Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SAFE MULTIBYGG, Slutrapport Riskidentifiering, analys och åtgärdsmetodik för olycksförebyggande arbete för multifunktionella byggnader med avseende på specifika antagonistiska hot

van Hees, Patrick LU ; Nilsson, Martin LU ; Frantzich, Håkan LU ; Andersson, Berit LU ; Lange, David ; Strömgren, Michael and Sjöström, Johan (2014) In Department of Fire Safety Engineering and System Safety
Abstract (Swedish)
Multifunktionella byggnader karaktäriseras av att flera olika funktioner (verksamheter) finns inom en och samma byggnad. Ofta är några av funktionerna att betrakta som samhällsviktiga. Brandskyddet i sådana byggnader är av största vikt med hänsyn till att ett stort antal personer kan befinna sig i byggnaden samtidigt som en brand skulle kunna orsaka förlust av samhällsviktiga funktioner. Vidare har det i samhället skett en ökning av antagonistiska attacker. I forskningsprojektet SAFE MULTIBYGG har ett helhetsgrepp tagits över den problematik som finns avseende brandskydd och antagonistiska hot i multifunktionella byggnader. Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport för forskningsprojektet och summerar resultaten av ingående... (More)
Multifunktionella byggnader karaktäriseras av att flera olika funktioner (verksamheter) finns inom en och samma byggnad. Ofta är några av funktionerna att betrakta som samhällsviktiga. Brandskyddet i sådana byggnader är av största vikt med hänsyn till att ett stort antal personer kan befinna sig i byggnaden samtidigt som en brand skulle kunna orsaka förlust av samhällsviktiga funktioner. Vidare har det i samhället skett en ökning av antagonistiska attacker. I forskningsprojektet SAFE MULTIBYGG har ett helhetsgrepp tagits över den problematik som finns avseende brandskydd och antagonistiska hot i multifunktionella byggnader. Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport för forskningsprojektet och summerar resultaten av ingående arbetspaket. Projektet har finansierats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet inleddes 2011 och avslutades i december 2013 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
brand, multifunktionella byggnader, antagonistiska hot, brandförlopp, systematiskt brandskyddsarbete, rutiner, intervju, räddningsinsats, dimensionerad brand, brandscenarier
in
Department of Fire Safety Engineering and System Safety
issue
3174
pages
73 pages
publisher
Lund University, Department of Fire Safety Engineering
ISSN
1402-3504
language
Swedish
LU publication?
yes
id
46960e61-1f4f-49bb-8576-5b75bf576548
date added to LUP
2019-03-28 11:02:45
date last changed
2019-04-02 12:42:50
@techreport{46960e61-1f4f-49bb-8576-5b75bf576548,
 abstract   = {Multifunktionella byggnader karaktäriseras av att flera olika funktioner (verksamheter) finns inom en och samma byggnad. Ofta är några av funktionerna att betrakta som samhällsviktiga. Brandskyddet i sådana byggnader är av största vikt med hänsyn till att ett stort antal personer kan befinna sig i byggnaden samtidigt som en brand skulle kunna orsaka förlust av samhällsviktiga funktioner. Vidare har det i samhället skett en ökning av antagonistiska attacker. I forskningsprojektet SAFE MULTIBYGG har ett helhetsgrepp tagits över den problematik som finns avseende brandskydd och antagonistiska hot i multifunktionella byggnader. Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport för forskningsprojektet och summerar resultaten av ingående arbetspaket. Projektet har finansierats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet inleddes 2011 och avslutades i december 2013},
 author    = {van Hees, Patrick and Nilsson, Martin and Frantzich, Håkan and Andersson, Berit and Lange, David and Strömgren, Michael and Sjöström, Johan},
 institution = {Lund University, Department of Fire Safety Engineering},
 issn     = {1402-3504},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 number    = {3174},
 series    = {Department of Fire Safety Engineering and System Safety},
 title    = {SAFE MULTIBYGG, Slutrapport Riskidentifiering, analys och åtgärdsmetodik för olycksförebyggande arbete för multifunktionella byggnader med avseende på specifika antagonistiska hot},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/62255335/Slutrapport_SAFE_Multibygg.pdf},
 year     = {2014},
}