Advanced

Dietary change for sustainable food systems: Effects on climate, land use and health

Hallström, Elinor LU (2013)
Abstract
Food production and consumption are key drivers of environmental pressures and essential factors in the promotion and maintenance of health. Production of food occupies more than 1/3 of global land areas and is estimated to be responsible for some 30% of global greenhouse gas emissions. At the same time, we live in a world where nearly one billion people go hungry and even more people suffer from health problems related to overweight and obesity. This raises the question about sustainability of the current food systems.

In this thesis the potential of dietary change as a measure to reduce environmental impact and increase health is analyzed with special attention to uncertainty aspects in used data and methods. The results... (More)
Food production and consumption are key drivers of environmental pressures and essential factors in the promotion and maintenance of health. Production of food occupies more than 1/3 of global land areas and is estimated to be responsible for some 30% of global greenhouse gas emissions. At the same time, we live in a world where nearly one billion people go hungry and even more people suffer from health problems related to overweight and obesity. This raises the question about sustainability of the current food systems.

In this thesis the potential of dietary change as a measure to reduce environmental impact and increase health is analyzed with special attention to uncertainty aspects in used data and methods. The results illustrate that awareness of the variability and uncertainty in used data and methods may be crucial for a proper use and interpretation of results in sustainability studies of food and diets. It is further suggested that dietary change, in areas with affluent diet, could play an important role in reaching environmental and health goals, with up to 50% potential to reduce GHG emissions and land use change. The potential to improve sustainability of the food system through dietary change can be substantial and mainly depends on the amount and type of meat included in the diet.

Further understanding of dietary change as measure for more sustainable food systems requires interdisciplinary and holistic assessments of the diet including more sustainability aspects. There is also need for improved knowledge of the environmental impact of substitutes and complements to meat, of the effect of dietary change in different geographical regions, of the uncertainties in dietary scenario studies and of policy instruments that can facilitate the transition towards more sustainable diets. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vilken typ av mat vi konsumerar och hur den produceras har stor inverkan på vår miljö och hälsa. Den globala livsmedelsproduktionen ockuperar drygt en tredjedel av världens markyta, står för runt 30 % av den totala klimatpåverkan och är identifierad som ett av de största hoten mot vår miljö. Vi lever också i en värld där nästan en miljard människor går hungriga och ännu fler lider av problem relaterade till övervikt och fetma. Mot denna bakgrund är det lätt att ifrågasätta hållbarheten i dagens livsmedelssystem.

Målet med det här arbetet har varit att bidra till ny kunskap om hur hållbarheten i dagens livsmedelssystem kan förbättras. Avhandlingen innehåller två artiklar som främst... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vilken typ av mat vi konsumerar och hur den produceras har stor inverkan på vår miljö och hälsa. Den globala livsmedelsproduktionen ockuperar drygt en tredjedel av världens markyta, står för runt 30 % av den totala klimatpåverkan och är identifierad som ett av de största hoten mot vår miljö. Vi lever också i en värld där nästan en miljard människor går hungriga och ännu fler lider av problem relaterade till övervikt och fetma. Mot denna bakgrund är det lätt att ifrågasätta hållbarheten i dagens livsmedelssystem.

Målet med det här arbetet har varit att bidra till ny kunskap om hur hållbarheten i dagens livsmedelssystem kan förbättras. Avhandlingen innehåller två artiklar som främst fokuserar på följande två frågeställningar:I) Vilka metodaspekter är viktiga vid bedömning av miljö- och hälsoeffekter av dieter?

II) Hur kan förändrade matvanor påverka dietens klimatpåverkan, markbehov och näringsinnehåll?För att beräkna matens miljöpåverkan används livscykelanalys medan hälsopåverkan uppskattas från näringsinnehållet i olika livsmedel. Miljö- och hälsopåverkan från olika dieter beräknas därefter med hjälp av scenarioanalys då dessa data kombineras med verkliga och möjliga konsumtions- och produktionsmönster. Effekten av förändrade matvanor utvärderas i jämförelse med miljö- och hälsopåverkan från dagens matvanor samt uppsatta miljömål och näringsrekommendationer.

För att besvara frågeställning I analyseras hur val av data, metod och antagande kan påverka beräkningar av miljö- och hälsoeffekter av dieten. Resultaten visar att medvetenhet om variationer och osäkerheter i data och metoder kan vara avgörande för en korrekt användning och tolkning av resultaten. Statistik för hur mycket kött vi äter kan exempelvis redovisa dubbelt så hög konsumtion om den beskriver den tillgängliga mängden rått kött inklusive ben jämfört med om statistiken beskriver den uppätna mängden tillagat kött.

Analysen av frågeställning II visar att förändrade matvanor kan minska klimatpåverkan och markbehovet från vår diet med upp till 50 % och samtidigt bidra till en bättre hälsa. Enligt resultaten beror potentialen för att minska miljöpåverkan främst på hur mycket och vilken typ av kött kosten innehåller men också på vilken typ av livsmedel vi väljer att ersätta en minskad köttkonsumtion med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
health, nutrition, land use, climate impact, meat, Diet
categories
Higher Education
pages
150 pages
publisher
Lund University (Media-Tryck)
ISBN
978-91-7473718-9
language
English
LU publication?
yes
id
a7005636-0359-4499-a724-bea12fb32e1b (old id 7766331)
date added to LUP
2016-04-04 12:26:10
date last changed
2018-11-21 21:10:57
@misc{a7005636-0359-4499-a724-bea12fb32e1b,
 abstract   = {Food production and consumption are key drivers of environmental pressures and essential factors in the promotion and maintenance of health. Production of food occupies more than 1/3 of global land areas and is estimated to be responsible for some 30% of global greenhouse gas emissions. At the same time, we live in a world where nearly one billion people go hungry and even more people suffer from health problems related to overweight and obesity. This raises the question about sustainability of the current food systems.<br/><br>
In this thesis the potential of dietary change as a measure to reduce environmental impact and increase health is analyzed with special attention to uncertainty aspects in used data and methods. The results illustrate that awareness of the variability and uncertainty in used data and methods may be crucial for a proper use and interpretation of results in sustainability studies of food and diets. It is further suggested that dietary change, in areas with affluent diet, could play an important role in reaching environmental and health goals, with up to 50% potential to reduce GHG emissions and land use change. The potential to improve sustainability of the food system through dietary change can be substantial and mainly depends on the amount and type of meat included in the diet.<br/><br>
Further understanding of dietary change as measure for more sustainable food systems requires interdisciplinary and holistic assessments of the diet including more sustainability aspects. There is also need for improved knowledge of the environmental impact of substitutes and complements to meat, of the effect of dietary change in different geographical regions, of the uncertainties in dietary scenario studies and of policy instruments that can facilitate the transition towards more sustainable diets.},
 author    = {Hallström, Elinor},
 isbn     = {978-91-7473718-9},
 language   = {eng},
 note     = {Licentiate Thesis},
 publisher  = {Lund University (Media-Tryck)},
 title    = {Dietary change for sustainable food systems: Effects on climate, land use and health},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6004497/7766336.pdf},
 year     = {2013},
}