Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård

Lönnergård, Åsa LU and Lindgren, Anette LU (2021) YTHL01 20211
Food Technology and Nutrition (M.Sc.)
Food Science
Abstract
The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. In this essay, the diet served in a retirement home in a small municipality in northwestern Skåne is compared with the diet that the home residents eat in Halmstad municipality. This comparison of the nutrient intake for older residents in old people's homes and older home residents with home health care shows that there are shortcomings in the nutrient intake regardless of where the elderly live. All food for the residents of the... (More)
The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. In this essay, the diet served in a retirement home in a small municipality in northwestern Skåne is compared with the diet that the home residents eat in Halmstad municipality. This comparison of the nutrient intake for older residents in old people's homes and older home residents with home health care shows that there are shortcomings in the nutrient intake regardless of where the elderly live. All food for the residents of the old people's home is planned and prepared by trained staff, despite this, the results show that the residents do not reach the recommended daily nutritional intake. The elderly over the age of 65 who live in their homes and who are responsible for their own diet eat less food every day than those who live in old people's homes. The thesis shows that older people who live at home are at greater risk of malnutrition and have an increased risk of diet-related diseases. Our results show that regardless of where the elderly live, they do not eat according to the Nordic nutritional recommendations. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Åldrandet hos oss människor är individuellt och sker gradvis under en lång tid. Vissa funktioner i kroppen försämras och äldre människor har ofta av olika anledningar svårigheter att få i sig den mängd näring som de har ett behov utav, därför behöver de oftast dela upp sin kost i fler måltider fördelat under dagen. I denna uppsats jämförs kosten som serveras i ett ålderdomshem i en mindre kommun i Nordvästra Skåne mot kosten som de hemmaboende äter i Halmstads kommun. Denna jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård visar att det finns brister i näringsintaget oberoende på vart de äldre bor. All mat till de boende på ålderdomshemmet planeras och tillagas av utbildad personal, trots... (More)
Åldrandet hos oss människor är individuellt och sker gradvis under en lång tid. Vissa funktioner i kroppen försämras och äldre människor har ofta av olika anledningar svårigheter att få i sig den mängd näring som de har ett behov utav, därför behöver de oftast dela upp sin kost i fler måltider fördelat under dagen. I denna uppsats jämförs kosten som serveras i ett ålderdomshem i en mindre kommun i Nordvästra Skåne mot kosten som de hemmaboende äter i Halmstads kommun. Denna jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård visar att det finns brister i näringsintaget oberoende på vart de äldre bor. All mat till de boende på ålderdomshemmet planeras och tillagas av utbildad personal, trots detta visar resultaten att de boende inte kommer upp i det rekommenderade dagliga näringsintaget. De äldre över 65 år som bor i sina hem och som själva ansvarar över sin kost äter mindre mängd mat varje dag än de som bor på ålderdomshem. Uppsatsen visar att äldre som är hemmaboende löper större risk för undernäring samt har en ökad risk för kostrelaterade följdsjukdomar. Vårt resultat visar att oberoende på vart de äldre bor äter de inte enligt de nordiska näringsrekommendationerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9048783,
 abstract   = {{The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. In this essay, the diet served in a retirement home in a small municipality in northwestern Skåne is compared with the diet that the home residents eat in Halmstad municipality. This comparison of the nutrient intake for older residents in old people's homes and older home residents with home health care shows that there are shortcomings in the nutrient intake regardless of where the elderly live. All food for the residents of the old people's home is planned and prepared by trained staff, despite this, the results show that the residents do not reach the recommended daily nutritional intake. The elderly over the age of 65 who live in their homes and who are responsible for their own diet eat less food every day than those who live in old people's homes. The thesis shows that older people who live at home are at greater risk of malnutrition and have an increased risk of diet-related diseases. Our results show that regardless of where the elderly live, they do not eat according to the Nordic nutritional recommendations.}},
 author    = {{Lönnergård, Åsa and Lindgren, Anette}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård}},
 year     = {{2021}},
}