Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sensorisk analys av (Nil) Tilapia

Valenzuela Diaz, Amanda LU and Cvetanoska, Maria (2021) YTHL01 20211
Food Technology and Nutrition (M.Sc.)
Food Science
Abstract (Swedish)
Avsmak i fisk odlad i recirkulerande akvatiska system (RAS) är en problematik som har påverkat fiskodlare runt hela världen. Företaget Gårdsfisk upplever sensoriska skillnader i produktionen mellan deras två anläggningar. Samtidigt vill de kunna kontrollera de sensoriska skillnaderna mellan dagar då fisken spenderar i reningsbassäng. Detta är anledningen till att företaget Gårdsfisk bad om att få deras produktionsfisk tilapia undersökt. Studien innefattar en sensorisk undersökning baserat på metoden QDA. Resultaten gav en antydan till en trend där vi såg tecken på skillnader i doft och smak mellan anläggningar samt mellan dag ett och dag fem i reningsbassäng. Dock hittade vi endast ett fåtal signifikanta skillnader. De mest signifikanta... (More)
Avsmak i fisk odlad i recirkulerande akvatiska system (RAS) är en problematik som har påverkat fiskodlare runt hela världen. Företaget Gårdsfisk upplever sensoriska skillnader i produktionen mellan deras två anläggningar. Samtidigt vill de kunna kontrollera de sensoriska skillnaderna mellan dagar då fisken spenderar i reningsbassäng. Detta är anledningen till att företaget Gårdsfisk bad om att få deras produktionsfisk tilapia undersökt. Studien innefattar en sensorisk undersökning baserat på metoden QDA. Resultaten gav en antydan till en trend där vi såg tecken på skillnader i doft och smak mellan anläggningar samt mellan dag ett och dag fem i reningsbassäng. Dock hittade vi endast ett fåtal signifikanta skillnader. De mest signifikanta skillnaderna låg mellan bedömare. (Less)
Popular Abstract
Distaste in fish grown in recirculating aquaculture systems (RAS) is a problem that has been going on for a while now and has affected fish farmers all around the world. The company Gårdsfisk experiences sensory differences in production between their two plants. At the same time, they want to check the sensory differences on days when the fish spend in a purification basin. This is why the company Gårdfisk asked to have their production fish tilapia examined. The study includes a sensory examination based on the QDA method. The results gave a hint of a trend where we saw signs on differences in aroma and taste between the two plants and between day one and day five in the purification basin. However, only a few significant differences... (More)
Distaste in fish grown in recirculating aquaculture systems (RAS) is a problem that has been going on for a while now and has affected fish farmers all around the world. The company Gårdsfisk experiences sensory differences in production between their two plants. At the same time, they want to check the sensory differences on days when the fish spend in a purification basin. This is why the company Gårdfisk asked to have their production fish tilapia examined. The study includes a sensory examination based on the QDA method. The results gave a hint of a trend where we saw signs on differences in aroma and taste between the two plants and between day one and day five in the purification basin. However, only a few significant differences where found. The most significant differences were between assessors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Valenzuela Diaz, Amanda LU and Cvetanoska, Maria
supervisor
organization
alternative title
En sensorisk jämförelse mellan anläggningar och över tid i reningsbassänger
course
YTHL01 20211
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Sensorisk Analys, QDA, Tilapia, Geosmin, 2-methylaminoxid, Trimetylamin, multivariat analys, univariat analys, Livsmedelsteknik
language
Swedish
id
9052622
date added to LUP
2021-06-17 09:34:15
date last changed
2021-06-17 09:34:15
@misc{9052622,
 abstract   = {{Avsmak i fisk odlad i recirkulerande akvatiska system (RAS) är en problematik som har påverkat fiskodlare runt hela världen. Företaget Gårdsfisk upplever sensoriska skillnader i produktionen mellan deras två anläggningar. Samtidigt vill de kunna kontrollera de sensoriska skillnaderna mellan dagar då fisken spenderar i reningsbassäng. Detta är anledningen till att företaget Gårdsfisk bad om att få deras produktionsfisk tilapia undersökt. Studien innefattar en sensorisk undersökning baserat på metoden QDA. Resultaten gav en antydan till en trend där vi såg tecken på skillnader i doft och smak mellan anläggningar samt mellan dag ett och dag fem i reningsbassäng. Dock hittade vi endast ett fåtal signifikanta skillnader. De mest signifikanta skillnaderna låg mellan bedömare.}},
 author    = {{Valenzuela Diaz, Amanda and Cvetanoska, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sensorisk analys av (Nil) Tilapia}},
 year     = {{2021}},
}