Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Demokrati - spelar roll? En studie om demokratiskt värdegrundsarbete i musikundervisning

Sundén, Hanna LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract
This study aims to explore how music teachers in Sweden work with democratic values. The data for this study was generated through a survey and four interviews. The survey was targeted at students and music teachers from high school, grades 7-9, to upper secondary school. The semi-structured interviews were conducted with four of the teachers who answered the questionnaire, two teachers from each teacher group. The results of the survey show that the consensus between students and teachers were greater in upper secondary school than in high school. The results of the survey show that the schools and the music teachers generally work with the democratic values from a meta- perspective where the students in high school are not as included in... (More)
This study aims to explore how music teachers in Sweden work with democratic values. The data for this study was generated through a survey and four interviews. The survey was targeted at students and music teachers from high school, grades 7-9, to upper secondary school. The semi-structured interviews were conducted with four of the teachers who answered the questionnaire, two teachers from each teacher group. The results of the survey show that the consensus between students and teachers were greater in upper secondary school than in high school. The results of the survey show that the schools and the music teachers generally work with the democratic values from a meta- perspective where the students in high school are not as included in the big picture as the teachers and the upper secondary students. Methods and opportunities to work democratically and with value-based work varies based on group size, “teacher density” and access to a meta-perspective. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare arbetar kring demokratisk värdegrund, hur musiklärare uppfattar värdegrundsarbete och vilka möjligheter som ges till lärare och elever att utveckla förståelsen av vad demokratisk värdegrund är eller kan vara. Studiens data genererades genom en enkätstudie och en intervjustudie. Enkäten riktades mot elever och musiklärare från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med fyra av lärarna som besvarat enkäten, två lärare från respektive lärargrupp. Enkätens resultat visar på att samsynen kring värdegrundsarbetet mellan elever och lärare är större på gymnasiet än på högstadiet. Enkätens resultat visar att skolan och musikundervisningen... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare arbetar kring demokratisk värdegrund, hur musiklärare uppfattar värdegrundsarbete och vilka möjligheter som ges till lärare och elever att utveckla förståelsen av vad demokratisk värdegrund är eller kan vara. Studiens data genererades genom en enkätstudie och en intervjustudie. Enkäten riktades mot elever och musiklärare från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med fyra av lärarna som besvarat enkäten, två lärare från respektive lärargrupp. Enkätens resultat visar på att samsynen kring värdegrundsarbetet mellan elever och lärare är större på gymnasiet än på högstadiet. Enkätens resultat visar att skolan och musikundervisningen generellt jobbar med demokratiskt värdegrundsarbete på ett metaperspektiv där eleverna på högstadiet inte är lika inkluderade i helhetsbilden som gymnasieeleverna och lärarna. Intervjustudiens resultat visar på att samsynen mellan lärarna är stor. Arbetssätt och möjlighet till att jobba demokratiskt och med värdegrundsarbete varierar baserat på gruppstorlek, lärartäthet och tillgång till ett metaperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundén, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Democray - does it matter? A study on democratic values in music education
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Demokrati, Demokratisk värdegrund, Inkludering, Musikundervisning, Samsyn, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Democracy, Democratic values, Inclusion, Music Education, Consensus, Educational Science
language
Swedish
id
9048091
date added to LUP
2021-06-03 17:19:46
date last changed
2022-01-14 12:30:18
@misc{9048091,
 abstract   = {{This study aims to explore how music teachers in Sweden work with democratic values. The data for this study was generated through a survey and four interviews. The survey was targeted at students and music teachers from high school, grades 7-9, to upper secondary school. The semi-structured interviews were conducted with four of the teachers who answered the questionnaire, two teachers from each teacher group. The results of the survey show that the consensus between students and teachers were greater in upper secondary school than in high school. The results of the survey show that the schools and the music teachers generally work with the democratic values from a meta- perspective where the students in high school are not as included in the big picture as the teachers and the upper secondary students. Methods and opportunities to work democratically and with value-based work varies based on group size, “teacher density” and access to a meta-perspective.}},
 author    = {{Sundén, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Demokrati - spelar roll? En studie om demokratiskt värdegrundsarbete i musikundervisning}},
 year     = {{2021}},
}