Advanced

Utvärdering av sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet : Höstterminen 2012 - vårterminen 2014

Sonesson, Anders LU ; Klingenfors, Viktoria LU ; Thomé, Bibbi LU ; Erici, Sten LU ; Diehl, Annika LU and Edgren, Gudrun LU (2015) In MedCUL:s rapportserie 26.
Abstract (Swedish)
2012 beslutade MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande) och sjuksköterskeprogrammets ledning att påbörja en större utvärdering av sjuksköterskeutbildningen. Projektet består av två delar med delvis olika syften. Den första delen, som här redovisas för perioden höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014, syftar till att ta fram underlag för förbättring av programmet. Den andra delen är ett forskningsprojekt där olika utvärderingsmetoder utprovas och jämförs. Tillvägagångssätten har varit fokusgrupper med studenter på termin tre respektive sex, enkäterna DREEM och CLES+T, intervjuer med enskilda studenter och lärare, samt analys av kursplaner och andra kursrelaterade dokument. Projektet påbörjades i samband... (More)
2012 beslutade MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande) och sjuksköterskeprogrammets ledning att påbörja en större utvärdering av sjuksköterskeutbildningen. Projektet består av två delar med delvis olika syften. Den första delen, som här redovisas för perioden höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014, syftar till att ta fram underlag för förbättring av programmet. Den andra delen är ett forskningsprojekt där olika utvärderingsmetoder utprovas och jämförs. Tillvägagångssätten har varit fokusgrupper med studenter på termin tre respektive sex, enkäterna DREEM och CLES+T, intervjuer med enskilda studenter och lärare, samt analys av kursplaner och andra kursrelaterade dokument. Projektet påbörjades i samband med att programmet sjösatte en ny utbildningsplan höstterminen 2012 och de studenter som ingått i projektet representerar sex olika kohorter, fyra inom den tidigare utbildningsplanen och två inom den nuvarande.

Denna rapport inleds med en sammanfattning av de olika tillvägagångssätt vi använt samt huvuddragen i resultaten (i rapportens appendix återfinns samtliga enkäter och frågemallar samt resterande resultat). I den avslutande diskussionen, där vi också ger förslag för utveckling, har vi begränsat oss till ett antal problemområden som vi menar framstått särskilt tydligt och är särskilt viktiga att göra något åt. Rapportens resultatdel rymmer dock mer än så och kan vara användbart för vidare analys och utvecklingsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Higher Education
in
MedCUL:s rapportserie
volume
26
pages
51 pages
publisher
Lunds universitet, Medicinska fakulteten
ISBN
978-91-7623-621-5
978-91-7623-620-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
5e2cf621-9c2b-45d3-824f-2ec3b069b403 (old id 8571013)
alternative location
http://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/pedagogisk_utveckling_utbildning_medcul/rapportserie
date added to LUP
2016-01-29 08:42:21
date last changed
2018-05-29 09:26:22
@techreport{5e2cf621-9c2b-45d3-824f-2ec3b069b403,
 abstract   = {2012 beslutade MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande) och sjuksköterskeprogrammets ledning att påbörja en större utvärdering av sjuksköterskeutbildningen. Projektet består av två delar med delvis olika syften. Den första delen, som här redovisas för perioden höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014, syftar till att ta fram underlag för förbättring av programmet. Den andra delen är ett forskningsprojekt där olika utvärderingsmetoder utprovas och jämförs. Tillvägagångssätten har varit fokusgrupper med studenter på termin tre respektive sex, enkäterna DREEM och CLES+T, intervjuer med enskilda studenter och lärare, samt analys av kursplaner och andra kursrelaterade dokument. Projektet påbörjades i samband med att programmet sjösatte en ny utbildningsplan höstterminen 2012 och de studenter som ingått i projektet representerar sex olika kohorter, fyra inom den tidigare utbildningsplanen och två inom den nuvarande. <br/><br>
Denna rapport inleds med en sammanfattning av de olika tillvägagångssätt vi använt samt huvuddragen i resultaten (i rapportens appendix återfinns samtliga enkäter och frågemallar samt resterande resultat). I den avslutande diskussionen, där vi också ger förslag för utveckling, har vi begränsat oss till ett antal problemområden som vi menar framstått särskilt tydligt och är särskilt viktiga att göra något åt. Rapportens resultatdel rymmer dock mer än så och kan vara användbart för vidare analys och utvecklingsarbete.},
 author    = {Sonesson, Anders and Klingenfors, Viktoria and Thomé, Bibbi and Erici, Sten and Diehl, Annika and Edgren, Gudrun},
 institution = {Lunds universitet, Medicinska fakulteten},
 isbn     = {978-91-7623-621-5},
 language   = {swe},
 pages    = {51},
 series    = {MedCUL:s rapportserie},
 title    = {Utvärdering av sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet : Höstterminen 2012 - vårterminen 2014},
 volume    = {26},
 year     = {2015},
}