Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler - del 2

Zadera, Veronika LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 utforskar hur mentalisering och mimning fungerar i musikalisk övning, enskilt och som duo, i arbetet mot en konsertfärdig produkt. Här redogörs även för hur medvetandezonerna zon 1 och zon 2, som upptäcktes i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1, kan fungera i musikalisk övning genom mentalisering. Utöver dessa två frågor undersöks också hur mentalisering kan brukas i musikundervisning. Jag som skriver denna rapport heter Veronika Zadera och jag är sångerska. Studien har jag genomfört tillsammans med violinisten Hannah Lindmossen. I studien används en undersökningsmetod som jag och Lindmossen har utvecklat med inspiration från analytisk autoetnografi, aktionsforskning,... (More)
Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 utforskar hur mentalisering och mimning fungerar i musikalisk övning, enskilt och som duo, i arbetet mot en konsertfärdig produkt. Här redogörs även för hur medvetandezonerna zon 1 och zon 2, som upptäcktes i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1, kan fungera i musikalisk övning genom mentalisering. Utöver dessa två frågor undersöks också hur mentalisering kan brukas i musikundervisning. Jag som skriver denna rapport heter Veronika Zadera och jag är sångerska. Studien har jag genomfört tillsammans med violinisten Hannah Lindmossen. I studien används en undersökningsmetod som jag och Lindmossen har utvecklat med inspiration från analytisk autoetnografi, aktionsforskning, semistrukturerad observation och fenomenologi. Förutom att Lindmossen och jag är forskare i studien är vi även deltagare i den, vilket ger oss en särskild inblick och förståelse för datan vi samlat in. Det musikstycke som används i studien är I know where I’m goin’, arrangerad av Rebecca Clarke. Jag genomför också intervjuer med två musiklärare och en elev för att utforska hur metoderna vi undersöker kan användas i musikundervisning.

Inom idrott är mentalisering en etablerad träningsmetod och det finns gott om forskning som stödjer dess effektivitet (Hathaway, 2013; Singer et al., 1993; Vergeer & Roberts, 2006). Även inom musik finns ett fåtal studier som stödjer detsamma (Freymuth, 1999; Ross, 1985). Målet med denna studie har varit att utöka forskningen inom detta område. Jag har kommit fram till att metoderna kan vara mycket effektiva för individuell övning samt för instudering i duo. Även inom undervisning visar våra resultat på lovande möjligheter. Vi tror att mentalisering i framtiden kommer att vara en väletablerad övningsmetod inom musik. (Less)
Abstract
Alternative methods of practising music – part 2 explores different ways in which imagery and miming work when practising music, both individually and as a duo, in the process towards a product that is ready for concert. Also presented is how the zones of awareness zone 1 and zone 2, that were discovered in Alternative methods of practising music – part 1, can work for musical practice through imagery. Furthermore, the question of how imagery can be used when teaching music is addressed. My name is Veronika Zadera and I am a singer. The study behind this report was conducted by myself and the violinist Hannah Lindmossen. In this study we use a research method that we ourselves have developed, inspired by analytical autoethnography, action... (More)
Alternative methods of practising music – part 2 explores different ways in which imagery and miming work when practising music, both individually and as a duo, in the process towards a product that is ready for concert. Also presented is how the zones of awareness zone 1 and zone 2, that were discovered in Alternative methods of practising music – part 1, can work for musical practice through imagery. Furthermore, the question of how imagery can be used when teaching music is addressed. My name is Veronika Zadera and I am a singer. The study behind this report was conducted by myself and the violinist Hannah Lindmossen. In this study we use a research method that we ourselves have developed, inspired by analytical autoethnography, action research, semi-structured observation and phenomenology. Lindmossen and I are both researches and participants in the study, which gives us a deeper understanding of the data that we have collected. The musical piece that we use in the study is called I know where I’m goin’, and is arranged by Rebecca Clarke. I have also interviewed two music teachers and a pupil to one of them to study how the methods that we study might be used when teaching music.

In sports, imagery is an established way of training and there is a good deal of research supporting its efficiency (Hathaway, 2013; Singer et al., 1993; Vergeer & Roberts, 2006). In the music field there is also a small number of studies that support the same conclusions (Freymuth, 1999; Ross, 1985). The goal of this study has been to expand the research of imagery within this field. I have concluded that these methods can be very efficient ways of practising both individually and in a duo. Moreover, it shows promising results in regards to the opportunities that these methods open up for music education. I think that the future will show imagery as a well-established method of practising music. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zadera, Veronika LU
supervisor
organization
alternative title
Alternative Methods of Practising Music: A Study of Rehearsing Without Main Instruments for Individual Musicians and Small Ensembles - Part 2
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Alternativa, Mentalisering, Metoder, Musik, Musiker, Musikpedagogik, Samspel, Utbildningsvetenskap, Zon 1, Zon 2, Öva, Övning, Alternative, Educational Science, Imagery, Methods, Music, Music education, Musical interaction, Musicians, Practise, Practice, Practising, Zone 1, Zone 2
language
Swedish
id
9047179
date added to LUP
2021-06-10 17:09:29
date last changed
2021-06-10 17:09:29
@misc{9047179,
 abstract   = {{Alternative methods of practising music – part 2 explores different ways in which imagery and miming work when practising music, both individually and as a duo, in the process towards a product that is ready for concert. Also presented is how the zones of awareness zone 1 and zone 2, that were discovered in Alternative methods of practising music – part 1, can work for musical practice through imagery. Furthermore, the question of how imagery can be used when teaching music is addressed. My name is Veronika Zadera and I am a singer. The study behind this report was conducted by myself and the violinist Hannah Lindmossen. In this study we use a research method that we ourselves have developed, inspired by analytical autoethnography, action research, semi-structured observation and phenomenology. Lindmossen and I are both researches and participants in the study, which gives us a deeper understanding of the data that we have collected. The musical piece that we use in the study is called I know where I’m goin’, and is arranged by Rebecca Clarke. I have also interviewed two music teachers and a pupil to one of them to study how the methods that we study might be used when teaching music. 

 In sports, imagery is an established way of training and there is a good deal of research supporting its efficiency (Hathaway, 2013; Singer et al., 1993; Vergeer & Roberts, 2006). In the music field there is also a small number of studies that support the same conclusions (Freymuth, 1999; Ross, 1985). The goal of this study has been to expand the research of imagery within this field. I have concluded that these methods can be very efficient ways of practising both individually and in a duo. Moreover, it shows promising results in regards to the opportunities that these methods open up for music education. I think that the future will show imagery as a well-established method of practising music.}},
 author    = {{Zadera, Veronika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler - del 2}},
 year     = {{2021}},
}