Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rapport om SI-verksamheten vid LTH 2010/11

Malm, Joakim LU ; Bryngfors, Leif LU and Mörner, Lise-Lotte LU (2011) In Rapport SI:8
Abstract (Swedish)
Rapporten utvärderar SI-verksamheten vid LTH under läsåret 2010/11. Alla civilingenjörsprogram hade SI kopplat till någon kurs under årskurs ett. Närvaron på SI-möten var generellt sett hög – exempelvis hela 62 % bland deltagande program under första läsperioden höstterminen 2010. Det är också glädjande att konstatera att både kursresultat samt poängproduktion under det första året är signifikant bättre för SI-deltagare än de som ej följt SI. Vidare blir resultaten generellt sett bättre ju mer man deltagit i SI-verksamheten. Resultaten avseende andel godkända på kurs eller delkurs låg i intervallet 7-56 % bättre för SI-deltagarna. En jämförelsestudie för två program avseende närvarons betydelse för tentamensresultatet mellan vanliga... (More)
Rapporten utvärderar SI-verksamheten vid LTH under läsåret 2010/11. Alla civilingenjörsprogram hade SI kopplat till någon kurs under årskurs ett. Närvaron på SI-möten var generellt sett hög – exempelvis hela 62 % bland deltagande program under första läsperioden höstterminen 2010. Det är också glädjande att konstatera att både kursresultat samt poängproduktion under det första året är signifikant bättre för SI-deltagare än de som ej följt SI. Vidare blir resultaten generellt sett bättre ju mer man deltagit i SI-verksamheten. Resultaten avseende andel godkända på kurs eller delkurs låg i intervallet 7-56 % bättre för SI-deltagarna. En jämförelsestudie för två program avseende närvarons betydelse för tentamensresultatet mellan vanliga matematikövningar och SI-möten indikerar att SI-möten är betydligt mkt mer effektiva för att få ett bra tentamensresultat. Poängproduktionen under det första läsåret var 9,0 hp högre för SI-deltagarna jämfört med de som ej följt SI. Skillnaden blir än mer uttalad när vi jämför andelen som klarat LTH-målet om minst 40 hp. Bland SI-deltagarna är det 77 % som klarar detta kriterium (LTH-målsättningen är att minst 75 % skall klara denna poänggräns). Bland de som ej följt SI är andelen 34 % lägre – 43 %. Alla oavsett förkunskapsnivå gynnas av att medverka på SI-möten. Grupper med låga, medel respektive höga gymnasiebetyg i matematik visade alla signifikant bättre resultat vid hög SI-närvaro. Exempelvis så hade gruppen med låga matematikbetyg i gymnasiet men med hög SI-närvaro 81 % som uppfyllde LTH-målet om minst 40 hp under första året. Detta kan jämföras med de 59 % som uppfyllde målet i gruppen med höga gymnasiebetyg i matematik men med ingen/låg SI-närvaro. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Supplemental Instruction Samverkansinlärning LTH
categories
Higher Education
in
Rapport SI:8
pages
179 pages
publisher
Lund University (Media-Tryck)
ISBN
978-91-633-5253-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
76ee1800-8ed2-4616-92e6-9ae4e63f42d0 (old id 5471766)
date added to LUP
2016-04-04 10:17:18
date last changed
2018-11-21 20:57:55
@techreport{76ee1800-8ed2-4616-92e6-9ae4e63f42d0,
 abstract   = {Rapporten utvärderar SI-verksamheten vid LTH under läsåret 2010/11. Alla civilingenjörsprogram hade SI kopplat till någon kurs under årskurs ett. Närvaron på SI-möten var generellt sett hög – exempelvis hela 62 % bland deltagande program under första läsperioden höstterminen 2010. Det är också glädjande att konstatera att både kursresultat samt poängproduktion under det första året är signifikant bättre för SI-deltagare än de som ej följt SI. Vidare blir resultaten generellt sett bättre ju mer man deltagit i SI-verksamheten. Resultaten avseende andel godkända på kurs eller delkurs låg i intervallet 7-56 % bättre för SI-deltagarna. En jämförelsestudie för två program avseende närvarons betydelse för tentamensresultatet mellan vanliga matematikövningar och SI-möten indikerar att SI-möten är betydligt mkt mer effektiva för att få ett bra tentamensresultat. Poängproduktionen under det första läsåret var 9,0 hp högre för SI-deltagarna jämfört med de som ej följt SI. Skillnaden blir än mer uttalad när vi jämför andelen som klarat LTH-målet om minst 40 hp. Bland SI-deltagarna är det 77 % som klarar detta kriterium (LTH-målsättningen är att minst 75 % skall klara denna poänggräns). Bland de som ej följt SI är andelen 34 % lägre – 43 %. Alla oavsett förkunskapsnivå gynnas av att medverka på SI-möten. Grupper med låga, medel respektive höga gymnasiebetyg i matematik visade alla signifikant bättre resultat vid hög SI-närvaro. Exempelvis så hade gruppen med låga matematikbetyg i gymnasiet men med hög SI-närvaro 81 % som uppfyllde LTH-målet om minst 40 hp under första året. Detta kan jämföras med de 59 % som uppfyllde målet i gruppen med höga gymnasiebetyg i matematik men med ingen/låg SI-närvaro.},
 author    = {Malm, Joakim and Bryngfors, Leif and Mörner, Lise-Lotte},
 institution = {Lund University (Media-Tryck)},
 isbn     = {978-91-633-5253-9},
 language   = {swe},
 series    = {Rapport SI:8},
 title    = {Rapport om SI-verksamheten vid LTH 2010/11},
 year     = {2011},
}