Advanced

Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor

Svensson, Måns LU ; Wigerfelt, Anders; Urinboyev, Rustamjon LU ; Nilsson, Ulla; Littorin, Margareta LU ; Lundqvist, Peter; Nyström, Birgitta LU ; Westregård, Annamaria LU ; Bohgard, Mats LU and Alkan Olsson, Johanna LU , et al. (2015) In Arbetsliv i omvandling 1.
Abstract (Swedish)
I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för... (More)
I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för studien. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter.Det finns god grund i den internationella forskningen och genom intervjuer med representanter för svenska organisationer och myndigheter att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön.Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig – ny och fördjupad forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter och organisationer vara stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
, et al. (More)
(Less)
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
pesticides, health, human rights, agricultural laborers, foreign workers, seasonal labor, agriculture, work environment, lantarbetare, jordbruk, säsongsarbete, utländsk arbetskraft, gästarbetare, arbetsmiljö
in
Arbetsliv i omvandling
volume
1
pages
116 pages
publisher
Lund University (Media-Tryck)
ISSN
1404-8426
ISBN
9789187521034
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ad447732-e776-413f-8f85-1cc80ae72d86 (old id 8165070)
date added to LUP
2015-11-05 10:49:35
date last changed
2018-11-21 20:16:24
@book{ad447732-e776-413f-8f85-1cc80ae72d86,
 abstract   = {I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för studien. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter.Det finns god grund i den internationella forskningen och genom intervjuer med representanter för svenska organisationer och myndigheter att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön.Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig – ny och fördjupad forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter och organisationer vara stort.},
 author    = {Svensson, Måns and Wigerfelt, Anders and Urinboyev, Rustamjon and Nilsson, Ulla and Littorin, Margareta and Lundqvist, Peter and Nyström, Birgitta and Westregård, Annamaria and Bohgard, Mats and Alkan Olsson, Johanna and Albin, Maria},
 isbn     = {9789187521034},
 issn     = {1404-8426},
 keyword   = {pesticides,health,human rights,agricultural laborers,foreign workers,seasonal labor,agriculture,work environment,lantarbetare,jordbruk,säsongsarbete,utländsk arbetskraft,gästarbetare,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 pages    = {116},
 publisher  = {Lund University (Media-Tryck)},
 series    = {Arbetsliv i omvandling},
 title    = {Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor},
 volume    = {1},
 year     = {2015},
}