Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering

Borell, Jonas LU orcid ; Irhammar, Malin LU and Larson, Lotty LU (2011) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011 p.73-75
Abstract (Swedish)
En kurs kan betraktas som en pedagogisk process avsedd att hjälpa de deltagande studenterna att utveckla den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt den värderingsförmåga och det

förhållningssätt som kursen avser. I linje med detta ska kvalitetsarbetet inom Lunds universitets utbildningsverksamhet fokusera studenternas lärande, där lärandemål, undervisning och andra

läraktiviteter samt examination utgör centrala aspekter av den pedagogiska processen. Att lärare reflekterar kring och diskuterar hur den pedagogiska processen bidrar till studenters

lärande är grunden för utveckling av kvalitet och effektivitet i utbildning. Därför ska arbetet med kursvärdering och kursutvärdering inom Lunds universitets... (More)
En kurs kan betraktas som en pedagogisk process avsedd att hjälpa de deltagande studenterna att utveckla den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt den värderingsförmåga och det

förhållningssätt som kursen avser. I linje med detta ska kvalitetsarbetet inom Lunds universitets utbildningsverksamhet fokusera studenternas lärande, där lärandemål, undervisning och andra

läraktiviteter samt examination utgör centrala aspekter av den pedagogiska processen. Att lärare reflekterar kring och diskuterar hur den pedagogiska processen bidrar till studenters

lärande är grunden för utveckling av kvalitet och effektivitet i utbildning. Därför ska arbetet med kursvärdering och kursutvärdering inom Lunds universitets utbildningsverksamhet stödja sådan reflektion och diskussion. Studenternas kursvärderingar och examinationsresultat utgör viktiga informationsunderlag. Detta slås också fast i Lunds universitets föreskrifter för arbete med kursvärdering och kursutvärdering, för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt föreskrifterna ligger ansvaret för genomförande av kursvärderingar och kursutvärderingar på områdesstyrelserna och kan delegeras till den nivå som beslutar om kursplaner. För det konkreta arbetet har en handledning utarbetats där arbetsprocesser för kursvärdering, kursutvärdering men också kursanalys beskrivs. Med kursanalys avses här en fördjupad pedagogisk reflektion som bygger på upprepade kursutvärderingar av samma kurs eller av kurser som tillsammans utgör ett program eller ges inom ett huvudområde. För att möjliggöra jämförelser mellan kurser och över tid behövs en kontinuitet i de frågeområden man utgår från eller de specifika frågor som ställs till studenterna i kursvärderingar. I vårt föreslagna rundabordssamtal vill vi diskutera hur man arbetar med eller kan arbeta med gemensamma obligatoriska kursvärderingsfrågor inom ett program, en institution eller ett område. I vägledningen diskuteras kursvärderingsfrågor som bör ställas till studenterna och utvärderingsfrågor som kursutvärderingsprocessen syftar till att besvara. Huruvida vissa frågor ska vara obligatoriska eller ej beslutas av områdena eller institutioner. Även om vissa frågor

blir obligatoriska kommer lärare att ha stor frihet att utforma och lägga till egna frågor. Det vi vill diskutera i ett rundabordssamtal är när områden och institutioner bestämmer att vissa frågor ska vara obligatoriska i kursvärderingsenkäter – hur kan de då tänkas resonera

i sina val? Av vilka skäl kan de vilja ha vissa obligatoriska frågor? Vilken information är de ute efter? Vem ska vara primär mottagare och användare av den information som de eventuella obligatoriska frågorna genererar? Lärarna? Institutionen? Området? Studenterna? Vilka konkreta frågor kan man tänka sig i sammanhanget? Hur påverkar och hur påverkas lärarnas relation till sin institution och sitt område av arbetet med obligatoriska frågor? Ser det kanske olika ut inom olika delar av LU:s organisation? Universitetet behöver få detta område granskat och diskuterat och Utvecklingskonferensen

