Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"När man lägger på hi-haten får man lära om sig": En kvalitativ studie som prövar ett nytt material inom linjärt trumspel

Lindberg, Kristian LU ; Kennberg, Fred LU and Morand, Victor LU (2022) LAMP72 20221
Malmö Academy of Music
Abstract
The inspiration to design our own teaching material came from a musical meeting where we expressed an interest in linear drumming. The ambition for the actual creation was based on the lack of a material for drummers at an intermediate level to a more advanced level in linear drumming. The material contains a clear purpose, concrete exercises, clear progression and focus on motivation and creativity. The material was then examined on the basis of the following questions: What views and opinions do drum students and drum teachers express about the material? What abilities do the informants consider to be developed based on working with the material? How does the informants describe the experience of a joyful practice session and in what way... (More)
The inspiration to design our own teaching material came from a musical meeting where we expressed an interest in linear drumming. The ambition for the actual creation was based on the lack of a material for drummers at an intermediate level to a more advanced level in linear drumming. The material contains a clear purpose, concrete exercises, clear progression and focus on motivation and creativity. The material was then examined on the basis of the following questions: What views and opinions do drum students and drum teachers express about the material? What abilities do the informants consider to be developed based on working with the material? How does the informants describe the experience of a joyful practice session and in what way can the material contribute to that experience? How do different practice strategies affect the informants results from working with the material?
The literature mainly consists of books that deal with music research, pedagogy, and music creation. The study was conducted using two qualitative methods: semi-structured interviews and participatory observations. The informants are drum teachers and students in gymnasiums and folk high schools in Sweden. The result shows that the informants perceive the material as suitable for their level of playing. In the discussion we present and discuss connections between the literature and the informants' opinions about the material and joyful practicing. It appears that the informants use practice strategies that are supported by literature. The conclusion shows that the material has had a positive impact on the informants understanding of linear drumming but that the material lacks a clear connection to the informants conception about joyful music practice. Nevertheless, the informants show that the material has given them new tools to develop specific skills in their drumming. (Less)
Abstract (Swedish)
Inspirationen till att utforma ett eget material kommer från ett musikaliskt möte där vi tre författare uttryckte intresse för det linjära trumspelet. Ambitionen för själva skapandet grundades även i avsaknaden av ett material för trumslagare på en medelsvår nivå till mer avancerad nivå inom linjärt trumspel. Materialet innehåller ett tydligt syfte, konkreta övningar, tydlig progression och fokus på motivation och kreativitet. Materialet prövades sedan med följande frågeställning: Vilka synpunkter och uppfattningar om materialet ger trumelever och trumlärare uttryck för? Vilka förmågor anser informanterna utvecklas utifrån att arbeta med materialet? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett lustfyllt övningspass och på vilket sätt kan... (More)
Inspirationen till att utforma ett eget material kommer från ett musikaliskt möte där vi tre författare uttryckte intresse för det linjära trumspelet. Ambitionen för själva skapandet grundades även i avsaknaden av ett material för trumslagare på en medelsvår nivå till mer avancerad nivå inom linjärt trumspel. Materialet innehåller ett tydligt syfte, konkreta övningar, tydlig progression och fokus på motivation och kreativitet. Materialet prövades sedan med följande frågeställning: Vilka synpunkter och uppfattningar om materialet ger trumelever och trumlärare uttryck för? Vilka förmågor anser informanterna utvecklas utifrån att arbeta med materialet? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett lustfyllt övningspass och på vilket sätt kan materialet bidra till den upplevelsen? Hur påverkar olika övningsstrategier informanternas resultat av att arbeta med materialet?
Litteraturen består främst av böcker som behandlar musikforskning, pedagogik och musikerskap. Studien är genomförd med två kvalitativa metoder; semi-strukturerade intervjuer och deltagande observationer. Informanterna består av trumlärare och trumelever på både gymnasier och folkhögskolor i Sverige. Resultatet visar att informanterna upplever materialet som utvecklande och passande för deras spelnivå. I diskussionen redovisas och diskuteras kopplingar mellan litteraturen och informanternas åsikter om materialet och lustfylld övning. Det framkommer att informanterna använder sig av övningsstrategier som stöds av litteratur. Slutsatsen visar att materialet har haft en positiv inverkan på informanternas uppfattning om linjärt trumspel men att materialet saknar tydlig koppling till informanternas bild av lustfylld övning. Trots det uppvisar informanterna att materialet har givit dem nya verktyg för att utveckla specifika färdigheter i deras trumspel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Kristian LU ; Kennberg, Fred LU and Morand, Victor LU
supervisor
organization
alternative title
“When you add the hi-hat you have to relearn it”: A qualitative study testing a new teaching material within linear drumming
course
LAMP72 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Instrumentalövning, Linjärt trumspel, Lustfylld övning, Musikpedagogik, Trummaterial, Övningsmotivation, Utbildningsvetenskap, Instrument practice, Joyful practice, Linear drumming, Music pedagogy, Practice motivation, Teaching material, Educational science, Music education
language
Swedish
id
9086936
date added to LUP
2022-06-15 12:48:04
date last changed
2022-06-15 12:48:04
@misc{9086936,
 abstract   = {{The inspiration to design our own teaching material came from a musical meeting where we expressed an interest in linear drumming. The ambition for the actual creation was based on the lack of a material for drummers at an intermediate level to a more advanced level in linear drumming. The material contains a clear purpose, concrete exercises, clear progression and focus on motivation and creativity. The material was then examined on the basis of the following questions: What views and opinions do drum students and drum teachers express about the material? What abilities do the informants consider to be developed based on working with the material? How does the informants describe the experience of a joyful practice session and in what way can the material contribute to that experience? How do different practice strategies affect the informants results from working with the material?
The literature mainly consists of books that deal with music research, pedagogy, and music creation. The study was conducted using two qualitative methods: semi-structured interviews and participatory observations. The informants are drum teachers and students in gymnasiums and folk high schools in Sweden. The result shows that the informants perceive the material as suitable for their level of playing. In the discussion we present and discuss connections between the literature and the informants' opinions about the material and joyful practicing. It appears that the informants use practice strategies that are supported by literature. The conclusion shows that the material has had a positive impact on the informants understanding of linear drumming but that the material lacks a clear connection to the informants conception about joyful music practice. Nevertheless, the informants show that the material has given them new tools to develop specific skills in their drumming.}},
 author    = {{Lindberg, Kristian and Kennberg, Fred and Morand, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"När man lägger på hi-haten får man lära om sig": En kvalitativ studie som prövar ett nytt material inom linjärt trumspel}},
 year     = {{2022}},
}