ett ansvar i att visa på genrebredd i sin flöjtundervisning. De ser även orkestern som en hjälp till att presentera ny musik för eleverna. Istället för att välja repertoar utifrån genre väljer ofta pedagogerna musik som är flöjtistisk och lättillgänglig för eleverna. Även elevens eller pedagogens musikaliska intressen spelar in vid val av repertoar. Hur mycket dessa intressen påverkar undervisningen är olika hos informanterna. (Less)
Abstract
When I had flute lessons at the community school of music and art, music was not valued according to genres. My experience was that several different genres were equally common in the lessons. When I later applied to Malmö Academy of Music, and had to choose a genre, this idea was disrupted and I asked myself what my role as a flute teacher would be. Should I specialize myself within a genre, or should I be able to teach a little of each?

The purpose of the study is to get a picture of flute educators ́ understanding of diverse genres in their teaching in the community school of music and art. The research questions are:
• How to three flute educators in southern Sweden understand diversity of genres in
their teaching at the community... (More)
When I had flute lessons at the community school of music and art, music was not valued according to genres. My experience was that several different genres were equally common in the lessons. When I later applied to Malmö Academy of Music, and had to choose a genre, this idea was disrupted and I asked myself what my role as a flute teacher would be. Should I specialize myself within a genre, or should I be able to teach a little of each?

The purpose of the study is to get a picture of flute educators ́ understanding of diverse genres in their teaching in the community school of music and art. The research questions are:
• How to three flute educators in southern Sweden understand diversity of genres in
their teaching at the community school of music and art?
• What factors form the basis of the choice of genre(s) for flute lessons at the
community school of music and art?

The data collection has been done through qualitative interviews: three flute educators in southern Sweden have been interviewed.

In the literature review, there is a description of different genres and its characteristics, as well as a historical overview of the Swedish community school of music and art as an activity and how it functions today.

The result shows that all interviewed flute educators see a responsibility in presenting diverse genres in their flute teaching. They also see the orchestra as an opportunity to presenting new music to the students. Instead of choosing a repertoire based on genre, the teachers often choose music that is idiomatic to the flute and that is easily accessible to the students. Even the pupil's or the educator's musical taste plays a role in the selection of the repertoire. To what degree their musical tastes influence the selection of repertoire is different among the informants. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lideberg, Hila LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Genrebredd, Flöjt, Musik- och kulturskola, Musikundervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Diverse genres, Flute, The community school of music and art, Music education, Educational Science
language
Swedish
id
8989593
date added to LUP
2019-08-20 15:15:45
date last changed
2019-08-20 15:15:45
@misc{8989593,
 abstract   = {When I had flute lessons at the community school of music and art, music was not valued according to genres. My experience was that several different genres were equally common in the lessons. When I later applied to Malmö Academy of Music, and had to choose a genre, this idea was disrupted and I asked myself what my role as a flute teacher would be. Should I specialize myself within a genre, or should I be able to teach a little of each?

The purpose of the study is to get a picture of flute educators ́ understanding of diverse genres in their teaching in the community school of music and art. The research questions are:
• How to three flute educators in southern Sweden understand diversity of genres in
their teaching at the community school of music and art?
• What factors form the basis of the choice of genre(s) for flute lessons at the
community school of music and art?

The data collection has been done through qualitative interviews: three flute educators in southern Sweden have been interviewed.

In the literature review, there is a description of different genres and its characteristics, as well as a historical overview of the Swedish community school of music and art as an activity and how it functions today.

The result shows that all interviewed flute educators see a responsibility in presenting diverse genres in their flute teaching. They also see the orchestra as an opportunity to presenting new music to the students. Instead of choosing a repertoire based on genre, the teachers often choose music that is idiomatic to the flute and that is easily accessible to the students. Even the pupil's or the educator's musical taste plays a role in the selection of the repertoire. To what degree their musical tastes influence the selection of repertoire is different among the informants.},
 author    = {Lideberg, Hila},
 keyword   = {Genrebredd,Flöjt,Musik- och kulturskola,Musikundervisning,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Diverse genres,Flute,The community school of music and art,Music education,Educational Science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genrebredd i flöjtundervisning – en kvalitativ intervjustudie kring flöjtpedagogers undervisning på musik- och kulturskola},
 year     = {2019},
}