skulle vara ett lämpligt forum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
SOTL
categories
Higher Education
host publication
Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation, kreativitet och lärande
editor
Irhammar, Malin ; Amnér, Gunilla and Adell, Hans
pages
3 pages
publisher
Lund University
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2011-10-13 - 2011-10-13
ISBN
978-91-977974-6-7
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:44.
id
b706eadd-5313-45e2-a188-1123ba1c52c0 (old id 2544838)
date added to LUP
2016-04-04 12:24:09
date last changed
2021-03-27 02:19:55
@inproceedings{b706eadd-5313-45e2-a188-1123ba1c52c0,
 abstract   = {En kurs kan betraktas som en pedagogisk process avsedd att hjälpa de deltagande studenterna att utveckla den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt den värderingsförmåga och det<br/><br>
förhållningssätt som kursen avser. I linje med detta ska kvalitetsarbetet inom Lunds universitets utbildningsverksamhet fokusera studenternas lärande, där lärandemål, undervisning och andra<br/><br>
läraktiviteter samt examination utgör centrala aspekter av den pedagogiska processen. Att lärare reflekterar kring och diskuterar hur den pedagogiska processen bidrar till studenters<br/><br>
lärande är grunden för utveckling av kvalitet och effektivitet i utbildning. Därför ska arbetet med kursvärdering och kursutvärdering inom Lunds universitets utbildningsverksamhet stödja sådan reflektion och diskussion. Studenternas kursvärderingar och examinationsresultat utgör viktiga informationsunderlag. Detta slås också fast i Lunds universitets föreskrifter för arbete med kursvärdering och kursutvärdering, för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt föreskrifterna ligger ansvaret för genomförande av kursvärderingar och kursutvärderingar på områdesstyrelserna och kan delegeras till den nivå som beslutar om kursplaner. För det konkreta arbetet har en handledning utarbetats där arbetsprocesser för kursvärdering, kursutvärdering men också kursanalys beskrivs. Med kursanalys avses här en fördjupad pedagogisk reflektion som bygger på upprepade kursutvärderingar av samma kurs eller av kurser som tillsammans utgör ett program eller ges inom ett huvudområde. För att möjliggöra jämförelser mellan kurser och över tid behövs en kontinuitet i de frågeområden man utgår från eller de specifika frågor som ställs till studenterna i kursvärderingar. I vårt föreslagna rundabordssamtal vill vi diskutera hur man arbetar med eller kan arbeta med gemensamma obligatoriska kursvärderingsfrågor inom ett program, en institution eller ett område. I vägledningen diskuteras kursvärderingsfrågor som bör ställas till studenterna och utvärderingsfrågor som kursutvärderingsprocessen syftar till att besvara. Huruvida vissa frågor ska vara obligatoriska eller ej beslutas av områdena eller institutioner. Även om vissa frågor<br/><br>
blir obligatoriska kommer lärare att ha stor frihet att utforma och lägga till egna frågor. Det vi vill diskutera i ett rundabordssamtal är när områden och institutioner bestämmer att vissa frågor ska vara obligatoriska i kursvärderingsenkäter – hur kan de då tänkas resonera<br/><br>
i sina val? Av vilka skäl kan de vilja ha vissa obligatoriska frågor? Vilken information är de ute efter? Vem ska vara primär mottagare och användare av den information som de eventuella obligatoriska frågorna genererar? Lärarna? Institutionen? Området? Studenterna? Vilka konkreta frågor kan man tänka sig i sammanhanget? Hur påverkar och hur påverkas lärarnas relation till sin institution och sitt område av arbetet med obligatoriska frågor? Ser det kanske olika ut inom olika delar av LU:s organisation? Universitetet behöver få detta område granskat och diskuterat och Utvecklingskonferensen<br/><br>
skulle vara ett lämpligt forum.},
 author    = {Borell, Jonas and Irhammar, Malin and Larson, Lotty},
 booktitle  = {Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation, kreativitet och lärande},
 editor    = {Irhammar, Malin and Amnér, Gunilla and Adell, Hans},
 isbn     = {978-91-977974-6-7},
 language   = {swe},
 pages    = {73--75},
 publisher  = {Lund University},
 title    = {Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5996673/2544839.pdf},
 year     = {2011},
}