Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från mimande till hörd: En aktionsforskningsstudie om icke-sångares sångliga självbild

Sventorp, Tilda LU and Aronsson, Josefine LU (2022) LAMP72 20221
Malmö Academy of Music
Abstract
We who have written this study love to sing. Singing is a part of our everyday life and is a great source of joy. We have both come across people who do not have the same positive relationship towards singing as we have. Therefore, we wanted to investigate what could be the reason behind this more negative approach towards singing. We have chosen to call people who consider themselves unable to sing as non-singers. The purpose with this study is to investigate whether it is possible to change non-singers’ self-image regarding their singing ability. Our four participants have had the opportunity to try singing lessons, where the focus has been on them having a positive experience. We had an introductory and concluding interview with the... (More)
We who have written this study love to sing. Singing is a part of our everyday life and is a great source of joy. We have both come across people who do not have the same positive relationship towards singing as we have. Therefore, we wanted to investigate what could be the reason behind this more negative approach towards singing. We have chosen to call people who consider themselves unable to sing as non-singers. The purpose with this study is to investigate whether it is possible to change non-singers’ self-image regarding their singing ability. Our four participants have had the opportunity to try singing lessons, where the focus has been on them having a positive experience. We had an introductory and concluding interview with the participants where they, among other things, got to appreciate their own singing ability. During the first and last opportunity we also recorded a song that we had as work material during the singing lessons. We had outside assessors who had to decide whether the vocal result had changed based on the recordings. The results show that it is possible to change the self-image and the vocal result of a non-singer. The result chapter also explains how experience from the childhood and the environment our participants grew up in influenced their self-image. We also highlight the factors that inhibit or promote song development. In the discussion we start from two directions, the foundation of the non-singers’ self-image and how the vocal selfimage and vocal result can be changed. (Less)
Abstract (Swedish)
Vi som har skrivit det här arbetet älskar att sjunga. Sången är en del av vår vardag och vårt liv och är en stor källa till glädje. Vi har båda två stött på människor som inte har samma positiva förhållande till sång som vi och ville därför undersöka vidare vad det kan bero på. Vi har valt att kalla personer som anser sig inte kunna sjunga för ickesångare. Syftet med den här studien är att undersöka om det går att ändra icke-sångares självbild gällande sin sångförmåga. Våra fyra deltagare har fått prova på att få sånglektioner, där vårt fokus har varit att de ska få en positiv upplevelse. Vi hade en
inledande och avslutande intervju med deltagarna där de bland annat fick skatta sin sångförmåga. Under första och sista tillfället spelade vi... (More)
Vi som har skrivit det här arbetet älskar att sjunga. Sången är en del av vår vardag och vårt liv och är en stor källa till glädje. Vi har båda två stött på människor som inte har samma positiva förhållande till sång som vi och ville därför undersöka vidare vad det kan bero på. Vi har valt att kalla personer som anser sig inte kunna sjunga för ickesångare. Syftet med den här studien är att undersöka om det går att ändra icke-sångares självbild gällande sin sångförmåga. Våra fyra deltagare har fått prova på att få sånglektioner, där vårt fokus har varit att de ska få en positiv upplevelse. Vi hade en
inledande och avslutande intervju med deltagarna där de bland annat fick skatta sin sångförmåga. Under första och sista tillfället spelade vi även in en låt som vi hade som arbetsmaterial under sånglektionerna. Vi hade utomstående bedömare som fick avgöra om det sångliga resultatet hade förändrats utifrån dessa inspelningar. Resultatet visar att det går att förändra självbilden och det sångliga resultatet hos en icke-sångare. I resultatkapitlet förklaras även hur upplevelser från barndomen och miljön våra deltagare växt upp i påverkat deras självbild. Vi belyser också vilka faktorer som kan verka hämmande och främjande vid sångutveckling. I diskussionen utgår vi från två spår, grunden till den sångliga självbilden hos icke-sångare samt hur den sångliga självbilden och sångliga resultatet går att förändra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sventorp, Tilda LU and Aronsson, Josefine LU
supervisor
organization
alternative title
From miming to heard: A study on non-singers’ self-image
course
LAMP72 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Musikalisk bakgrund, Musikalitet, Självbild, Sångförmåga, Sångundervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Musical background, Musicality, Self-image, Singing ability, Singing lessons, Educational science, Music education
language
Swedish
id
9082901
date added to LUP
2022-06-15 15:19:24
date last changed
2022-06-15 15:27:54
@misc{9082901,
 abstract   = {{We who have written this study love to sing. Singing is a part of our everyday life and is a great source of joy. We have both come across people who do not have the same positive relationship towards singing as we have. Therefore, we wanted to investigate what could be the reason behind this more negative approach towards singing. We have chosen to call people who consider themselves unable to sing as non-singers. The purpose with this study is to investigate whether it is possible to change non-singers’ self-image regarding their singing ability. Our four participants have had the opportunity to try singing lessons, where the focus has been on them having a positive experience. We had an introductory and concluding interview with the participants where they, among other things, got to appreciate their own singing ability. During the first and last opportunity we also recorded a song that we had as work material during the singing lessons. We had outside assessors who had to decide whether the vocal result had changed based on the recordings. The results show that it is possible to change the self-image and the vocal result of a non-singer. The result chapter also explains how experience from the childhood and the environment our participants grew up in influenced their self-image. We also highlight the factors that inhibit or promote song development. In the discussion we start from two directions, the foundation of the non-singers’ self-image and how the vocal selfimage and vocal result can be changed.}},
 author    = {{Sventorp, Tilda and Aronsson, Josefine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från mimande till hörd: En aktionsforskningsstudie om icke-sångares sångliga självbild}},
 year     = {{2022}},
}